Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 118

Naglalis Kon Kinsay Kinalabwan

Naglalis Kon Kinsay Kinalabwan

MATEO 26:31-35 MARCOS 14:27-31 LUCAS 22:24-38 JUAN 13:31-38

  • NAGTAMBAG SI JESUS BAHIN SA PANGAMBISYON NGA MOLABAW

  • GITAGNA ANG PAGLIMOD NI PEDRO

  • GUGMA ANG ILHANAN SA MGA TINUN-AN NI JESUS

Sa kataposang gabii ni Jesus uban ang iyang mga apostoles, gihatagan sila ni Jesus ug maayong panig-ingnan sa pagpaubos pinaagi sa paghugas sa ilang tiil. Ngano man? Tungod sa ilang kahuyangan. Diyosnon ang mga apostoles, pero naghunahuna gihapon sila kon kinsay kinalabwan nila. (Marcos 9:33, 34; 10:35-37) Niining gabhiona mitungha na pod kini nga kahuyangan.

Ang mga apostoles naglalis kon “kinsay kinalabwan nila.” (Lucas 22:24) Seguradong naguol si Jesus nga nag-away na sab sila! Unsay iyang gihimo?

Imbes kasab-an ang mga apostoles, nagpailob si Jesus ug gitambagan sila: “Ang mga hari sa mga nasod nagharihari kanila, ug kadtong may awtoridad kanila gitawag nga mga Tigpanalangin. Apan dili mo angayng mahisama nila. . . . Kay kinsa ba ang labaw, ang nagakaon o ang nagasilbi?” Dayon gipahinumdoman niya sila sa iyang panig-ingnan. Si Jesus miingon: “Apan ania ako nagsilbi kaninyo.”—Lucas 22:25-27.

Bisag dili hingpit ang mga apostoles, wala nila biyai si Jesus sa malisod nga mga situwasyon. Busa siya miingon: “Maghimo ko ug pakigsaad kaninyo, maingon nga ang akong Amahan naghimog pakigsaad kanako alang sa usa ka gingharian.” (Lucas 22:29) Sila maunongong mga sumusunod ni Jesus. Gipasaligan niya sila nga pinaagi sa iyang pakigsaad kanila, sila magmando uban niya sa Gingharian.

Bisag nindot kaayo ang ilang paglaom, sila tawo lang ug dili hingpit. Si Jesus miingon kanila: “Gusto ni Satanas nga ayagon mo sama sa trigo,” nga magkatibuagsa dihang ayagon. (Lucas 22:31) Siya mipasidaan sab: “Kamong tanan mobiya kanako karong gabhiona, kay kini nahisulat: ‘Akong patyon ang magbalantay, ug magkatibulaag ang panon sa mga karnero.’”—Mateo 26:31; Zacarias 13:7.

Si Pedro wala mouyon, ug miingon: “Dili gyod ko mobiya nimo, bisan pag biyaan ka sa tanan!” (Mateo 26:33) Giingnan ni Jesus si Pedro nga sa dili pa ang sunoy motuktugaok ug kaduha nianang gabhiona, ilimod siya ni Pedro. Pero si Jesus miingon: “Nangamuyo ko sa Diyos nga unta ang imong pagtuo dili moangka, ug dihang makahinulsol ka na ug makabalik, palig-ona ang imong mga igsoon.” (Lucas 22:32) Pero miinsistir gyod si Pedro: “Bisan pag mamatay ko uban nimo, dili gyod ka nako ilimod.” (Mateo 26:35) Gisulti sab kini sa ubang apostoles.

Giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an: “Kadiyot na lang ko ninyong makauban. Kamo mangita nako; ug ang akong gisulti sa ubang Hudiyo isulti usab nako kaninyo karon.” Dayon siya miingon: “Hatagan mo nakog bag-ong sugo, nga kamo maghigugmaay; sama sa akong paghigugma kaninyo, kamo usab maghigugmaay. Kon kamo dunay gugma sa usag usa, ang tanan makaila nga kamo akong mga tinun-an.”—Juan 13:33-35.

Pagkadungog sa giingon ni Jesus nga kadiyot na lang niya silang makauban, si Pedro nangutana: “Ginoo, asa ka moadto?” Si Jesus mitubag: “Dili pa ka makaadto karon sa akong adtoan, apan makaadto ra unya ka.” Wala makasabot si Pedro, busa siya miingon: “Ginoo, nganong dili man ko makaadto karon? Itugyan nako ang akong kinabuhi alang kanimo.”—Juan 13:36, 37.

Dayon gipahinumdom ni Jesus ang panahon dihang gipadala niya ang mga apostoles sa pagsangyaw sa Galilea nga dili magdalag kuwarta o pagkaon. (Mateo 10:5, 9, 10) Siya nangutana: “Duna bay nakulang kaninyo?” Sila mitubag: “Wala!” Pero unsa unyay ilang buhaton? Gisugo sila ni Jesus: “Siya nga may puntil sa salapi ug puyo sa pagkaon padalha niini, ug siya nga walay espada pabaligyaa sa iyang panggawas nga  besti aron makapalit siyag espada. Kay sultihan ko kamo nga kinahanglang matuman ang nahisulat bahin kanako, nga nag-ingon: ‘Siya giisip nga kauban sa mga kriminal.’ Ug kini nagakatuman na.”—Lucas 22:35-37.

Gitumong ni Jesus ang panahon dihang ilansang siya sa estaka uban sa mga kriminal. Human niana, makasinati ug grabeng paglutos ang iyang mga sumusunod. Gibati nila nga andam na sila, busa sila miingon: “Ginoo, tan-awa! aniay duha ka espada.” Siya miingon: “Igo na kana.” (Lucas 22:38) Sa ulahi, gitudloan sila ni Jesus ug importanteng leksiyon dihang usa sa iyang mga apostoles migamit ug espada.