Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?

 KAPITULO DESIOTSO

Bawtismo ug ang Imong Relasyon sa Diyos

Bawtismo ug ang Imong Relasyon sa Diyos
  • Sa unsang paagi himoon ang bawtismo aron ang usa ka tawo mahimong Kristohanon?

  • Unsang mga tikang ang kinahanglan nimong himoon aron makuwalipikado sa bawtismo?

  • Sa unsang paagi ginahimo sa usa ka tawo ang pagpahinungod ngadto sa Diyos?

  • Unsa ang linain nga katarongan sa pagpabawtismo?

1. Nganong mihangyo ang usa ka Etiopianhong opisyal sa palasyo nga magpabawtismo?

“TAN-AWA! Anaay tubig; unsay nakapugong kanako nga mabawtismohan?” Gipangutana kana sa usa ka Etiopianhong opisyal sa palasyo sa unang siglo. Usa ka Kristohanon nga ginganlan ug Felipe ang nagpamatuod kaniya nga si Jesus mao ang  sinaad nga Mesiyas. Kay natukbil ang iyang kasingkasing sa iyang nakat-onan gikan sa Kasulatan, ang Etiopianhong lalaki milihok. Iyang gipadayag nga buot niya nga mabawtismohan!Buhat 8:26-36.

2. Nganong seryoso kang maghunahuna bahin sa bawtismo?

2 Kon natun-an nimo pag-ayo ang nangaging mga kapitulo niining basahona uban sa usa sa mga Saksi ni Jehova, ikaw basin mobating andam na nga mangutana, ‘Unsay nakapugong kanako nga mabawtismohan?’ Sa pagkakaron ikaw nahibalo na sa saad sa Bibliya bahin sa walay-kataposang kinabuhi diha sa Paraiso. (Lucas 23:43; Pinadayag 21:3, 4) Imo nang nahibaloan usab ang tinuod nga kahimtang sa mga patay ug ang paglaom sa pagkabanhaw. (Ecclesiastes 9:5; Juan 5:28, 29) Ikaw tingali nakig-uban na sa mga Saksi ni Jehova diha sa ilang mga tigom sa kongregasyon ug nakakita na mismo kon sa unsang paagi ilang ginatuman ang matuod nga relihiyon. (Juan 13:35) Labing hinungdanon, lagmit nakaugmad ka nag personal nga relasyon uban kang Jehova nga Diyos.

3. (a) Unsang sugo ang gihatag ni Jesus sa iyang mga sumusunod? (b) Sa unsang paagi ginahimo ang pagbawtismo sa tubig?

3 Sa unsang paagi ikapakita nimo nga buot ka nga moalagad sa Diyos? Giingnan ni Jesus ang iyang mga sumusunod: “Panglakaw kamo ug paghimog mga tinun-an sa katawhan sa tanang kanasoran, nga magabawtismo kanila.” (Mateo 28:19) Gihatag mismo ni Jesus ang panig-ingnan pinaagi sa pagpabawtismo sa tubig. Wala siya wisikwisiki ug tubig, ug wala lang buboig diyutayng tubig ang iyang ulo. (Mateo 3:16) Ang pulong “pagbawtismo” naggikan sa usa ka Gregong pulong nga nagkahulogan nga “ituslob.” Busa ang Kristohanong bawtismo nagkahulogan nga bug-os ituslob o ipailalom sa tubig.

4. Unsay gipaila sa bawtismo sa tubig?

4 Ang pagbawtismo sa tubig maoy usa ka kinahanglanon sa tanan nga buot makabaton ug relasyon kang Jehova nga Diyos. Ang pagbawtismo sa publiko nagpaila sa imong tinguha sa pag-alagad sa Diyos. Nagpadayag kini nga ikaw malipay nga mobuhat sa kabubut-on ni Jehova. (Salmo 40:7, 8) Ugaling lang, aron makuwalipikado sa bawtismo, angay nimong himoon ang tino nga mga tikang.

 GIKINAHANGLAN ANG KAHIBALO UG PAGTUO

5. (a) Unsa ang unang tikang aron makuwalipikado sa bawtismo? (b) Nganong hinungdanon ang Kristohanong mga tigom?

