Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 129

Si Pilato Miingon: “Tan-awa! Mao Kining Tawhana!”

Si Pilato Miingon: “Tan-awa! Mao Kining Tawhana!”

MATEO 27:15-17, 20-30 MARCOS 15:6-19 LUCAS 23:18-25 JUAN 18:39–19:5

  • GUSTO UNTANG BUHIAN NI PILATO SI JESUS

  • GUSTO SA MGA HUDIYO NGA BUHIAN SI BARABAS

  • SI JESUS GIBUGALBUGALAN UG GIMALTRATO

Giingnan ni Pilato ang mga tawo nga gustong mopatay kang Jesus: “Wala koy nakitang basehanan sa inyong mga sumbong batok kaniya. Bisan gani si Herodes walay nakitang sayop kaniya.” (Lucas 23:14, 15) Kay gustong buhian si Jesus, migamit karon ug laing paagi si Pilato. Siya miingon: “Nabatasan ninyo nga panahon sa Paskuwa akong buhian ang usa ka binilanggo, gusto ba ninyong buhian nako ang Hari sa mga Hudiyo?”—Juan 18:39.

Nahibalo si Pilato nga may pinirisong ginganlag Barabas, nga iladong kawatan, rebelde, ug kriminal. Busa si Pilato miingon: “Kinsay gusto ninyo nga akong buhian, si Barabas o si Jesus nga gitawag nga Kristo?” Kay gisulsolan sa pangulong mga saserdote, ang mga tawo miingon nga si Barabas ang buhian, dili si Jesus. Busa si Pilato miingon na sab: “Kinsa sa duha ang gusto ninyo nga akong buhian?” Ang mga tawo misinggit: “Si Barabas”!—Mateo 27:17, 21.

Si Pilato nga nadismaya nangutana: “Unsa may akong buhaton kang Jesus nga gitawag nga Kristo?” Silang tanan miingon: “Patya siya sa estaka!” (Mateo 27:22) Baga gyod silag nawong kay gusto nilang ipapatay ang inosenteng tawo. Si Pilato miingon: “Ngano man? Unsay gihimong daotan niining tawhana? Wala koy nakita kaniya nga bisan unsa nga takos sa kamatayon. Ipalatigo lang nako siya ug buhian.”—Lucas 23:22.

Bisan pa sa tanang paningkamot ni Pilato, ang nasuko nga mga tawo nagkahiusa sa pagsinggit: “Patya siya sa estaka!” (Mateo 27:23) Milampos gyod ang mga lider sa relihiyon sa pagsulsol sa mga tawo! Gusto nilang dunay mobanaw nga dugo. Dili dugo sa usa ka kriminal kondili dugo sa inosenteng tawo nga gipasidunggan ingong Hari pagsulod niya sa Jerusalem lima ka adlaw na ang milabay. Kon tua man didto ang mga tinun-an, nagpakahilom lang sila ug wala magpaila.

Nakita ni Pilato nga wala gyod siyay mahimo bisag unsaon. Nagkagubot na pag-ayo ang mga tawo, busa mikuha siyag tubig ug nanghunaw sa iyang mga kamot sa atubangan sa mga tawo. Iyang giingnan sila: “Inosente ko sa dugo niining tawhana. Kamo mismo ang manubag niini.” Pero wala kini makapugong sa mga tawo. Sila mitubag: “Kami ug ang among mga anak ang manubag sa iyang dugo.”—Mateo 27:24, 25.

Mas gustong sundon sa gobernador ang mga tawo imbes buhaton kon unsay iyang nahibaloan nga husto. Busa gibuhian ni Pilato si Barabas kay kini ang ilang gipangayo. Ug iyang gipahuboan si Jesus dayon gipalatigo.

Human sa grabeng paglatigo kang Jesus, ang  mga sundalo nagdala kaniya sa palasyo sa gobernador. Nagtapok didto ang mga sundalo ug gibun-og nila siya. Naghimo silag korona nga tunok ug gibutang kini sa iyang ulo. Gipakupot nilag tangbo ang tuong kamot ni Jesus ug gisul-oban siyag hayag-pula nga kupo, nga ginasul-ob sa mga hari. Ila siyang gibiaybiay: “Mabuhi ang Hari sa mga Hudiyo!” (Mateo 27:28, 29) Ang nakapait pa gyod kay ilang giluwaan si Jesus ug gisigehag sagpa. Ilang gikuha ang gahi nga tangbo gikan niya ug gibunal kini sa iyang ulo, maong nalubong sa iyang bagolbagol ang hait nga mga tunok sa iyang makauulawng korona.

Bisan pa niining tanan, nakadayeg si Pilato sa talagsaong dignidad ug kalig-on ni Jesus, maong iya na sab untang buhian si Jesus. Siya miingon: “Ania, ipagawas ko siya nganhi kaninyo aron mahibalo mo nga wala koy nakitang sala diha kaniya.” Naghunahuna kaha si Pilato nga basig malukmay ang mga tawo kon makita nila si Jesus nga daghag samad ug nagkadugo? Samtang nagbarog si Jesus atubangan sa way kaluoy nga mga tawo, si Pilato miingon: “Tan-awa! Mao kining tawhana!”—Juan 19:4, 5.

Bisag samdan ug nagkadugo, si Jesus may dignidad gihapon ug kalmado. Nakadayeg niini si Pilato kay makita diha sa iyang pulong ang respeto ug kaluoy.