Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 18

Pinansiyal nga Pagsuportar sa Buluhaton sa Gingharian

Pinansiyal nga Pagsuportar sa Buluhaton sa Gingharian

PUNTO SA KAPITULO

Kon ngano ug giunsa pagsuportar sa katawhan ni Jehova ang buluhaton sa Gingharian sa pinansiyal nga paagi

1, 2. (a) Unsay tubag ni Brader Russell sa pastor nga nangutana kon giunsa nila pagsuportar sa pinansiyal ang ilang buluhaton? (b) Unsay hisgotan niini nga kapitulo?

USA ka higayon, si Brader Charles T. Russell giduol ug pastor sa Reformed Church nga gustong mahibalo kon giunsa pagsuportar sa pinansiyal ang buluhaton sa mga Estudyante sa Bibliya.

“Dili mi mangolekta,” miingon si Brader Russell.

“Asa man mog kuwarta?” nangutana ang pastor.

“Kon sultihan tika sa simpleng kamatuoran, dili ka makatuo,” mitubag si Russell. “Dihang ang mga tawo manambong, dili sila makakitag sibot nga ilibot. Pero masabtan nilang may galastohan. Makaingon sila, ‘Kini nga tigomanan may mga bayranan . . . Unsaon nako pag-amot para ani?’”

Ang pastor mitan-aw kang Brader Russell nga wala makatuo.

“Gisulti ko nimo ang simpleng kamatuoran,” si Russell mipadayon. “Sila mangutana gyod, ‘Unsaon nako pag-amot para ani?’ Kon ang usa panalanginan ug may kuwarta, gusto niyang gamiton kini para sa Ginoo. Kon walay kuwarta, nganong pugson siya sa paghatag?” *

2 Gisulti gyod ni Brader Russell ang “simpleng kamatuoran.” Ang katawhan sa Diyos dugay nang naghatag ug boluntaryong mga amot sa pagsuportar sa matuod nga pagsimba. Niini nga kapitulo, atong susihon ang pipila ka pananglitan sa Kasulatan ug sa modernong panahon. Samtang maghisgot kon giunsa karon pagsuportar sa pinansiyal ang buluhaton sa Gingharian, pangutan-a ang kaugalingon, ‘Unsaon nako pagpakita nga ako nagsuportar sa Gingharian?’

‘Ang Matag Tawo nga Andam ug Kasingkasing Padad-a ug Amot’

3, 4. (a) May unsang pagsalig si Jehova sa iyang mga magsisimba? (b) Sa unsang paagi gisuportahan sa mga Israelinhon ang pagtukod sa tabernakulo?

3 May pagsalig si Jehova sa iyang mga alagad. Nahibalo siya nga kon hatagag kahigayonan, malipay silang magpakita sa ilang debosyon pinaagig boluntaryong mga amot. Tagda ang duha ka pananglitan sa kasaysayan sa Israel.

 4 Human pagawsa ni Jehova ang Israel gikan sa Ehipto, gisugo niya sila nga magtukod ug mabalhinbalhing tolda o tabernakulo para sa pagsimba. Nagkinahanglag dakong salapi ang paghimog tabernakulo ug kasangkapan niini. Giingnan ni Jehova si Moises nga hatagag kahigayonan ang katawhan sa pagsuportar sa proyekto, nga miingon: ‘Ang matag tawo nga andam ug kasingkasing padad-a ug amot alang kang Jehova.’ (Ex. 35:5) Unsay ilang reaksiyon, nga dili pa dugay sila nag-antos sa pait nga kinabuhi tungod “sa tanang matang sa pag-ulipon”? (Ex. 1:14) Bug-os silang misuportar, nga kinabubut-ong nanghatag ug bulawan, plata, ug ubang bililhong kabtangan—lagmit pinangayo gikan sa ilang Ehiptohanong mga agalon. (Ex. 12:35, 36) Nanobra ang gihatag sa mga Israelinhon ug kinahanglan silang ‘pugngan sa pagdala pa.’—Ex. 36:4-7.

