Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 126

Gilimod Didto sa Balay ni Caifas

Gilimod Didto sa Balay ni Caifas

Dihang gidakop si Jesus didto sa garden sa Getsemane, nangahadlok ang mga apostoles ug miikyas. Pero duha kanila ang mibalik, si Pedro “ug ang usa pa ka tinun-an,” si apostol Juan. (Juan 18:15; 19:35; 21:24) Lagmit didto na nila naabtan si Jesus sa balay ni Anas. Dihang gipadala ni Anas si Jesus sa hataas nga saserdoteng si Caifas, misunod si Pedro ug Juan didto. Lagmit nahadlok silang mamatay pero nabalaka pod sila sa ilang Agalon.

Nailhan sa hataas nga saserdote si Juan maong nakasulod siya sa hawanan sa balay ni Caifas. Didto ra sa pultahan si Pedro pero mibalik si Juan ug giestorya ang ulipong babaye nga nagbantay sa pultahan aron pasudlon si Pedro.

Tugnaw niadtong gabhiona, maong nagdaob ang mga tawo didto sa hawanan. Mitapad si Pedro sa mga tawo didto aron mainitan samtang ‘naniid kon unsay mahitabo’ sa husay ni Jesus. (Mateo 26:58) Tungod sa kahayag sa daob, nailhan sa tigbantay sa pultahan si Pedro ug miingon: “Dili ba tinun-an sab ka niining tawhana?” (Juan 18:17) Pero dili lang ang tigbantay ang nakaila kang Pedro ug nag-ingon nga kauban siya ni Jesus.—Mateo 26:69, 71-73; Marcos 14:70.

Gikulbaan pag-ayo si Pedro. Busa iyang gilimod nga kauban siya ni Jesus, ug miingon: “Wala ko makaila niya ug wala ko mahibalo sa imong gipanulti.” (Marcos 14:67, 68) Nanumpa pa gani si Pedro nga kon siya namakak, ang Diyos magsilot kaniya.—Mateo 26:74.

Nagpadayon ang paghusay kang Jesus, lagmit didto sa taas nga bahin sa balay ni Caifas. Si Pedro ug ang mga tawo sa ubos nga naghulat lagmit nakakita sa mga saksing gipaadto aron mohatag sa ilang testimonya.

Dili ikalimod ni Pedro nga kauban siya ni Jesus tungod sa iyang sinultihan—klaro kaayo nga siya taga-Galilea. Didto sab ang paryente ni Malco, nga gitigbas ni Pedro. Iyang giingnan si Pedro: “Dili ba ikaw kadtong akong nakita nga kauban niya sa tanaman?” Pero milimod si Pedro sa ikatulong higayon, ug dihadiha may sunoy nga mituktugaok sama sa gitagna.—Juan 13:38; 18:26, 27.

Niining tungora, posibleng didto si Jesus sa balkonahe. Milingi ang Ginoo ug dihang mitutok siya kang Pedro, morag gitakloban si Pedro sa langit. Nahinumdoman niya ang giingon ni Jesus didto sa lawak, pipila pa lang ka oras ang milabay. Hunahunaa lang ang gibati ni Pedro dihang iyang naamgohan kon unsay iyang nahimo! Migawas si Pedro ug mihilak pag-ayo.—Lucas 22:61, 62.

Nganong nahitabo kini? Nganong si Pedro—kinsa segurado nga siya maunongon ug lig-on kaayog espirituwalidad—nakahimo sa paglimod kang Jesus? Gituis ang kamatuoran ug gihukman si Jesus nga kriminal. Imbes labanan ang inosenteng tawo, iyang gilimod ang Usa nga may “mga pulong nga motultol sa kinabuhing walay kataposan.”—Juan 6:68.

Gipakita niining makapaguol nga kasinatian ni Pedro nga bisan ang tawong diyosnon ug may pagtuo posibleng masayop kon dili andam sa wala damhang mga pagsulay ug tentasyon. Hinaot ang kasinatian ni Pedro magsilbing pasidaan sa tanang alagad sa Diyos!