Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 3

Natawo ang Mag-andam sa Dalan

Natawo ang Mag-andam sa Dalan

LUCAS 1:57-79

  • NATAWO UG GINGANLAN SI JUAN NGA TIGBAWTISMO

  • GITAGNA NI ZACARIAS KON UNSAY HIMOON NI JUAN SA UMAABOT

Hapit nang manganak si Elisabet. Tulo ka bulan siyang giubanan sa iyang paryenteng si Maria. Panahon na nga mopauli si Maria sa iyang gipuy-an sa Nasaret. Mga unom ka bulan na lang, siya na poy manganak.

Wala madugay pagbiya ni Maria, nanganak si Elisabet. Wala ray problema ang iyang pagpanganak, ug himsog ang bata! Dihang gipakita ni Elisabet ang bata ngadto sa mga silingan ug paryente, sila nalipay.

Ang Balaod sa Diyos sa Israel nag-ingon nga sa ikawalong adlaw human matawo ang batang lalaki, siya kinahanglang tulion ug hatagag ngalan. (Levitico 12:2, 3) Ang uban miingon nga angayng nganlan ang bata ug Zacarias. Pero si Elisabet miingon: “Dili! Juan ang ingalan kaniya.” (Lucas 1:60) Hinumdomi ang giingon sa anghel nga Juan ang ingalan sa bata.

Wala mouyon ang ilang mga silingan ug paryente: “Wala man moy paryente nga ingon nianag ngalan.” (Lucas 1:61) Pinaagig senyas, gipangutana nila si Zacarias kon unsay ingalan sa iyang anak. Nangayo siyag sulatanan ug gisulat ang iyang tubag: “Juan ang iyang ngalan.”—Lucas 1:63.

Dihadiha, nakasulti na si Zacarias. Hinumdomi nga siya naamang dihang wala siya motuo sa giingon sa anghel nga si Elisabet magmabdos. Busa dihang nakasulti na si Zacarias, nalipay ang iyang mga silingan ug nakapangutana: “Unsa kahay himoon niining bataa inigdako?” (Lucas 1:66) Ilang nasabtan nga ang Diyos maoy naghatag sa ngalang Juan.

Dayon, si Zacarias napuno sa balaang espiritu ug miingon: “Dayegon nato si Jehova, ang Diyos sa Israel, kay gihatagan niyag pagtagad ang iyang katawhan ug giluwas sila. Siya nagpadalag gamhanang manluluwas kanato gikan sa banay ni David nga iyang alagad.” (Lucas 1:68, 69) Ang “gamhanang manluluwas” mao si  Ginoong Jesus, nga wala pa matawo. Si Zacarias miingon nga pinaagi kang Jesus, luwason kita sa Diyos gikan sa mga kaaway ug “hatagan niya kitag pribilehiyo sa pagsimba kaniya nga walay kahadlok, uban ang pagkamaunongon ug pagkamatarong sa tibuok natong kinabuhi.”—Lucas 1:74, 75.

Si Zacarias mitagna bahin sa iyang anak: “Ikaw anak ko, tawgon ka nga propeta sa Labing Hataas, kay ikaw ang unang gipadala ni Jehova sa pag-andam sa iyang dalan, sa pagpahibalo sa iyang katawhan bahin sa kaluwasan pinaagi sa kapasayloan sa ilang mga sala tungod sa dakong kaluoy sa atong Diyos. Kini nga kaluoy nga gikan sa itaas mahisamag kahayag panahon sa banagbanag, nga maglamdag niadtong anaa sa kangitngit ug anaa sa landong sa kamatayon, ug magatultol kanato sa dalan sa pakigdait.” (Lucas 1:76-79) Makapadasig gayod kanang tagnaa!

Nianang panahona, ang dalagang si Maria nakauli na sa iyang balay sa Nasaret. Unsa kahay mahitabo dihang mahibaloan sa uban nga siya mabdos?