Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 121

“Magmalig-on Kamo! Gidaog na Nako ang Kalibotan”

“Magmalig-on Kamo! Gidaog na Nako ang Kalibotan”

JUAN 16:1-33

  • SA DILI MADUGAY DILI NA MAKITA SA MGA APOSTOLES SI JESUS

  • ANG KAGUOL SA MGA APOSTOLES MAPULIHAN UG KALIPAY

Si Jesus ug ang mga apostoles mogawasay na sa lawak diin sila nanihapon para sa Paskuwa. Daghan na siyag gitambag kanila, ug siya miingon: “Gisulti nako kining mga butanga kaninyo aron dili mo mapandol.” Nganong angayan kini nga pasidaan? Iyang giingnan sila: “Palagpoton mo sa mga tawo gikan sa sinagoga. Sa pagkatinuod, moabot ang panahon nga ang matag usa nga mopatay kaninyo maghunahuna nga siya naghimog sagradong pag-alagad sa Diyos.”—Juan 16:1, 2.

Lagmit nabalaka ang mga apostoles sa giingon ni Jesus. Bisag nasulti na niya nianang gabhiona nga dumtan sila sa kalibotan, wala pa niya isulti kanila nga lagmit patyon sila. Ngano? Siya miingon: “Wala nako kini isulti kaninyo sa una, kay kauban pa ko ninyo.” (Juan 16:4) Karon iya silang gipasidan-an sa dili pa siya mobiya. Makatabang kini kanila nga dili mapandol sa umaabot.

Si Jesus midugang: “Moadto na ko sa Usa nga nagpadala kanako; apan walay usa kaninyo nga nangutana kanako, ‘Asa man ka paingon?’” Sayo nianang gabhiona nangutana sila kon asa siya moadto. (Juan 13:36; 14:5; 16:5) Pero karon naguol kaayo sila tungod sa iyang giingon nga sila lutoson. Busa wala na sila makapangutana bahin sa himaya nga iyang mabatonan o sa resulta niana sa iyang mga alagad. Si Jesus miingon: “Kay gisulti nako kining mga butanga kaninyo, ang inyong kasingkasing nalumsan sa kaguol.”—Juan 16:6.

Dayon si Jesus nagpatin-aw: “Alang sa inyong kaayohan nga ako mobiya. Kay kon dili ko mobiya, ang magtatabang dili moabot kaninyo; apan kon molakaw ko, ako siyang ipadala kaninyo.” (Juan 16:7) Pinaagi lang sa kamatayon ni Jesus ug sa iyang pag-adto sa langit nga madawat sa iyang mga tinun-an ang balaang espiritu, nga iyang ipadala ingong magtatabang sa iyang katawhan bisag asa sila.

Ang balaang espiritu mohatag ug “makapakombinsir nga ebidensiya bahin sa sala ug bahin sa pagkamatarong ug bahin sa paghukom.” (Juan 16:8) Madayag unya ang kawalay pagtuo sa kalibotan kang Jesus. Ang iyang pag-adto sa langit maoy lig-ong ebidensiya nga siya matarong ug kini magpakita kon nganong angayng laglagon si Satanas, “ang magmamando niining kalibotana.”—Juan 16:11.

Si Jesus miingon: “Duna pa koy daghang isulti kaninyo, apan dili pa ninyo kini masabtan sa pagkakaron.” Dihang iyang ibubo ang balaang espiritu, giyahan sila niini “aron bug-os [nilang] masabtan ang kamatuoran,” ug tabangan sila niini nga magkinabuhi subay niana nga kamatuoran.—Juan 16:12, 13.

Naglibog ang mga apostoles sa dugang gisulti ni Jesus: “Sa dili madugay dili na mo makakita kanako, ug sa dili na usab madugay kamo makakita kanako.” Nagpangutan-anay sila kon unsay iyang ipasabot. Nakita ni Jesus nga gusto silang mangutana niya bahin niini, busa siya miingon: “Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, kamo manghilak ug magminatay, apan ang kalibotan maglipay; kamo maguol, apan ang inyong kaguol mahimong kalipay.” (Juan 16:16, 20) Dihang patyon si Jesus pagkasunod adlaw, malipay ang mga lider sa relihiyon ug maguol ang mga tinun-an. Pero ang ilang kaguol mahimong kalipay dihang banhawon si Jesus! Ug magpadayon ang ilang kalipay dihang iyang ibubo kanila ang balaang espiritu sa Diyos.

Gipakasama ni Jesus sa babayeng manganakay ang kahimtang sa mga apostoles. Siya miingon: “Dihang ang usa ka babaye manganakay na, duna siyay kasakit, apan human siya manganak, malimtan na niya ang kasakit tungod sa kalipay nga nahimugso ang usa ka tawo sa kalibotan.” Gidasig ni Jesus ang iyang mga apostoles: “Kamo naguol usab karon; apan ako makigkita kaninyo pag-usab ug ang inyong kasingkasing mapuno sa kalipay, ug walay makakuha sa inyong kalipay.”—Juan 16:21, 22.

Hangtod nianang panahona, ang mga apostoles wala pa makaampo sa ngalan ni Jesus. Pero karon  siya miingon: “Nianang adlawa, kamo mohangyo sa Amahan pinaagi sa akong ngalan.” Ngano man? Kini wala magpasabot nga dili gustong tubagon sa Amahan ang ilang mga hangyo. Gani, si Jesus miingon: “Ang Amahan nagmahal kaninyo, tungod kay kamo nagmahal man kanako . . . ingong representante sa Diyos.”—Juan 16:26, 27.

Ang pagdasig ni Jesus sa mga apostoles lagmit nakapalig-on nila, busa sila miingon: “Nagtuo mi nga ikaw gikan sa Diyos.” Sa dili madugay, kana nga kalig-on masulayan. Gisulti ni Jesus kon unsay hapit nang mahitabo: “Moabot ang panahon, ug kini duol na kaayo, nga kamo magkatibulaag ug ang matag usa kaninyo moadto sa iyang kaugalingong balay ug inyo kong biyaan nga mag-inusara.” Pero siya nagpasalig nila: “Gisulti nako kini kaninyo aron nga pinaagi kanako makabaton mog kalinaw. Sa kalibotan makaagom mog kasakitan, apan magmalig-on kamo! Gidaog na nako ang kalibotan.” (Juan 16:30-33) Dili sila pasagdan ni Jesus. Segurado siya nga madaog sab nila ang kalibotan, sama sa iyang nahimo, pinaagi sa ilang matinumanong pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos bisan pa sa mga paningkamot ni Satanas ug sa iyang kalibotan nga bungkagon ang ilang pagkamatinumanon.