5 Nasugdan na nimo ang unang tikang. Sa unsang paagi? Pinaagi sa pagkuhag kahibalo bahin kang Jehova nga Diyos ug kang Jesu-Kristo, tingali pinaagi sa sistematikong pagtuon sa Bibliya. (Juan 17:3) Apan daghan pa ang angay nimong makat-onan. Ang mga Kristohanon buot nga ‘mapuno sa tukmang kahibalo sa kabubut-on sa Diyos.’ (Colosas 1:9) Ang pagtambong sa mga tigom sa kongregasyon sa mga Saksi ni Jehova makatabang pag-ayo kanimo niining bahina. Hinungdanon ang pagtambong sa maong mga tigom. (Hebreohanon 10:24, 25) Ang regular nga pagtambong sa mga tigom makatabang kanimo nga mouswag ang imong kahibalo bahin sa Diyos.

Ang pagkuha ug tukmang kahibalo sa Pulong sa Diyos maoy usa ka hinungdanong tikang padulong sa pagkahimong kuwalipikado sa bawtismo

6. Unsa ka dakong kahibalo sa Bibliya ang kinahanglan nimong mabatonan aron makuwalipikado sa bawtismo?

6 Hinuon, dili kinahanglan nga ikaw mahibalo sa tanan nga anaa sa Bibliya aron makuwalipikado sa bawtismo. Ang Etiopianhong opisyal sa palasyo nakabaton ug diyutay nga kahibalo, apan siya nagkinahanglan pag tabang aron masabtan ang pipila ka bahin sa Kasulatan. (Buhat 8:30, 31) Sa susama, daghan pa ang angay nimong makat-onan. Sa pagkatinuod, walay kinutoban ang pagkat-on bahin sa Diyos. (Ecclesiastes 3:11) Hinuon, sa dili ka pa mabawtismohan, kinahanglan nga ikaw mahibalo ug motuo labing menos sa pangunang mga pagtulon-an sa Bibliya. (Hebreohanon 5:12) Ang maong mga pagtulon-an naglakip sa kamatuoran bahin sa kahimtang sa mga patay ug sa kahinungdanon sa ngalan sa Diyos ug sa iyang Gingharian.

7. Unsa ang angay nga epekto sa pagtuon ug Bibliya diha kanimo?

7 Apan dili pa igo ang kahibalo, kay “kon walay pagtuo imposible ang pagpahimuot [sa Diyos].” (Hebreohanon 11:6) Ang Bibliya nagsulti kanato nga sa dihang ang pipila ka tawo sa karaang siyudad sa Corinto nakadungog sa mensahe nga giwali sa mga Kristohanon, sila “nanagpanuo ug nagpabawtismo.” (Buhat 18:8) Sa susamang paagi, pinaagi sa pagtuon sa Bibliya kinahanglan kang mahupngan ug pagtuo nga kini mao ang inspiradong Pulong sa Diyos. Ang pagtuon sa Bibliya angayng makatabang  kanimo sa pagbaton ug pagtuo sa mga saad sa Diyos ug sa nagaluwas nga gahom sa halad ni Jesus.Josue 23:14; Buhat 4:12; 2 Timoteo 3:16, 17.

PAGPAKIG-AMBIT SA KAMATUORAN SA BIBLIYA SA UBAN

8. Unsay motukmod kanimo nga ipakig-ambit ang imong nakat-onan sa uban?

8 Samtang motubo ang pagtuo diha sa imong kasingkasing, malisdan ka sa pagpugong sa pagsulti bahin sa imong nakat-onan ngadto sa uban. (Jeremias 20:9) Matukmod ka gayod sa pagsulti sa uban bahin sa Diyos ug sa iyang mga katuyoan.2 Corinto 4:13.

Ang pagtuo magtukmod kanimo sa pagsulti sa uban sa imong gituohan

9, 10. (a) Kang kinsa mahimong sugdan nimo ang pagpakig-ambit sa kamatuoran sa Bibliya? (b) Unsay imong buhaton kon buot na nimong makigbahin sa organisadong buluhaton sa pagsangyaw sa mga Saksi ni Jehova?

