Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 1

Duha ka Mensahe Gikan sa Diyos

Duha ka Mensahe Gikan sa Diyos

LUCAS 1:5-33

  • ANGHEL NGA SI GABRIEL NAGTAGNA NGA MATAWO SI JUAN NGA TIGBAWTISMO

  • GISULTI NI GABRIEL KANG MARIA NGA IPANGANAK SI JESUS

Maisip nato ang tibuok Bibliya ingong mensahe gikan sa Diyos. Gihatag kini sa atong langitnong Amahan aron tudloan ta. Pero dunay duha ka espesyal nga mensahe nga gipahibalo kapin nag 2,000 ka tuig kanhi. Gisulti kini sa anghel nga ginganlag Gabriel, “nga nagtindog duol sa Diyos.” (Lucas 1:19) Unsa ang mga panghitabo dihang gisulti sa anghel ang maong importanteng mga mensahe?

Ang tuig maoy mga 3 B.C.E. Asa gihatod ni Gabriel ang unang mensahe? Sa kabungtoran sa Judea, nga lagmit duol ra sa Jerusalem. Didto nagpuyo ang saserdote ni Jehova nga si Zacarias. Siya ug ang iyang asawa nga si Elisabet tigulang na, ug wala silay anak. Niadtong tungora, si Zacarias ang nag-alagad ingong saserdote sa templo sa Diyos didto sa Jerusalem. Samtang naa siya sa templo, si Gabriel kalit nga nagpakita niya duol sa altar sa insenso.

Siyempre, nahadlok si Zacarias. Aron dili siya mahadlok, ang anghel miingon: “Ayawg kahadlok Zacarias kay gidungog ang imong pangamuyo. Ang imong asawa nga si Elisabet manganak ug lalaki, ug nganli siyag Juan.” Si Gabriel miingon usab nga si Juan “mahimong bililhon kang Jehova” ug mag-andam ug katawhan alang kang Jehova.—Lucas 1:13-17.

Morag dili makatuo si Zacarias. Ngano? Kay siya ug si Elisabet tigulang na. Busa gisultihan siya ni Gabriel: “Kay wala man ka motuo sa akong gisulti, maamang ka hangtod sa adlaw nga mahitabo kining mga butanga sa gitakdang panahon.”—Lucas 1:20.

Nianang higayona, natingala ang mga tawo sa gawas kay dugay kaayo si Zacarias sa sulod. Paggawas niya, dili na siya makasulti. Igo na lang siyang magsenyas-senyas. Seguradong naay katingalahang nahitabo sulod sa templo.

Pagkahuman sa buluhaton ni Zacarias sa templo, siya miuli. Wala madugay, nagmabdos si Elisabet! Samtang nagpaabot nga manganak, walay gawasgawas si Elisabet sa ilang balay sulod sa lima ka bulan.

Dayon nagpakita si Gabriel sa ikaduhang higayon. Kang kinsa? Sa batan-ong dalaga nga si Maria. Siya nagpuyo sa siyudad sa Nasaret, nga sakop sa Galilea, amihanan sa Jerusalem. Unsay gisulti sa anghel? Giingnan siya sa anghel: “Ikaw giuyonan sa Diyos. Ikaw magmabdos ug manganak ug batang lalaki, ug nganli siyag Jesus.” Si Gabriel miingon usab: “Siya mahimong bantogan ug tawgong Anak sa Labing Hataas, ug . . . siya magahari sa balay ni Jacob hangtod sa kahangtoran, ug dili matapos ang iyang Gingharian.”—Lucas 1:30-33.

Seguradong gibati ni Gabriel nga dakong pribilehiyo ang paghatod sa maong duha ka mensahe. Samtang magbasa tag dugang bahin kang Juan ug Jesus, atong masabtan kon nganong importante kaayo kini nga mga mensahe gikan sa Diyos.