Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 109

Gisaway ang mga Magsusupak

Gisaway ang mga Magsusupak

MATEO 22:41–23:24 MARCOS 12:35-40 LUCAS 20:41-47

  • KANG KINSANG ANAK ANG KRISTO?

  • PAGKASALINGKAPAW SA MGA MAGSUSUPAK GIYAGYAG NI JESUS

Wala molampos ang plano sa mga magsusupak sa pagpakaulaw kang Jesus o pagbitik kaniya aron siya dakpon sa mga Romano. (Lucas 20:20) Karon, Nisan 11, si Jesus didto pa gihapon sa templo ug siya na sab ang nangutana aron ipakita kon kinsa gyod siya. Siya miingon: “Unsay inyong hunahuna bahin sa Kristo? Kang kinsa siyang anak?” (Mateo 22:42) Daghan ang nahibalo nga kaliwat ni David ang Kristo, o Mesiyas. Ug kanay ilang tubag.—Mateo 9:27; 12:23; Juan 7:42.

Nangutana si Jesus: “Apan ngano man nga si David pinaagi sa paggiya sa balaang espiritu nagtawag kaniya nga Ginoo, nga nag-ingon, ‘Si Jehova miingon sa akong Ginoo: “Lingkod sa akong tuong kamot hangtod nga ibutang ko ang imong mga kaaway ilalom sa imong mga tiil”’? Busa kon gitawag siya ni David ug Ginoo, sa unsang paagi nga siya nahimong anak ni David?”—Mateo 22:43-45.

Wala motubag ang mga Pariseo kay nagpaabot sila sa kaliwat ni David nga magpahigawas kanila sa pagmando sa mga Romano. Base sa giingon ni David sa Salmo 110:1, 2, gipasiugda ni Jesus nga ang Mesiyas labaw pa sa usa ka tawhanong magmamando. Siya ang Ginoo ni David, ug human makalingkod sa tuong kamot sa Diyos, magsugod siya sa pagmando. Tungod sa tubag ni Jesus, wala makatingog ang mga magsusupak.

Daghang tawo, apil ang mga tinun-an, naminaw sab didto. Gipasidan-an sila ni Jesus bahin sa mga eskriba ug mga Pariseo. Ang maong mga tawo “naglingkod sa lingkoranan ni Moises” kay sila ang nagtudlo sa Balaod sa Diyos. Giingnan ni Jesus ang mga naminaw: “Buhata ug tumana ang tanan nilang isulti kaninyo, apan ayawg sundoga ang ilang binuhatan, kay wala nila tumana ang ilang ginasulti.”—Mateo 23:2, 3.

Dayon naghatag si Jesus ug mga pananglitan sa ilang pagpakaaron-ingnon. Siya miingon: “Ilang gipadak-an ang mga kahita nga sudlanag kasulatan nga ilang ginasul-ob ingong panalipod.” Makita kini diha sa agtang o bukton sa ubang Hudiyo. Pero gipadak-an sa mga Pariseo ang ilang sudlanag kasulatan aron ingnon silang debotado sa Balaod. Gipatas-an sab nila ang “mga borlas sa ilang mga besti.” May borlas ang sinina sa mga Israelinhon, pero seguroon gyod sa mga Pariseo nga mas taas ang ilang borlas. (Numeros 15:38-40) Gihimo nila kini aron “makita sa mga tawo.”—Mateo 23:5.

Bisan ang mga tinun-an ni Jesus posibleng magtinguha nga mahimong prominente, busa gitambagan niya sila: “Ayaw mo pagpatawag ug Rabbi, kay usa ra ang inyong Magtutudlo, ug kamong tanan managsoon. Ayaw sab ninyo tawgang amahan si bisan kinsa dinhi sa yuta, kay usa ra ang inyong Amahan kinsa anaa sa langit. Ayaw mo pagpatawag nga pangulo, kay usa ra ang inyong Pangulo, ang Kristo.” Busa unsa may angay nilang panglantaw sa ilang kaugalingon? Ug unsay angay nilang panggawi? Giingnan sila ni Jesus: “Ang kinalabwan kaninyo kinahanglang mahimong inyong alagad. Kadtong magbayaw sa iyang kaugalingon ipaubos, ug kadtong magpaubos sa iyang kaugalingon pagabayawon.”—Mateo 23:8-12.

Dayon gisulti ni Jesus ang alaot nga kahimtang sa salingkapaw nga mga eskriba ug Pariseo: “Alaot kamo, mga eskriba ug mga Pariseo, mga salingkapaw! kay inyong gisirad-an ang ganghaan sa Gingharian sa langit; kay kamo mismo dili mosulod, ug gibabagan ninyo ang uban sa pagsulod.”—Mateo 23:13.

Gisaway ni Jesus ang mga Pariseo kay wala silay pagtahod sa kon unsay importante sa panglantaw ni Jehova. Makita kana sa mga balaod nga sila ray nag-imbento. Pananglitan, sila miingon: “Kon ang usa manumpa sa templo, dili niya kinahanglang tumanon kini; apan kon siya manumpa sa bulawan sa templo, obligado siya sa pagtuman niini.” Busa ilang gipakita ang ilang sayop nga panghunahuna, kay mas gipabilhan nila ang bulawan sa templo kay sa katuyoan sa templo—ang pagsimba kang Jehova aron masuod kaniya. Ug ilang “gibalewala  ang mas importanteng mga butang sa Balaod, nga mao ang hustisya, kaluoy, ug pagkamatinumanon.”—Mateo 23:16, 23; Lucas 11:42.

Si Jesus miingon nga ang mga Pariseo maoy “mga buta nga tiggiya,” kay ilang gisala ang tagnok apan gilamoy ang kamelyo! (Mateo 23:24) Ilang gisala ang mga tagnok sa ilang bino kay ila kining giisip nga hugawng insekto. Apan ang ilang pagbalewala sa mas bug-at nga mga butang sa Balaod samag paglamoy sa kamelyo, hayop nga giisip sab nilang hugaw pero dako kaayo kay sa tagnok.—Levitico 11:4, 21-24.