Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 11

Si Juan nga Tigbawtismo Nag-andam sa Dalan

Si Juan nga Tigbawtismo Nag-andam sa Dalan

MATEO 3:1-12 MARCOS 1:1-8 LUCAS 3:1-18 JUAN 1:6-8, 15-28

  • SI JUAN NAGSANGYAW UG NAGBAWTISMO

  • DAGHAN ANG NAGPABAWTISMO, PERO DILI TANAN

Mga 17 ka tuig na ang milabay sukad nga ang 12 anyos nga si Jesus nangutana sa mga magtutudlo didto sa templo. Mao pay pagsugod karon sa tuig 29 C.E. Daghan ang naghisgot bahin sa paryente ni Jesus nga si Juan, kinsa nagsangyaw sa tanang lungsod sa sidlakang bahin sa Suba sa Jordan.

Talagsaong tawo si Juan. Makita ni sa iyang panagway ug sinultihan. Ang iyang besti gama sa balhibo sa kamelyo, ug siya may bakos nga panit. Ang iyang pagkaon dulon—usa ka klase sa apan-apan—ug dugos. Unsay iyang mensahe? “Paghinulsol mo, kay ang Gingharian sa langit haduol na.”—Mateo 3:2.

Ang mensahe ni Juan nakadasig sa mga naminaw. Daghan ang nakaamgo nga kinahanglan silang maghinulsol, sa ato pa, usbon ang ilang panglantaw ug binuhatan, nga isalikway ang ilang daotang pagkinabuhi. Kadtong nangadto kaniya naggikan sa “Jerusalem ug sa tibuok Judea ug sa tanang kayutaan libot sa Jordan.” (Mateo 3:5) Daghan sa naminaw kang Juan ang naghinulsol. Gibawtismohan niya sila, pinaagi sa pagtuslob kanila sa Suba sa Jordan. Ngano?

Iyang gibawtismohan ang mga tawo ingong simbolo sa ilang kinasingkasing nga paghinulsol sa ilang paglapas sa Balaod sa Diyos. (Buhat 19:4) Pero dili tanan ang kuwalipikadong magpabawtismo. Dihang miduol kaniya ang ubang lider sa relihiyon—mga Pariseo ug Saduseo—gihukman sila ni Juan ingong “kaliwat sa mga bitin.” Siya miingon: “Ipakita ninyo sa buhat nga kamo naghinulsol. Ayaw mo pag-ingon, ‘Amahan namo si Abraham,’ kay sa pagkatinuod ang Diyos makapatunghag mga anak alang kang Abraham gikan niini nga mga bato. Ang atsa andam na sa pagputol sa gamot sa mga kahoy. Busa ang matag kahoy nga dili maayog bunga putlon ug isalibay sa kalayo.”—Mateo 3:7-10.

Si Juan ilado kaayo, dunay puwersadong mensahe, ug daghag gibawtismohan, busa gisugo ang mga saserdote ug mga Levihanon nga pangutan-on siya: “Kinsa ka?”

“Dili ako ang Kristo,” si Juan mitubag.

“Kon mao, si Elias ba ka?” sila nangutana.

Siya mitubag: “Dili.”

“Ikaw ba ang gitagna nga propeta?” sila nangutana. Gusto nilang mahibaloan kon siya ba ang propeta nga gitagna ni Moises.—Deuteronomio 18:15, 18.

“Dili!” si Juan mitubag.

Nangutana gihapon sila: “Kinsa man diay ka? Sultihi mi aron duna miy ikatubag sa mga nagpadala kanamo. Unsay imong ikasulti bahin sa imong kaugalingon?” Si Juan miingon: “Ako mao ang nagasinggit sa kamingawan, ‘Hawani ang dalan ni Jehova,’ sumala sa giingon ni propetang Isaias.”—Juan 1:19-23.

Sila nangutana: “Nganong namawtismo ka nga dili man diay ikaw ang Kristo o si Elias o ang gitagnang propeta?” Si Juan mitubag: “Ako namawtismo sa tubig. Sa inyong taliwala, dunay usa nga wala ninyo mailhi, ang usa nga nagsunod kanako.”—Juan 1:25-27.

Si Juan nag-ingon nga iyang giandam ang dalan pinaagi sa pag-andam sa kasingkasing sa mga tawo aron dawaton ang gitagna nga Mesiyas, nga maoy mahimong Hari. Bahin sa Mesiyas, si Juan miingon: “Kadtong moanhi sunod nako mas dakog awtoridad kay kanako, ug ako dili takos sa paghubo sa iyang sandalyas.” (Mateo 3:11) Miingon pa gani si Juan: “Ang usa nga nagsunod kanako nag-una na kanako, kay siya naglungtad una pa kanako.”—Juan 1:15.

Mao diay nga si Juan miingon: “Paghinulsol mo, kay ang Gingharian sa langit haduol na.” (Mateo 3:2) Kini nga mensahe nagpahibalo sa mga tawo nga hapit nang magsugod ang ministeryo ni Jesu-Kristo, ang umaabot nga Hari ni Jehova.