Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 130

Gihatag si Jesus Aron Patyon

Gihatag si Jesus Aron Patyon

MATEO 27:31, 32 MARCOS 15:20, 21 LUCAS 23:24-31 JUAN 19:6-17

  • GISULAYAN NI PILATO NGA BUHIAN SI JESUS

  • GIHUKMAN SI JESUS NGA MAMATAY

Bisan pag grabe ang pagmaltrato ug pagbugalbugal kang Jesus, wala gyod maluoy ang pangulong mga saserdote ug ang ilang mga kauban. Busa napakyas ang paningkamot ni Pilato nga buhian si Jesus. Walay nakapugong sa mga magsusupak sa pagpapatay kaniya. Sila nagpadayon sa pagsinggit: “Patya siya sa estaka! Patya siya sa estaka!” Si Pilato miingon: “Kuhaa ninyo siya ug patya, kay wala koy nakitang sala diha kaniya.”—Juan 19:6.

Wala makombinsir sa mga Hudiyo si Pilato nga ipapatay si Jesus sa sumbong nga pagrebelde. Busa gigamit na lang sa mga lider sa relihiyon ang sumbong nga pagpasipala nga ilang giakusar kang Jesus didto sa husay sa Sanhedrin. Sila miingon: “Kami dunay balaod, ug sumala sa balaod angay siyang mamatay, kay siya nangangkong anak sa Diyos.” (Juan 19:7) Para kang Pilato, bag-o kini nga akusasyon.

Mibalik siya sa palasyo ug nangitag paagi nga buhian si Jesus, kinsa nag-antos sa grabeng pagmaltrato. Nadamgohan sab siya sa asawa ni Pilato. (Mateo 27:19) Ug unsa kining bag-o nilang akusasyon—ang piniriso nga si Jesus “anak sa Diyos”? Nahibalo si Pilato nga taga-Galilea si Jesus. (Lucas 23:5-7) Pero nangutana gihapon siya kaniya: “Diin ba ka gikan?” (Juan 19:9) Nahunahunaan kaha ni Pilato nga basin nagkinabuhi na si Jesus kaniadto sa langit, o usa siya ka diyos?

Si Pilato gisultian na ni Jesus nga siya hari pero ang iyang Gingharian dili bahin niini nga kalibotan. Kay walay rason aron balikon ang iyang giingon, wala motingog si Jesus. Nakatandog kini sa garbo ni Pilato, ug siya nasuko. Iyang gisingkahan si Jesus: “Dili ba ka motubag? Wala ba ka mahibalo nga duna koy awtoridad sa pagbuhi kanimo ug duna koy awtoridad sa pagpapatay kanimo?”—Juan 19:10.

Kalma rang mitubag si Jesus: “Wala gyod kay awtoridad ibabaw kanako gawas kon gihatag kini kanimo sa kahitas-an. Busa ang tawong nagtugyan kanako nganhi kanimo mas dakog sala.” (Juan 19:11) Lagmit wala magtumong si Jesus sa usa lang ka tawo. Iyang gitumong dinhi nga si Caifas, iyang mga kauban, ug si Judas Iskariote, mas dakog tulubagon kay kang Pilato.

Kay mibilib sa personalidad ug mga pulong ni Jesus, ilabina gyod kay nahadlok nga basig usa siya ka diyos, buhian na sab unta siya ni Pilato. Pero gihadlok sa mga Hudiyo si Pilato. Sila miingon: “Kon imong buhian kining tawhana, dili ka higala sa Cesar. Ang matag usa nga maghimo sa iyang kaugalingon nga hari maoy batok sa Cesar.”—Juan 19:12.

Migawas pag-usab ang gobernador, dala si Jesus, ug milingkod sa lingkoranan sa paghukom. Iyang giingnan ang mga tawo: “Tan-awa! Ang inyong hari!” Wala mohunong ang mga Hudiyo sa pagsinggit: “Patya siya! Patya siya! Patya siya sa estaka!” Si Pilato miingon: “Patyon ba nako ang inyong hari?” Ang mga Hudiyo dugay nang naglungotlungot sa pagmando sa Roma; pero ang pangulong mga saserdote mitubag: “Kami walay hari gawas sa Cesar.”—Juan 19:14, 15.

Napresyur si Pilato sa pagsigeg yangongo sa mga Hudiyo maong iya na lang gihatag si Jesus aron patyon. Gihubo sa mga sundalo ang hayag-pula nga kupo ni Jesus ug gisul-oban sa iyang panggawas nga besti. Dayon gipalakaw siya ug gipapas-an kaniya ang estaka diin siya ilansang.

Halos udto na sa Biyernes, Nisan 14. Sukad pa sa kadlawon sa Huwebes nga walay tulog si Jesus ug sunodsunod ang pag-antos nga iyang naagoman. Nagbaguod siyag pas-an sa bug-at kaayong estaka hangtod nga nawad-an siyag kusog. Busa gipugos sa mga sundalo si Simon nga taga-Cirene sa Africa aron pas-anon ang estaka ngadto sa lugar nga patyan kang Jesus. Daghang tawo ang  misunod, ang uban nagpamukpok sa ilang dughan ug nagminatay.

Giingnan ni Jesus ang mga babaye nga nanghilak: “Mga anak nga babaye sa Jerusalem, ayaw na mog hilak tungod nako. Hilaki hinuon ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak, kay moabot ang mga adlaw nga ang mga tawo moingon, ‘Malipayon ang mga babayeng baog, kadtong wala manganak ug wala magpasuso!’ Unya ang mga tawo moingon sa mga bukid, ‘Tumpagi kami!’ ug sa mga bungtod, ‘Taboni kami!’ Kon ginahimo nila kini samtang lunhaw pa ang kahoy, unsa pa kaha kon laya na kini!”—Lucas 23:28-31.

Gitumong ni Jesus dinhi ang nasod sa mga Hudiyo. Sama kinig himalatyong kahoy nga may gamay pang kinabuhi kay didto pa si Jesus ug ang mga Hudiyong may pagtuo kaniya. Pero inigkawala niining mga tawhana, ang nasod sa mga Hudiyo nga walay suod nga relasyon sa Diyos ang mabilin, nga samag patayng kahoy. Duna unyay grabeng pagminatay dihang gamiton na sa Diyos ang Romanong mga sundalo sa paglaglag sa maong nasod!