9 Mahimong sugdan nimo ang pagpakig-ambit sa kamatuoran sa Bibliya sa uban pinaagi sa mataktikanhong paghisgot niana ngadto sa imong mga paryente, higala, silingan, ug kauban sa trabaho. Ngadtongadto, buot nimong makigbahin sa organisadong buluhaton sa pagsangyaw sa mga Saksi ni Jehova. Nianang higayona, ayaw pagpanuko sa pagsulti niini ngadto sa Saksing nagatudlo kanimo sa Bibliya. Kon mopatim-aw nga kuwalipikado ka na sa publikong pagsangyaw, himoon ang mga kahikayan nga ikaw ug ang imong magtutudlo makigtagbo sa duha ka ansiyano sa kongregasyon.

10 Tungod niini ikaw mas makaila sa pipila ka Kristohanong ansiyano, kinsa nagbantay sa panon sa Diyos. (Buhat 20:28; 1 Pedro 5:2, 3) Kon mamatikdan sa maong mga ansiyano nga ikaw nakasabot na ug nagtuo sa pangunang mga pagtulon-an sa Bibliya, nagkinabuhi nga nahiuyon sa mga prinsipyo sa Diyos, ug buot gayod nga mahimong Saksi ni Jehova, sila magpahibalo kanimo nga kuwalipikado ka na nga makigbahin sa publikong pagsangyaw ingong dili-bawtismadong magmamantala sa maayong balita.

11. Unsang mga kausaban ang tingali pagahimoon sa pipila una sila makuwalipikado sa publikong pagsangyaw?

11 Sa laing bahin, basin mamatikdan sa mga ansiyano nga gikinahanglan nga ikaw mohimog pipila ka kausaban sa imong estilo-sa-kinabuhi ug mga batasan aron makuwalipikado sa  publikong pagsangyaw. Kini mahimong maglakip sa pagbiya sa pipila ka bisyo nga imong gitago sa uban. Busa, sa dili ka pa mohangyo nga mahimong dili-bawtismadong magmamantala, ikaw kinahanglang walay seryosong mga sala, sama sa seksuwal nga imoralidad, paghuboghubog, ug pag-abuso sa droga.1 Corinto 6:9, 10; Galacia 5:19-21.

PAGHINULSOL UG PAGKAKOMBERTIR

12. Nganong gikinahanglan ang paghinulsol?

12 Ang pipila ka ubang mga tikang pagahimoon sa dili ka pa makuwalipikado sa bawtismo. Si apostol Pedro miingon: “Paghinulsol . . . ug pamalik kamo aron mapapas ang inyong mga sala.” (Buhat 3:19) Ang paghinulsol mao ang pagbatig sinserong pagbasol tungod sa butang nga imong nabuhat. Angayng ilhon sa usa ka tawo nga siya kinahanglang maghinulsol kon siya nagkinabuhig imoral nga pagkinabuhi, apan kini kinahanglanon usab bisan pag ang usa ka tawo nagkinabuhi nga mahinlo sa moral. Ngano? Tungod kay ang tanang tawo maoy makasasala ug nagkinahanglan sa kapasayloan sa Diyos. (Roma 3:23; 5:12) Sa wala pa ka magtuon sa Bibliya, ikaw wala mahibalo kon unsa ang kabubut-on sa Diyos, busa unsaon man nimo pagkinabuhi nga bug-os nahiuyon sa iyang kabubut-on? Mao nga gikinahanglan ang paghinulsol.

13. Unsa ang pagkakombertir?

13 Ang paghinulsol kinahanglang sundan sa pagkakombertir. Dili ka lang kinahanglang magbasol. Kinahanglang isalikway nimo ang kanhi nimong paagi sa pagkinabuhi ug madeterminado sa pagbuhat kon unsay matarong sukad sa maong panahon. Ang paghinulsol ug pagkakombertir maoy mga tikang nga kinahanglan nimong himoon sa dili pa magpabawtismo.

PAGPAHINUNGOD SA IMONG KAUGALINGON

14. Unsang hinungdanong tikang ang kinahanglan nimong himoon sa dili pa magpabawtismo?

14 Adunay laing hinungdanong tikang nga himoon sa dili pa magpabawtismo. Kinahanglang ipahinungod nimo ang imong kaugalingon kang Jehova nga Diyos.

Ikaw ba nakapahinungod na sa imong kaugalingon ngadto sa Diyos diha sa pag-ampo?

