MATEO 1:18-25 LUCAS 1:56

  • NAHIBALOAN NI JOSE NGA MABDOS SI MARIA

  • NAKIGMINYO SI JOSE KANG MARIA

Upat ka bulan nang mabdos si Maria. Hinumdomi nga mao pay iyang pagmabdos dihang mibisita siya sa iyang paryente nga si Elisabet sa kabungtoran sa Judea sa habagatan. Pero karon nakauli na siya sa iyang balay sa Nasaret. Sa dili madugay, mamatikdan na sa mga tawo nga mabdos siya. Seguradong nabalaka pag-ayo si Maria niini!

Ang nakapasamot pa gyod sa iyang kabalaka kay minyoonon na siya sa panday nga si Jose. Ug nahibalo siya nga sumala sa Balaod sa Diyos sa Israel, ang babaye nga minyoonon pero nakigdulog sa laing lalaki batoon hangtod mamatay. (Deuteronomio 22:23, 24) Mao nga bisag wala magluib si Maria, lagmit naghunahuna siya kon unsaon pagpasabot si Jose bahin sa iyang pagmabdos ug kon unsay sunod nga mahitabo.

Tulo ka bulan nga wala makita ni Jose si Maria, busa seguradong gimingaw na siya kang Maria. Pagkita nila, lagmit gisulti ni Maria ang iyang kahimtang, nga naningkamot sa pagpasabot kang Jose nga siya nagmabdos pinaagi sa balaang espiritu sa Diyos. Seguradong maghunahuna ka nga lisod kaayo ning sabton ug dawaton ni Jose.

Nahibalo si Jose nga si Maria buotan ug maayog reputasyon. Ug pinangga kaayo niya si Maria. Pero, bisan pag gipasabot na siya ni Maria, dili malikayan ni Jose ang paghunahuna nga nakigdulog si Maria ug laing lalaki. Dili gusto ni Jose nga si Maria batoon hangtod mamatay o mapakaulawan, maong nagplano siya nga diborsiyohan si Maria sa tago. Kaniadto, ang mga minyoonon giisip na nga magtiayon, ug gikinahanglan ang diborsiyo aron taposon ang relasyon.

 Sa ulahi, samtang gipamalandong ni Jose ang maong kahimtang, nakatulog siya. Ang anghel ni Jehova nagpakita niya diha sa damgo ug miingon: “Ayawg kahadlok sa pagdala kang Maria nga imong asawa sa imong balay, kay pinaagi sa balaang espiritu nga siya nagmabdos. Siya manganak ug batang lalaki, ug nganlan nimo siyag Jesus, kay iyang luwason ang iyang katawhan gikan sa ilang mga sala.”—Mateo 1:20, 21.

Pagmata ni Jose, nagpasalamat siya nga nasabtan na niya ang tanan! Gituman dayon niya ang gisulti sa anghel. Gidala niya si Maria sa iyang balay. Kadto nagsilbing seremonyas sa kasal aron ipahibalo sa mga tawo nga si Jose ug Maria magtiayon na. Pero wala makigdulog si Jose samtang nagmabdos si Maria kang Jesus.

Pipila ka bulan sa ulahi, si Jose ug Maria nangandam aron mobiyaheg layo gikan sa ilang gipuy-an sa Nasaret. Nianang panahona, si Maria hapit nang manganak. Pero nganong mobiyahe man sila nga manganakay na man si Maria?