Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 125

Gidala si Jesus Kang Anas, Dayon Kang Caifas

Gidala si Jesus Kang Anas, Dayon Kang Caifas

MATEO 26:57-68 MARCOS 14:53-65 LUCAS 22:54, 63-65 JUAN 18:13, 14, 19-24

  • GIDALA SI JESUS KANG ANAS, ANG KANHING HATAAS NGA SASERDOTE

  • ILEGAL NGA HUSAY SA SANHEDRIN

Dihang gigapos na si Jesus nga samag kriminal, gidala siya kang Anas. Si Anas ang hataas nga saserdote dihang miadto sa templo ang 12 anyos nga si Jesus ug mibilib niya ang mga magtutudlo didto. (Lucas 2:42, 47) Ang ubang mga anak ni Anas nahimong hataas nga saserdote sa ulahi, ug karon ang iyang umagad nga si Caifas mao nay hataas nga saserdote.

Samtang didto si Jesus sa balay ni Anas, nakahigayon si Caifas nga tigomon ang Sanhedrin. Kini nga korte dunay 71 ka membro, apil ang presente ug kanhing mga hataas nga saserdote.

Gipangutana ni Anas si Jesus “bahin sa iyang mga tinun-an ug sa iyang pagtulon-an.” Si Jesus mitubag: “Ako nagsulti atubangan sa tanang tawo. Kanunay kong nanudlo sa sinagoga ug sa templo diin magtigom ang tanang Hudiyo, ug wala koy gisulti sa tago. Nganong ako man ang imong gipangutana? Pangutan-a kadtong mga nakadungog sa akong gisulti.”—Juan 18:19-21.

Gisagpa sa guwardiya si Jesus ug miingon: “Ingon niana ba ang imong tinubagan sa pangulong saserdote?” Nahibalo si Jesus nga wala siyay daotang nahimo, busa mitubag siya: “Kon dunay sayop sa akong gisulti, pamatud-i; apan kon husto ang akong giingon, nganong gisagpa ko nimo?” (Juan 18:22, 23) Dayon gipadala si Jesus didto sa umagad ni Anas nga si Caifas.

 Nianang panahona, nagkatapok na ang tanang membro sa Sanhedrin—ang presenteng hataas nga saserdote, mga kadagkoan, ug mga eskriba. Didto sila nagmiting sa balay ni Caifas. Ilegal nga himoon ang husay sa gabii sa Paskuwa, pero wala kini makapugong nila sa paghimo sa ilang daotang tuyo.

Kadaghanang membro niining grupoha sirado nag hunahuna. Human banhawa ni Jesus si Lazaro, nakadesisyon na ang Sanhedrin nga kinahanglang mamatay si Jesus. (Juan 11:47-53) Ug sa milabay lang nga mga adlaw, nagkasabot ang mga lider sa relihiyon nga dakpon ug patyon si Jesus. (Mateo 26:3, 4) Wala pa gani magsugod ang paghusay kang Jesus, gihukman na siyang patyon!

Gawas nga ilegal ang miting sa pangulong mga saserdote ug ubang membro sa Sanhedrin, nangita sab silag mga saksi nga mohatag ug bakak nga pamatuod batok kang Jesus. Daghan silag nakit-an, pero wala magkauyon ang mga testimonya. Sa ulahi, dunay duha nga miingon: “Nadunggan namo siya nga miingon, ‘Gub-on ko kining temploha nga hinimog tawo, ug sa tulo ka adlaw tukoron ko ang lain nga dili hinimog tawo.’” (Marcos 14:58) Pero wala gihapon magkauyon ang ilang testimonya.

Gipangutana ni Caifas si Jesus: “Wala ba kay ikatubag? Unsa may imong ikaingon sa ilang akusasyon batok kanimo?” (Marcos 14:60) Wala motingog si Jesus bisan pa sa bakak nga akusasyon sa mga saksing nagkasumpaki ang testimonya. Busa giusab sa hataas nga saserdoteng si Caifas ang iyang taktika.

Nahibalo si Caifas nga dakong isyu para sa mga Hudiyo kon dunay mangangkon nga Anak sa Diyos. Sa miagi, dihang miingon si Jesus nga Amahan niya ang Diyos, gusto siyang patyon sa mga Hudiyo kay sila nagtuo nga siya “naghimo sa iyang kaugalingon nga katumbas sa Diyos.” (Juan 5:17, 18; 10:31-39) Gigamit kini ni Caifas batok kang Jesus, ug miingon: “Sa ngalan sa buhi nga Diyos, panumpa nga imo ming sultihan sa tinuod: Ikaw ba ang Kristo, ang Anak sa Diyos?” (Mateo 26:63) Giangkon na ni Jesus kaniadto nga siya Anak sa Diyos. (Juan 3:18; 5:25; 11:4) Kon dili niya kana angkonon karon, sama rag gilimod niya nga siya Anak sa Diyos ug ang Kristo. Busa si Jesus miingon: “Oo ako, ug makita unya ninyo ang Anak sa tawo nga maglingkod sa tuong kamot sa Labing Gamhanan ug moabot uban sa mga panganod sa langit.”—Marcos 14:62.

Grabe ang reaksiyon ni Caifas—iyang gigisi ang iyang besti ug miingon: “Siya nagpasipala! Nagkinahanglan pa ba tag dugang mga saksi? Nadungog ninyo ang iyang pagpasipala. Unsay inyong hunahuna?” Ang Sanhedrin nagpakanaog ug dili makataronganong desisyon: “Angay siyang patyon.”—Mateo 26:65, 66.

Dayon ilang giyagayagaan si Jesus ug gisumbag. Gisagpa siya ug giluwaan. Ilang gitabonan ang iyang nawong ug gisagpa siya, ug miingon: “Tagnaa kon kinsay midapat nimo!” (Lucas 22:64) Tiaw mo na! Gimaltratar ang Anak sa Diyos panahon sa ilegal nga husay!