5. Unsay sanong sa mga Israelinhon dihang gihatagan sila ni David ug kahigayonan sa pag-amot para sa templo?

5 Mga 475 ka tuig sa ulahi, si David miamot gikan sa iyang ‘linaing katigayonan’ ingong suportar sa pagtukod sa templo, ang unang permanenteng sentro sa matuod nga pagsimba sa yuta. Unya gihatagan niyag kahigayonan sa pag-amot ang isigka-Israelinhon, nga nangutana: “Kinsa ang moboluntaryo aron pun-on ang iyang kamot karong adlawa sa usa ka gasa alang kang Jehova?” Agig sanong, ‘bug-os kasingkasing nga sila mihimog kinabubut-ong mga halad ngadto kang Jehova.’ (1 Cron. 29:3-9) Kay nahibalo diin gikan ang mga amot, si David miampo kang Jehova: “Ang tanang butang gikan kanimo, ug gikan sa imong kaugalingong kamot kami naghatag kanimo.”—1 Cron. 29:14.

6. Nganong kinahanglag kuwarta ang buluhaton karon sa Gingharian, ug unsa ang importanteng mga pangutana?

6 Wala gyod pugsa ni Moises o David ang katawhan sa pag-amot. Hinunoa, nanghatag sila uban sa andam nga kasingkasing. Komosta karon? Nahibalo kita nga ang kuwarta gikinahanglan para sa buluhaton sa Gingharian. Kinahanglan ang dakong kantidad para sa pag-imprenta ug pagpanagtag sa Bibliya ug literatura, sa pagtukod ug pagmentinar sa mga tigomanan ug pasilidad sa branch office, ug sa pagtabang sa kaigsoonan panahon sa katalagman. Busa ang importanteng mga pangutana mao: Unsaon pagpatungha ang gikinahanglang kantidad? Pugson ba sa pag-amot ang mga sumusunod sa Hari?

“Dili Gyod Kini Magpakilimos ni Mangayog Pinansiyal nga Tabang sa mga Tawo”

7, 8. Nganong ang katawhan ni Jehova dili magpakilimos o mangayog kuwarta sa uban?

7 Si Brader Russell ug iyang mga kauban wala mosundog sa pamaagi sa pagpatunghag pondo nga komon sa mga simbahan sa Kakristiyanohan. Sa ikaduhang isyu sa Watch Tower, sa ulohang “Gusto ba Ninyo ang ‘Zion’s Watch Tower’?” si Russell miingon: “Nagtuo kami nga si JEHOVA nagpaluyo sa ‘Zion’s Watch Tower,’ ug tungod niini, dili gyod kini magpakilimos ni  mangayog pinansiyal nga tabang sa mga tawo. Kon Siya kinsa nag-ingon: ‘Ang tanang bulawan ug salapi sa kabukiran akoa,’ dili na makahatag sa gikinahanglang salapi, amo kining sabton nga panahon nang ihunong ang pag-imprenta niini.” (Hag. 2:7-9) Kapig 130 ka tuig sa ulahi, ang Bantayanang Torre ug ang organisasyong nag-imprenta niini nagpadayon gihapon!

8 Ang katawhan ni Jehova dili magpakilimos. Dili sila magpasag sibot o magpadalag sobre nga mangayog amot. Ni sila magpabinggo, mamaligya, o magparipa para makakuwarta. Sila nagtuo sa dugay nang giingon sa Watch Tower: “Giisip namo nga dili gyod angay nga mangayog kuwarta para sa buluhaton sa Ginoo, sama sa ginahimo sa ubang relihiyon . . . Sa among hunahuna, ang Ginoo supak o dili uyon nga gamiton ang iyang ngalan sa pagpangayog kuwarta sa lainlaing paagi, ug dili panalanginan ang mga naghatag o ang buluhaton.” *

“Ipabuhat sa Matag Usa ang Sumala sa Gihukom Diha sa Iyang Kasingkasing”

9, 10. Unsay usa ka rason sa paghatag ug boluntaryong mga amot?

9 Ingong ginsakpan karon sa Gingharian, dili kita kinahanglang pugson sa paghatag. Pero malipay tang mogamit sa atong kuwarta ug ubang bililhong kabtangan sa pagsuportar sa buluhaton sa Gingharian. Nganong andam kaayo kitang mohatag? Niay tulo ka rason.

10 Una, mohatag kitag boluntaryong mga amot kay kita nahigugma kang Jehova ug gustong mobuhat sa “mga butang nga makapahimuot sa iyang mga mata.” (1 Juan 3:22) Si Jehova mahimuot gyod sa magsisimba nga kinasingkasing nga mohatag. Susihon nato ang giingon ni apostol Pablo bahin sa Kristohanong pagpanghatag. (Basaha ang 2 Corinto 9:7.) Ang matuod nga Kristohanon dili magduhaduha o pugson sa paghatag. Hinuon siya mohatag kay kini “gihukom diha sa iyang kasingkasing.” * Sa ato pa, siya mohatag human mapamalandong nga may panginahanglan ug nga siya may ikatabang. Kana nga maghahatag gimahal ni Jehova, kay “gihigugma sa Diyos ang malipayong maghahatag.” Ang laing hubad nag-ingon: “Ang Diyos nahigugma sa mga tawo nga nahigugmang mohatag.”

