Aron mahuptan ang usa ka higala, kinahanglang ikaw makigsulti kaniya. Ikaw maminaw kaniya, ug siya maminaw kanimo. Isulti mo usab ang maayong mga butang bahin sa imong higala ngadto sa uban. Sama usab niana ang pagkahimong higala sa Diyos. Tagda ang gisulti sa Bibliya bahin niini:

Pakigsulti kang Jehova nga makanunayon sa pag-ampo. “Lumahutay sa pag-ampo.”​—Roma 12:12.

Basaha ang Pulong sa Diyos, ang Bibliya. “Ang tibuok Kasulatan inspirado sa Diyos ug mapuslanon sa pagpanudlo, sa pagpamadlong, sa pagtul-id sa mga butang.”​—2 Timoteo 3:16.

Tudloi ang uban bahin sa Diyos. “Panglakaw kamo ug paghimog mga tinun-an sa katawhan sa tanang kanasoran, . . . nga magatudlo kanila sa pagsunod sa tanang butang nga akong gisugo kaninyo.”​—Mateo 28:19, 20.

 Pakigsuod sa mga higala sa Diyos. “Siya nga nagalakaw uban sa mga tawong maalamon mahimong maalamon.”​—Proverbio 13:20.

Tambong sa mga tigom sa Kingdom Hall. “Tagdon nato ang usag usa aron sa pagpasibot sa paghigugma ug sa maayong mga buhat, . . . magdinasigay sa usag usa.”​—Hebreohanon 10:24, 25.

Tabang sa pagsuportar sa buluhaton sa Gingharian. ‘Ipahatag sa matag usa ang sumala sa iyang gikahukom diha sa iyang kasingkasing, dili nga kontragusto o pinugos, kay gihigugma sa Diyos ang usa ka malipayong maghahatag.’​—2 Corinto 9:7.