15, 16. Unsay kahulogan nga ipahinungod ang imong kaugalingon sa Diyos, ug unsay magdasig sa usa ka tawo sa paghimo niini?

 15 Sa dihang imong ipahinungod ang imong kaugalingon kang Jehova nga Diyos diha sa tim-os nga pag-ampo, mosaad ka nga ihatag nimo kaniya ang imong bug-os nga debosyon hangtod sa hangtod. (Deuteronomio 6:15) Apan, nganong adunay tawo nga gustong mohimo niana? Isip ilustrasyon, pananglit ang usa ka lalaki mangulitawo sa usa ka dalaga. Kon mas mailhan siya sa ulitawo ug makamatikod sa iyang daghang maayong hiyas, ang ulitawo mas moangay kaniya. Ngadtongadto, ang lalaki mohangyo nga mangasawa kaniya. Tinuod, ang pagminyo magpasabot nga abagahon ang dugang mga responsabilidad. Apan tungod sa gugma, ang lalaki madasig nga himoon kanang hinungdanong tikang.

16 Sa dihang makaila ka ug mahigugma kang Jehova, ikaw madasig sa pag-alagad kaniya nga walay pagpanuko o pagbutang ug limitasyon sa pagsimba kaniya. Si bisan kinsang buot mosunod sa Anak sa Diyos, si Jesu-Kristo, kinahanglang ‘magdumili sa iyang kaugalingon.’ (Marcos 8:34) Dumilian nato ang atong kaugalingon pinaagi sa pagtino nga ang personal nga mga tinguha ug mga tumong dili makababag sa atong bug-os nga pagkamasinugtanon sa Diyos. Busa, sa dili ka pa mabawtismohan, ang pagbuhat sa kabubut-on ni Jehova nga Diyos kinahanglang mao ang imong pangunang katuyoan sa kinabuhi.1 Pedro 4:2.

PAGPUKGO SA KAHADLOK NGA MAPAKYAS

17. Nganong ang pipila tingali magpanuko sa pagpahinungod ngadto sa Diyos?

17 Ang pipila magpanuko sa pagpahinungod kang Jehova tungod kay sila mahadlok sa paghimo nianang seryosong tikang. Basin mahadlok sila nga sila manubag sa Diyos isip napahinungod nga Kristohanon. Tungod kay mahadlok nga sila basin mapakyas ug makapahigawad kang Jehova, sila maghunahuna nga labing maayo pa nga dili na lang magpahinungod kaniya.

18. Unsa ang makapadasig kanimo sa pagpahinungod kang Jehova?

18 Samtang imong makat-onan ang paghigugma kang Jehova, ikaw madasig sa pagpahinungod kaniya ug pagbuhat sa imong maarangan sa pagtuman niana. (Ecclesiastes 5:4) Human sa pagpahinungod, seguradong buot nimong “magalakaw nga takos  kang Jehova aron bug-os nga makapahimuot kaniya.” (Colosas 1:10) Tungod sa imong gugma sa Diyos, dili ka maghunahuna nga lisod kaayo ang pagbuhat sa iyang kabubut-on. Sa walay duhaduha ikaw mouyon kang apostol Juan, kinsa misulat: “Kini ang kahulogan sa paghigugma sa Diyos, nga atong bantayan ang iyang mga sugo; ug bisan pa ang iyang mga sugo dili mabug-at.”1 Juan 5:3.

19. Nganong dili angay nga mahadlok ka nga magpahinungod sa Diyos?

19 Dili kinahanglan nga ikaw hingpit aron magpahinungod ngadto sa Diyos. Si Jehova nahibalo sa imong mga limitasyon ug dili gayod magdahom nga imong buhaton ang labaw pa kay sa imong maarangan. (Salmo 103:14) Buot niyang ikaw molampos ug siya mopaluyo ug motabang kanimo. (Isaias 41:10) Makapaneguro ka nga kon ikaw mosalig kang Jehova uban sa bug-os  mong kasingkasing, siya “magatul-id sa imong mga alagianan.”Proverbio 3:5, 6.