Mga bata sa Mozambique gusto sab nga moamot

11. Unsay magdasig nato sa paghatag sa kinamaayohang gasa kang Jehova?

11 Ikaduha, kita mohatag ug materyal nga mga amot agig pagpasalamat kang Jehova sa daghang panalangin nga nadawat. Tagda ang prinsipyo sa Moisesnong Balaod nga mosusi sa kasingkasing. (Basaha ang Deuteronomio 16:16, 17.) Dihang motambong sa tulo ka tinuig nga pista, ang matag Israelinhong lalaki angay mohatag ug gasa “sumala sa panalangin ni Jehova” kaniya. Busa una motambong, kinahanglang hunahunaon niya ang iyang mga panalangin, susihon ang iyang kasingkasing, ug modesisyon kon unsay labing maayong gasa nga madala.  Sa susama, dihang mamalandong sa daghang panalangin ni Jehova kanato, madasig kita nga mohatag sa kinamaayohang gasa. Ang kinasingkasing natong gasa, apil ang materyal nga amot, magpakita sa atong pagpabili sa mga panalangin ni Jehova.—2 Cor. 8:12-15.

12, 13. Sa unsang paagi ang boluntaryong mga amot magpakita sa atong gugma sa Hari, ug pilay iamot sa matag usa?

12 Ikatulo, kita nagpakitag gugma para kang Haring Jesu-Kristo pinaagi sa boluntaryong mga amot. Sa unsang paagi? Matikdi ang gisulti ni Jesus sa mga tinun-an sa iyang kataposang gabii sa yuta. (Basaha ang Juan 14:23.) “Kon ang usa nahigugma kanako, sundon niya ang akong pulong.” Ang “pulong” ni Jesus naglakip sa iyang sugo nga iwali ang maayong balita sa Gingharian sa tibuok yuta. (Mat. 24:14; 28:19, 20) Gisunod nato ang maong “pulong” pinaagi sa pagbuhat kutob sa maarangan—paggamit sa panahon, kusog, ug materyal nga kabtangan—sa pagpauswag sa pagsangyaw sa Gingharian. Sa ingon, kita nagpakitag gugma sa Mesiyanikong Hari.

 13 Ingong ginsakpan sa Gingharian, gusto natong ipakita ang kinasingkasing nga pagsuportar sa Gingharian pinaagig pinansiyal nga mga amot. Unsaon nato kana paghimo? Personal kana nga desisyon. Ang matag usa mohatag kutob sa iyang maarangan. Ang kadaghanan sa atong mga igsoon dili dato. (Mat. 19:23, 24; Sant. 2:5) Pero sila malipay nga mahibalong gipabilhan ni Jehova ug sa iyang Anak bisan ang ginagmay pero kinasingkasing nga mga amot.—Mar. 12:41-44.

Asa Gikan ang Pondo?

14. Sa daghang katuigan, giunsa pagtanyag sa mga Saksi ni Jehova ang literatura?

14 Sa daghang katuigan, gitanyag sa mga Saksi ni Jehova ang literatura sa Bibliya nga may tinong kontribusyon. Gamay ra kaayo ang kontribusyon aron bisan ang pobre makakuhag literatura. Hinuon, ang mga magmamantala andam mobilin sa literatura bisag walay kontribusyon kon ang tagbalay morag may interes. Gusto nilang makakuhag literatura ang sinserong mga tawo para makabasa ug makabenepisyo niana.

15, 16. (a) Niadtong 1990, unsang kausaban ang gihimo sa Nagamandong Lawas sa atong paagi sa pagtanyag ug literatura? (b) Unsaon paghimo ang boluntaryong donasyon? (Tan-awa sab ang kahong “ Asa Gamiton ang mga Donasyon?”)

