Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 115

Hapit na ang Kataposang Paskuwa ni Jesus

Hapit na ang Kataposang Paskuwa ni Jesus

MATEO 26:1-5, 14-19 MARCOS 14:1, 2, 10-16 LUCAS 22:1-13

  • GISUHOLAN SI JUDAS ISKARIOTE ARON MOTRAYDOR KANG JESUS

  • DUHA KA APOSTOLES NANGANDAM SA PASKUWA

Nahuman na si Jesus sa pagtudlo sa upat ka apostoles didto sa Bukid sa mga Olibo. Iyang gitubag ang ilang pangutana bahin sa iyang umaabot nga presensiya ug sa hinapos sa sistema sa mga butang.

Daghan kaayo siyag gihimo sa Nisan 11! Lagmit pabalik na sila sa Betania aron mopahulay dihang giingnan ni Jesus ang mga apostoles: “Nahibalo mo nga duha ka adlaw gikan karon Paskuwa na, ug ang Anak sa tawo igatugyan aron patyon sa estaka.”—Mateo 26:2.

Pagka-Miyerkoles, lagmit mga apostoles lang ang kauban ni Jesus tibuok adlaw. Sa miaging adlaw, Martes, iyang gibadlong ang mga lider sa relihiyon ug giyagyag ang ilang daotang buhat. Gusto nilang patyon si Jesus. Busa wala na siya magpakita sa publiko sa Nisan 12 aron walay makapugong niya sa pagselebrar sa Paskuwa uban sa mga apostoles pagkasunod gabii, Nisan 14.

Pero wala mahimutang ang pangulong mga saserdote ug ang kadagkoan sa mga Hudiyo sa wala pa ang Paskuwa. Nagmiting sila sa sawang sa hataas nga saserdoteng si Caifas. Ngano man? Naglagot sila kay giyagyag sila ni Jesus. Karon nagsabotsabot sila “sa pagdakop kang Jesus pinaagig lansis ug sa pagpatay kaniya.” Kanus-a ug unsaon nila paghimo kana? Sila miingon: “Dili nato iatol sa pista, aron dili magkagubot ang mga tawo.” (Mateo 26:4, 5) Nahadlok sila kay daghang tawo ang ganahan kang Jesus.

Dayon dunay miabot nga bisita—si Judas Iskariote, usa sa mga apostoles ni Jesus. Gipalihok siya ni Satanas nga motraydor kang Jesus! Si Judas nangutana kanila: “Unsay inyong ihatag kanako  aron ako siyang itugyan kaninyo?” (Mateo 26:15) Nalipay sila ug nagkauyon nga “hatagan siyag salaping plata.” (Lucas 22:5) Pila man? Gihatagan nila siyag 30 ka salaping plata. Makapainteres kini kay ang presyo sa usa ka ulipon maoy 30 ka siklo. (Exodo 21:32) Busa gipakita sa mga lider sa relihiyon nga ubos kaayo ang ilang panglantaw kang Jesus. Sukad ato, si Judas “nangitag maayong higayon sa pagtugyan kaniya ngadto kanila, nga walay daghang tawo sa palibot.”—Lucas 22:6.

Nagsugod ang Nisan 13 pagsalop sa adlaw sa Miyerkoles, ug kini ang ikaunom ug kataposang gabii ni Jesus sa Betania. Pagkaugma, kinahanglang mangandam sila para sa Paskuwa. Nagkinahanglan silag karnero aron ihawon ug isugba nga tibuok pagsugod sa Nisan 14. Asa sila mangaon, ug kinsay moandam niini? Wala maghatag ug mga detalye si Jesus. Busa walay ikabalita si Judas sa pangulong mga saserdote.

Lagmit mga Huwebes na sa hapon dihang gisugo ni Jesus si Pedro ug Juan gikan sa Betania: “Lakaw, andama ninyo ang atong panihapon sa Paskuwa.” Sila nangutana: “Asa man mi nimo gustong mangandam niini?” Si Jesus miingon: “Inigsulod ninyo sa siyudad, may tawo nga motagbo ninyo nga magdalag banga sa tubig. Kuyog mo niya sa balay nga iyang sudlan, ug ingna ang tag-iya sa balay, ‘Ang Magtutudlo miingon: “Asa ang lawak diin ako manihapon sa Paskuwa uban sa akong mga tinun-an?”’ Ug iyang ipakita kaninyo ang dakong lawak sa itaas nga may mga galamiton. Andama didto ang panihapon.”—Lucas 22:8-12.

Seguradong tinun-an ni Jesus ang tag-iya sa balay. Lagmit nagdahom na siya nga gamiton ni Jesus ang balay para niini nga okasyon. Pag-adto sa duha ka apostoles sa Jerusalem, ilang nakita ang tanang gikinahanglan sumala sa giingon ni Jesus. Busa ilang giseguro nga maandam ang karnero ug ang ubang gikinahanglan sa panihapon sa Paskuwa para sa 13 ka tawo—si Jesus ug iyang 12 ka apostoles.