Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 112

Leksiyon Bahin sa Pagbantay Kanunay—ang mga Dalaga

Leksiyon Bahin sa Pagbantay Kanunay—ang mga Dalaga

MATEO 25:1-13

  • ILUSTRASYON NI JESUS BAHIN SA NAPULO KA DALAGA

Natubag na ni Jesus ang pangutana sa iyang mga apostoles bahin sa ilhanan sa iyang presensiya ug sa hinapos sa sistema sa mga butang. Bahin niini, iyang gitambagan sila karon pinaagig laing ilustrasyon. Ang katumanan niini makita niadtong magkinabuhi sa iyang presensiya.

Siya miingon: “Ang Gingharian sa langit mahisama sa 10 ka ulay nga nagdalag mga lampara ug nanggawas aron sa pagsugat sa pamanhonon. Ang lima kanila buangbuang ug ang laing lima maalamon.”—Mateo 25:1, 2.

Wala ipasabot ni Jesus nga buangbuang ang katunga sa iyang mga tinun-an nga makapanunod sa Gingharian sa langit ug maalamon ang laing katunga. Hinunoa, kon bahin sa Gingharian, iyang gipasiugda nga naa ra sa matag tinun-an kon magbantay ba sila o dili. Pero masaligon si Jesus nga ang tanan niyang alagad makapabiling matinumanon ug makadawat sa mga panalangin sa iyang Amahan.

Sa ilustrasyon, ang tanang 10 ka ulay o dalaga nanggawas aron mosugat sa pamanhonon ug mouban sa prosesyon sa kasal. Inig-abot sa pamanhonon, sug-an sa mga dalaga ang agianan gamit ang ilang mga lampara, nga magpasidungog kaniya samtang iyang dad-on ang pangasaw-onon sa balay nga iyang giandam. Pero unsay nahitabo?

Si Jesus miingon: “Ang mga buangbuang nagdalag mga lampara apan wala magdalag reserbang  lana, samtang ang mga maalamon nagdalag mga lampara ug nagdala usab ug reserbang lana. Kay nalangan ang pamanhonon, silang tanan nagduka ug nakatulog.” (Mateo 25:3-5) Wala dayon moabot ang pamanhonon sa oras nga ilang gidahom. Dugay nga naghulat ang mga dalaga ug nakatulog sila. Lagmit ang mga apostoles nahinumdom sa giingon ni Jesus bahin sa halangdong tawo nga miadto sa laing lugar ug “dihang nahimo na siyang hari, siya mipauli.”—Lucas 19:11-15.

Sa ilustrasyon bahin sa 10 ka dalaga, gipakita ni Jesus kon unsay mahitabo dihang moabot na ang pamanhonon: “Pagkatungang gabii dihay misinggit: ‘Ania na ang pamanhonon! Panggawas na mo ug sugata siya.’” (Mateo 25:6) Andam ba ang mga dalaga? Nagbantay ba sila?

Si Jesus mipadayon: “Unya namangon ang 10 ka ulay ug giandam ang ilang mga lampara. Ang mga buangbuang miingon sa mga maalamon, ‘Hatagi mig diyutayng lana, kay hapit nang mapalong ang among mga lampara.’ Ang mga maalamon miingon: ‘Basig dili kini paigo alang natong tanan. Pangadto hinuon mo sa mga namaligya niini ug pamalit mo.’”—Mateo 25:7-9.

Busa ang lima ka buangbuang nga dalaga wala magbantay ug dili andam sa pag-abot sa pamanhonon. Kulang ang lana sa ilang mga lampara ug kinahanglan pa silang mangitag dugang. Si Jesus miingon: “Samtang sila nanglakaw aron mamalit, ang pamanhonon miabot. Ang mga ulay nga nakapangandam nanguban kaniya sa kombira sa kasal. Ug dihang nakasulod na sila, ang pultahan gisirhan. Dayon, ang ubang mga ulay nangabot ug miingon, ‘Senyor, Senyor, ablihi mi!’ Siya mitubag, ‘Wala gyod ko makaila ninyo.’” (Mateo 25:10-12) Pagkaluoy nila kay sila dili andam ug wala magbantay!

Nasabtan sa mga apostoles nga si Jesus mao ang pamanhonon. Sa nangagi, gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa pamanhonon. (Lucas 5:34, 35) Ug kinsa pod ang maalamong mga dalaga? Dihang naghisgot si Jesus sa “gamayng panon” nga makapanunod sa Gingharian, siya miingon: “Pangandam ug dagkoti ang inyong mga lampara.” (Lucas 12:32, 35) Busa sa iyang ilustrasyon bahin sa mga dalaga, masabtan sa mga apostoles nga sila ug ang ubang dinihogan ang gitumong ni Jesus. Unsay gipasiugda ni Jesus niini nga ilustrasyon?

Klaro ang mensahe ni Jesus. Iyang gitapos ang iyang ilustrasyon sa pag-ingon: “Padayon sa pagbantay kay wala mo mahibalo sa adlaw o sa oras.”—Mateo 25:13.

Tin-aw nga si Jesus nagdasig sa iyang matinumanong mga sumusunod nga sila kinahanglang ‘magpadayon sa pagbantay’ panahon sa iyang presensiya. Siya moabot, ug sila kinahanglang andam ug magbantay—sama sa lima ka maalamong mga dalaga—aron makapokus sila kanunay sa bililhong paglaom ug madawat ang ilang ganti.