Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 113

Leksiyon Bahin sa Pagkugi—Ang mga Talanton

Leksiyon Bahin sa Pagkugi—Ang mga Talanton

MATEO 25:14-30

  • NAGHISGOT SI JESUS SA ILUSTRASYON BAHIN SA MGA TALANTON

Didto pa sa Bukid sa mga Olibo si Jesus ug ang iyang upat ka apostoles dihang nag-asoy siyag laing ilustrasyon. Sa milabayng mga adlaw, didto sa Jerico, miasoy siyag ilustrasyon bahin sa mga mina aron ipakita nga dili dayon moabot ang Gingharian. Ang ilustrasyon nga iyang iasoy karon medyo parehas niana. Sumpay gihapon kini sa iyang tubag sa pangutana bahin sa iyang presensiya ug sa hinapos sa sistema sa mga butang. Gipasiugda niini nga kinahanglang magkugi ang iyang mga tinun-an sa buluhaton nga iyang isalig kanila.

Si Jesus miingon: “Sama kini sa usa ka tawo nga hapit nang molangyaw. Sa wala pa siya mogikan, iyang gipatawag ang iyang mga ulipon ug gipiyal kanila ang iyang kabtangan.” (Mateo 25:14) Kay gipakasama na ni Jesus ang iyang kaugalingon sa tawo nga milangyaw “aron mahimong hari,” dali rang nasabtan sa mga apostoles nga si Jesus ang “tawo” nga gihisgotan dinhi.—Lucas 19:12.

Sa wala pa molangyaw ang tawo, iyang gibilin sa mga ulipon ang iyang kabtangan. Sa tulo ka tuig ug tunga nga pagministeryo ni Jesus, nagpokus siya sa pagsangyaw sa maayong balita sa Gingharian sa Diyos ug nagbansay sa iyang mga tinun-an niini nga buluhaton. Karon mobiya na siya, ug masaligon siya nga ilang ipadayon ang maong buluhaton.—Mateo 10:7; Lucas 10:1, 8, 9; itandi ang Juan 4:38; 14:12.

Sumala sa ilustrasyon, giunsa pagbahinbahin sa tawo ang iyang kuwarta? Si Jesus miasoy: “Ang usa gihatagan niyag lima ka talanton nga sensilyo, ang lain duha, ang lain pa usa, sumala sa katakos sa matag usa, ug dayon siya milangyaw.” (Mateo 25:15) Unsay himoon sa mga ulipon sa kuwarta nga gisalig kanila? Magkugi kaha sila aron moganansiya ang kuwarta sa ilang agalon? Gisultihan ni Jesus ang mga apostoles:

“Dihadiha kadtong nakadawat ug lima ka talanton milakaw ug nagnegosyo ug nakaganansiyag lima pa. Sa susama, kadtong nakadawat ug duha nakaganansiyag duha pa. Apan ang ulipon nga nakadawat ug usa lang milakaw ug iyang gilubong sa yuta ang kuwarta sa iyang agalon.” (Mateo 25:16-18) Unsay mahitabo inigbalik sa agalon?

Si Jesus mipadayon: “Paglabay sa taas nga panahon, ang agalon niadtong mga ulipona miabot aron makighusay kanila.” (Mateo 25:19) Ang unang duha ka ulipon nagkugi, “sumala sa katakos sa matag usa.” Ilang gipatubo ang kuwarta nga gisalig kanila. Ang lima ka talanton sa agalon iyang gipatubo ug doble, ug mao sab ang gihimo sa gihatagan ug duha ka talanton. (Kaniadto, ang trabahante kinahanglang magtrabaho ug 19 ka tuig aron makatigom ug kuwarta nga katumbas sa usa ka talanton.) Gidayeg silang duha sa agalon: “Dalayegon ang imong gihimo, maayo  ug kasaligan nga ulipon! Kay kasaligan ka sa pipila ka butang, akong ipiyal kanimo ang daghang butang. Paglipay uban kanako.”—Mateo 25:21.

Pero lahi ang gihimo sa ulipon nga gihatagag usa ka talanton. Siya miingon: “Agalon, nahibalo ko nga estrikto ka. Nagaani ka bisag wala magpugas ug nagatigom ka bisag wala magpalid. Busa nahadlok ko ug akong gilubong ang imong talanton. Ania, akong ibalik kini kanimo.” (Mateo 25:24, 25) Wala man lang niya ideposito sa bangko ang kuwarta aron unta motubo ug mokita bisag gamay ang iyang agalon. Tungod niana, naalkanse na hinuon ang agalon.

Angayan lang nga tawgon siyang “daotan ug tapolan nga ulipon” sa iyang agalon. Gibawi ang iyang talanton ug gihatag sa kugihan nga ulipon. Ang agalon miingon: “Kadtong duna nay iya, dugangan pa, ug dagaya ang iyang mabatonan. Apan kadtong walay iya, bisan ang diyutay nga anaa kaniya kuhaon gikan kaniya.”—Mateo 25:26, 29.

Ang mga tinun-an ni Jesus daghan ug angayng palandongon, apil na kini nga ilustrasyon. Ilang nasabtan nga importante kaayo ang buluhaton nga gisalig ni Jesus kanila—ang dakong pribilehiyo sa paghimog mga tinun-an. Ug nagdahom siya nga magkugi sila. Nahibalo si Jesus nga lainlain ang ilang mahimo sa buluhatong pagsangyaw nga iyang gisugo kanila. Sama sa nahisgotan sa ilustrasyon, ang tanan magkugi “sumala sa katakos sa matag usa.” Siyempre, wala kini magpasabot nga malipay si Jesus kon ang tinun-an “tapolan” ug dili mohimo sa iyang maarangan sa paghimo sa responsabilidad nga gihatag kaniya.

Pero seguradong nalipay ang mga apostoles niini nga pasalig: “Kadtong duna nay iya, dugangan pa”!