15 Ang Nagamandong Lawas nag-usab sa atong paagi sa pagtanyag ug literatura niadtong 1990. Gisugdan niadto sa United States ang pagtanyag sa tanang literatura pinaagig way tinong kantidad nga donasyon. Usa ka sulat ngadto sa tanang kongregasyon sa maong nasod nagpatin-aw: “Ang mga magmamantala ug interesado dili pangayoan o sugyotan sa paghatag ug kontribusyon una makakuhag magasin ug literatura. . . . Kadtong gusto, makahatag ug donasyon para itabang sa gastos sa edukasyonal nga buluhaton, pero may donasyon man o wala, sila makakuhag literatura.” Kana nga kahikayan nagpakita nga ang atong buluhaton maoy boluntaryo ug relihiyoso ug kita “dili mga tigbaligya sa pulong sa Diyos.” (2 Cor. 2:17) Ngadtongadto, ang kahikayan sa boluntaryong donasyon giimplementar sa mga branch office sa tibuok kalibotan.

16 Unsaon paghimo ang boluntaryong donasyon? May mga kahon sa kontribusyon nga maalamong pagkabutang diha sa Kingdom Hall sa mga Saksi ni Jehova. Ikahulog niana ang donasyon o direktang ipadala sa legal nga korporasyon sa mga Saksi ni Jehova. Kada tuig, may artikulo sa Bantayanang Torre bahin sa paghatag ug kinabubut-ong mga donasyon.

Giunsa Paggamit ang Kuwarta?

17-19. Isaysay kon giunsa paggamit ang donasyon sa (a) worldwide work, (b) Kingdom Hall construction worldwide, ug (c) local congregation expenses.

17 Worldwide work. Ang pondo gamiton sa pagsuportar sa buluhatong pagsangyaw sa tibuok kalibotan. Apil niini ang gasto sa pag-imprentag literatura nga ipanagtag sa tibuok kalibotan, sa pagtukod ug pagmentinar sa mga branch office, ug sa pagpahigayog lainlaing teokratikanhong tunghaan. Ang pondo gamiton sab sa pagsuportar sa mga misyonaryo, nagapanawng  magtatan-aw, ug espesyal payunir. Ang atong mga donasyon gamiton pod para itabang sa mga igsoon panahon sa katalagman. *

18 Kingdom Hall construction worldwide. Ang pondo gamiton para sa pagtukod o pagremodel ug mga Kingdom Hall. Dihang madawat ang mga kontribusyon, madugangan na sab ang pondo para itabang sa ubang kongregasyon. *

19 Local congregation expenses. Ang pondo gamiton para sa lokal nga galastohan sa kongregasyon ug sa pagmentinar sa Kingdom Hall. Makasugyot ang mga ansiyano nga magpadalag amot ngadto sa lokal nga branch office para makatabang sa pagpauswag sa tibuok kalibotang buluhaton. Sa maong kahimtang, ang mga ansiyano magpresentar ug resolusyon sa kongregasyon. Kon uyonan, ipadala ang gisugyot nga kantidad. Kada bulan, ang brader nga nag-atiman sa kuwenta sa kongregasyon mag-andam ug pinansiyal nga report, nga basahon ngadto sa kongregasyon.

20. Unsaon nimo pagpasidungog kang Jehova pinaagi sa imong “bililhong mga butang”?

20 Dihang mamalandong sa tanang nalangkit sa pagtuman sa buluhatong pagsangyaw ug paghimog tinun-an sa tibuok yuta, madasig kitang ‘pasidunggan si Jehova pinaagi sa atong bililhong mga butang.’ (Prov. 3:9, 10) Ang pisikal, mental, ug espirituwal nga mga katakos maoy apil sa bililhong mga butang. Gusto natong gamiton kini sa bug-os para sa Gingharian. Pero hinumdoming ang materyal nga kabtangan apil usab sa atong bililhong mga butang. Busa ihukom nato nga ihatag ang maarangan, dihang kita makaarang. Ang atong boluntaryong mga donasyon magpasidungog kang Jehova ug magpakitang kita nagsuportar sa Mesiyanikong Gingharian.

^ par. 10 Watch Tower, Hulyo 15, 1915, panid 218-219.

^ par. 8 Watch Tower, Agosto 1, 1899, panid 201.

^ par. 10 Sumala sa usa ka eskolar, ang Gregong terminong gihubad nga “gihukom” “nagpasabot nga gitino daan.” Siya midugang: “Bisag makalipay ang pagpanghatag, kini planohon gihapon ug himoong sistematiko.”—1 Cor. 16:2.

^ par. 17 Para sa dugang impormasyon bahin sa paghatag ug hinabang, tan-awa ang Kapitulo 20.

^ par. 18 Para sa mga detalye bahin sa pagpanukod ug Kingdom Hall, tan-awa ang Kapitulo 19.