Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 5

Asa ug Kanus-a Natawo si Jesus?

Asa ug Kanus-a Natawo si Jesus?

LUCAS 2:1-20

  • NATAWO SI JESUS SA BETLEHEM

  • GIBISITA SA MGA MAGBALANTAY ANG BATANG SI JESUS

Ang emperador sa Imperyo sa Roma nga si Cesar Agusto nagsugo nga ang tanan magparehistro. Busa kinahanglang moadto si Jose ug Maria sa siyudad nga natawhan ni Jose, ang Betlehem, habagatan sa Jerusalem.

Daghan ang nangadto sa Betlehem aron magparehistro. Ang bakante lang nga kasak-an ni Jose ug Maria mao ang kuwadra sa mga asno ug uban pang hayop. Didto natawo si Jesus. Giputos siya ni Maria ug mga panapton ug gipahigda sa pasungan, ang butanganag pagkaon sa mga hayop.

Kabubut-on sa Diyos nga si Cesar Agusto maghimog balaod sa pagparehistro. Ngano? Aron matawo si Jesus sa Betlehem, ang siyudad sa iyang katigulangan nga si Haring David. Dugay nang gitagna sa Kasulatan nga niining siyudara matawo ang gisaad nga Magmamando.—Miqueas 5:2.

Hinungdanon gayod kining gabhiona! Sa kapatagan, dihay misidlak nga kahayag sa grupo sa mga magbalantay. Kadto maoy himaya ni Jehova! Usa sa mga anghel sa Diyos miingon sa mga magbalantay: “Ayaw mog kahadlok, kay duna koy isulti nga maayong balita nga makapalipay pag-ayo sa tanang tawo. Karong adlawa natawo sa siyudad ni David ang inyong manluluwas, nga mao ang Kristo nga Ginoo. Kini ang inyong ilhanan kaniya: Makakita mo ug masuso nga giputos ug mga panapton ug naghigda sa pasungan.” Ug sa kalit mitungha usab ang usa ka panon sa mga anghel, nga nagdayeg sa Diyos: “Himayaon ang Diyos sa kahitas-an, ug hinaot dunay pakigdait sa yuta taliwala sa mga tawo nga iyang giuyonan.”—Lucas 2:10-14.

Pagbiya sa mga anghel, ang mga magbalantay miingon: “Mangadto dayon ta sa Betlehem ug tan-awon kining gipahibalo ni Jehova kanato.” (Lucas 2:15) Miadto dayon sila ug ilang nakita ang bag-ong gipanganak nga si Jesus sa lugar nga giingon sa anghel. Dihang gisulti sa mga magbalantay ang giingon sa anghel kanila, ang tanang nakadungog nahibulong. Gitiman-an ni Maria kining mga pulonga ug gipamalandong ang kahulogan niini.

Daghan karon ang nagtuo nga si Jesus natawo sa Disyembre 25. Pero sa Betlehem, ang Disyembre ting-ulan ug tingtugnaw. Usahay mag-snow pa gani. Nianang bulana, ang mga magbalantay dili gayod magpondo sa gawas aron bantayan ang mga karnero sa tibuok gabii. Dugang pa, nagplano nang magrebelde ang mga tawo batok sa emperador sa Roma busa imposibleng sugoon niya ang mga tawo sa pagbiyahe sa tingtugnaw aron magparehistro. Busa lagmit natawo si Jesus sa Oktubre, sa panahon nga dili tingtugnaw.