PAGPASIMBOLO SA IMONG PAGPAHINUNGOD PINAAGI SA PAGPABAWTISMO

20. Nganong ang pagpahinungod kang Jehova dili magpabilin nga tinagong butang?

20 Ang pagpalandong sa mga butang nga atong gihisgotan makatabang kanimo sa pagpahinungod sa imong kaugalingon kang Jehova diha sa pag-ampo. Ang tanan nga tinuod nahigugma sa Diyos kinahanglan usab nga ‘mohimog pagpahayag sa dayag  alang sa kaluwasan.’ (Roma 10:10) Unsaon nimo paghimog pagpahayag sa dayag?

Ang bawtismo nagpasabot sa pagkamatay sa atong daang paagi sa pagkinabuhi ug pagkabuhi aron buhaton ang kabubut-on sa Diyos

21, 22. Sa unsang paagi ikaw makahimog “pagpahayag sa dayag” sa imong pagtuo?

21 Ipahibalo sa koordinetor sa lawas sa mga ansiyano sa inyong kongregasyon nga buot nimong magpabawtismo. Iyang hikayon nga ang pipila ka ansiyano magrepaso uban nimo sa ubay-ubayng pangutana bahin sa pangunang mga pagtulon-an sa Bibliya. Kon ang maong mga ansiyano magkauyon nga ikaw kuwalipikado, sultihan ka nila nga ikaw mahimong bawtismohan sa sunod nga asembliya. * Ang usa ka pakigpulong nga magrepaso sa kahulogan sa bawtismo kasagarang ipahayag sa maong mga okasyon. Unya awhagon sa mamumulong ang tanang kandidato sa bawtismo sa pagtubag ug duha ka yanong pangutana ingong usa ka paagi sa paghimog binaba nga “pagpahayag sa dayag” sa ilang pagtuo.

22 Ang bawtismo mismo ang nagpaila sa dayag nga ikaw nakapahinungod na ngadto sa Diyos ug nianang panahona usa na ka Saksi ni Jehova. Ang mga kandidato sa bawtismo bug-os nga ituslob sa tubig aron ipakita sa dayag nga sila nakapahinungod na kang Jehova.

ANG KAHULOGAN SA IMONG BAWTISMO

23. Unsay kahulogan nga bawtismohan “sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa balaang espiritu”?

23 Si Jesus miingon nga ang iyang mga tinun-an pagabawtismohan “sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa balaang espiritu.” (Mateo 28:19) Kini nagkahulogan nga ang usa ka kandidato sa bawtismo nag-ila sa awtoridad ni Jehova nga Diyos ug ni Jesu-Kristo. (Salmo 83:18; Mateo 28:18) Giila usab niya ang katuyoan ug kalihokan sa balaang espiritu o aktibong puwersa sa Diyos.Galacia 5:22, 23; 2 Pedro 1:21.

24, 25. (a) Unsay gisimbolohan sa bawtismo? (b) Unsang pangutana ang kinahanglang matubag?

24 Hinunoa, ang bawtismo dili lamang pagkanatuslob sa tubig.  Kini maoy usa ka simbolo sa hinungdanon kaayong butang. Ang pagkanapailalom sa tubig nagsimbolo nga ikaw namatay na sa imong kanhing paagi sa pagkinabuhi. Ang pagkahaw-as gikan sa tubig nagpasabot nga ikaw karon buhi aron buhaton ang kabubut-on sa Diyos. Hinumdomi, usab, nga ikaw nagpahinungod sa imong kaugalingon kang Jehova nga Diyos mismo, dili ngadto sa usa ka buluhaton, usa ka kawsa, ubang mga tawo o sa usa ka organisasyon. Ang imong pagpahinungod ug bawtismo mao ang sinugdanan sa suod kaayong pagpakighigala sa Diyos—usa ka suod nga relasyon uban kaniya.Salmo 25:14.

25 Ang bawtismo dili garantiya sa kaluwasan. Si apostol Pablo misulat: “Magpadayon kamo sa pagpanlimbasog sa inyong kaugalingong kaluwasan uban ang kahadlok ug pagpangurog.” (Filipos 2:12) Ang bawtismo maoy sinugdanan lamang. Ang pangutana mao, Sa unsang paagi makapabilin ka sa gugma sa Diyos? Kana tubagon sa atong kataposang kapitulo.

^ par. 21 Ang mga pagbawtismo maoy regular nga bahin sa tinuig nga mga asembliya ug mga kombensiyon nga gihimo sa mga Saksi ni Jehova.