Aron mahimong higala sa Diyos, ikaw kinahanglang makakat-on bahin kaniya. Nahibalo ba ang imong mga higala sa imong ngalan ug naggamit niana? Oo. Buot sa Diyos nga ikaw mahibalo ug mogamit usab sa iyang ngalan. Jehova ang ngalan sa Diyos. (Salmo 83:18; Mateo 6:9) Kinahanglang mahibalo ka usab sa iyang mga gusto ug dili gusto. Angay nimong mahibaloan kon kinsay iyang mga higala ug kon kinsay iyang mga kaaway. Nagkinahanglag panahon ang pagsinati sa usa ka tawo. Nag-ingon ang Bibliya nga maalamon ang paggahin ug panahon aron mahibalo bahin kang Jehova.​—Efeso 5:15, 16.

Ang mga higala sa Diyos nagabuhat sa kon unsay makapahimuot kaniya. Hunahunaa ang imong mga higala. Kon dili maayo ang imong pagtratar kanila ug buhaton ang mga butang nga ilang gidumtan, magpadayon kaha sila nga imong mga higala? Dili gayod! Sa samang paagi, kon buot ka nga mahimong higala sa Diyos, kinahanglang imong buhaton ang makapahimuot kaniya.​—Juan 4:24.

Dili tanang relihiyon mosangpot sa panaghigalaay uban sa Diyos. Si Jesus, ang kinasuorang higala sa Diyos, naghisgot bahin sa duha ka dalan. Ang usa ka dalan luag ug puno sa mga tawo. Kanang dalana mosangpot sa kalaglagan. Ang laing dalan hiktin ug diyutay ra ang mga tawong nagapanaw diha niana. Kanang dalana mosangpot sa kinabuhing walay kataposan. Nagpasabot kini nga kon buot nimong maangkon ang panaghigalaay uban sa Diyos, kinahanglang mahibaloan nimo ang hustong paagi sa pagsimba kaniya.​—Mateo 7:13, 14.