Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Sundoga si Jesus, Siya . . .

Sundoga si Jesus, Siya . . .

MALULUY-ON

Kay hingpit man si Jesus, wala siya makasinati sa kadaghanang problema ug kabalaka nga nasinati sa mga tawo. Pero maluluy-on siya sa uban. Andam siyang mosakripisyo para nila, sa ato pa andam siyang mobuhat ug labaw pa sa kon unsay gikinahanglan. Tungod sa kaluoy, gitabangan niya ang uban. Palandonga ang mga pananglitan diha sa Kapitulo 32, 37, 57, 99.

DALING DUOLON

Ang tanang tawo—bata ug tigulang—makaduol kang Jesus kay siya dili katahaan ug dili mapahitas-on. Dili sila mataha kang Jesus kay nakita nila nga interesado siya nila. Kini nga kinaiya ni Jesus mabasa sa Kapitulo 25, 27, 95.

MAINAMPOON

Si Jesus pirmeng nag-ampo sa iyang Amahan, mag-inusara man ug dihang kauban sa tinuod nga mga magsisimba. Kadaghan siya mag-ampo, dili lang dihang mokaon. Nag-ampo siya aron pasalamatan ug dayegon ang iyang Amahan, ug aron mangayog giya sa dili pa mohimog dagkong desisyon. Tagda ang mga pananglitan diha sa Kapitulo 24, 34, 91, 122, 123.

DILI HAKOG

Usahay, imbes magpahulay ug magrelaks, giuna ni Jesus ang panginahanglan sa uban. Dili niya kinaiya nga unahon ang iyang kaugalingon. Maayo siyang ehemplo nga mahimo natong sundogon. Tun-i kana nga sumbanan sa Kapitulo 19, 41, 52.

MAPINASAYLOON

Labaw pa ang gihimo ni Jesus kay sa pagtudlo nga kinahanglang magpasaylo—gipakita niya kini pinaagi sa pagpasaylo sa iyang mga tinun-an ug sa uban. Palandonga ang mga pananglitan nga mabasa sa Kapitulo 26, 40, 64, 85, 131.

DASIG SA PAG-ALAGAD

Gitagna nang daan nga kadaghanan sa mga Hudiyo dili modawat sa Mesiyas ug patyon siya sa iyang mga kaaway. Busa puwede untang dili na niya himoon ang iyang maarangan. Pero dasig kaayo siya alang sa matuod nga pagsimba. Nagpakita siyag ehemplo sa kadasig para sa tanan niyang sumusunod nga makaatubang ug mga tawong walay interes ug supakero. Tan-awa ang Kapitulo 16, 72, 103.

MAPAUBSANON

Si Jesus labaw kaayo kay sa dili hingpit nga tawo sa daghang paagi, lakip na sa kahibalo ug kaalam. Kay hingpit, seguradong ang iyang pisikal ug mental nga abilidad mas labaw kay kang bisan kinsa. Pero mapaubsanon siyang nag-alagad sa uban. Mabasa nimo ang mga leksiyon bahin niini sa Kapitulo 10, 62, 66, 94, 116.

MAPAILOBON

Si Jesus kanunayng nagpailob sa iyang mga apostoles ug sa uban dihang wala nila sundoga ang iyang ehemplo o wala buhata ang iyang giingon. Siya mapailobong nagpahinumdom kanunay sa mga leksiyon nga ilang gikinahanglan aron masuod kang Jehova. Palandonga ang panig-ingnan ni Jesus sa pagpailob diha sa Kapitulo 74, 98, 118, 135.