Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Gingharian sa Diyos Nagmando Na!

 KAPITULO 10

Ang Hari Nagdalisay sa Espirituwalidad sa Iyang Katawhan

Ang Hari Nagdalisay sa Espirituwalidad sa Iyang Katawhan

PUNTO SA KAPITULO

Kon ngano ug giunsa pagdalisay ug paghinlo ni Jesus ang espirituwalidad sa iyang mga sumusunod

1-3. Unsay gihimo ni Jesus dihang nakita niyang gihugawan ang templo?

GIPABILHAN pag-ayo ni Jesus ang templo sa Jerusalem kay nahibalo siya sa girepresentahan niana. Kana dugay nang sentro sa matuod nga pagsimba. Pero kinahanglang hinlo ug putli ang pagsimba sa balaang Diyos, si Jehova. Busa hunahunaa ang gibati ni Jesus dihang pag-adto niya sa templo sa Nisan 10, 33 C.E., iyang nakita nga kana gihugawan. Unsay nahitabo?—Basaha ang Mateo 21:12, 13.

2 Sa Sawang sa mga Hentil, gipahimuslan sa hakog nga mga negosyante ug tig-ilis ug salapi ang mga magsisimba nga nangabot aron mohalad kang Jehova. * Si Jesus “nag-abog sa tanang namaligya ug namalit diha sa templo, ug gipanglintuwad ang mga lamesa sa mga tig-ilis ug salapi.” (Itandi ang Nehemias 13:7-9.) Gibadlong niya ang hakog nga mga tawo kay ilang gihimong “langob sa mga tulisan” ang balay sa iyang Amahan. Busa gipakita ni Jesus ang pagpabili sa templo ug sa girepresentahan niana. Ang pagsimba sa iyang Amahan kinahanglang hinlo!

3 Paglabay sa daghang siglo, human maentrono si Jesus ingong Mesiyanikong Hari, naghinlo na sab siyag templo—nga naglangkit sa tanan karon nga gustong mosimba kang Jehova sa hustong paagi. Unsa kanang temploha?

Paghinlo sa “mga Anak ni Levi”

4, 5. (a) Giunsa pagdalisay ug paghinlo ni Jesus ang mga dinihogan gikan 1914 hangtod 1919? (b) Natapos na ba ang pagdalisay ug paghinlo sa katawhan sa Diyos? Ipatin-aw.

4 Sumala sa Kapitulo 2 niining libroha, human maentrono sa 1914, si Jesus uban sa iyang Amahan nagsusi sa espirituwal nga templo—ang kahikayan para sa putling pagsimba. * Ingong resulta, nakita sa Hari nga nagkinahanglag pagdalisay ug paghinlo ang dinihogang mga Kristohanon, “ang mga anak ni Levi.” (Mal. 3:1-3) Sukad 1914 hangtod sayo sa 1919, ang Tigdalisay, si Jehova, nagtugot nga sulayon ug lutoson ang iyang katawhan aron sila madalisay ug mahinlo. Ikalipay nga nakalahutay sila sa grabeng mga pagsulay, nga mas hinlo ug dasig nga mosuportar sa Mesiyanikong Hari!

 5 Natapos na ba ang pagdalisay ug paghinlo sa katawhan sa Diyos? Wala pa. Sa kataposang mga adlaw, pinaagi sa Mesiyanikong Hari, si Jehova padayong naghinlo kanila aron makapabilin sa espirituwal nga templo. Sa Kapitulo 11 ug 12, atong makita kon giunsa niya sila pagdalisay sa moral ug sa organisasyonal nga paagi. Pero maghisgot usa ta sa espirituwal nga paghinlo. Makapalig-on sa pagtuo ang paghisgot kon unsay nahimo ni Jesus—makita ug dili makita—aron tabangan ang iyang mga sumusunod nga mahinlo sa espirituwal.

“Pagpabilin Kamong Hinlo”

6. Base sa sugo ni Jehova sa binihag nga mga Hudiyo, unsay ipasabot sa espirituwal nga kahinlo?

6 Unsay espirituwal nga kahinlo? Para sa tubag, susihon nato ang gisulti ni Jehova sa binihag nga mga Hudiyo nga talibiya na sa Babilonya sa 537 B.C.E. (Basaha ang Isaias 52:11.) Sila mamalik sa Jerusalem aron tukoron pag-usab ang templo ug ipasig-uli ang matuod nga pagsimba. (Esd. 1:2-4) Gusto ni Jehova nga biyaan nila ang tanang ilhanan sa relihiyon sa Babilonya. Matikdi ang iyang sunodsunod nga mga sugo kanila: “Ayaw paghikap ug mahugaw,” “gula gikan sa iyang taliwala,” ug “pagpabilin kamong hinlo.” Ang putling pagsimba kang Jehova dili angay nga mamansahan sa bakak nga pagsimba. Unsay ipasabot niini kanato? Ang espirituwal nga kahinlo naglakip sa pagpabiling bulag sa mga doktrina ug tulumanon sa bakak nga relihiyon.

7. Kinsay gigamit ni Jesus aron tabangan ang iyang mga sumusunod nga magmahinlo sa espirituwal?

7 Wala madugay human maentrono si Jesus ingong Hari, nagtudlo siyag daling mailhan nga instrumento aron tabangan ang iyang mga sumusunod nga magmahinlo sa espirituwal. Kana ang matinumanon ug maalamong ulipon nga gitudlo ni Kristo sa 1919. (Mat. 24:45) Nianang tuiga, ang mga Estudyante sa Bibliya nahinloan na sa bakak nga mga doktrina. Pero gikinahanglan pa ang dugang paghinlo. Pinaagi sa matinumanong ulipon, si Kristo anam-anam nga nagpadan-ag ug kahayag sa iyang mga sumusunod bahin sa lainlaing selebrasyon ug tulumanon nga kinahanglan nilang biyaan. (Prov. 4:18) Hisgotan nato ang pipila.

Ang Pasko Para ba sa mga Kristohanon?

8. Unsay dugay nang nasabtan sa mga Estudyante sa Bibliya bahin sa Pasko, pero unsay wala kaayo nila masabti?

8 Dugay nang gitudlo sa mga Estudyante sa Bibliya nga ang Pasko naggikan sa mga pagano ug nga si Jesus wala matawo sa Disyembre 25. Ang Zion’s Watch Tower sa Disyembre 1881 nag-ingon: “Minilyon gikan sa Paganismo ang nakasulod sa simbahan. Pero sagad ngalan ray nausab, kay ang paganong mga pari nahimong kristiyanong mga pari ug ang paganong mga selebrasyon giilisan rag kristiyanong mga ngalan—usa niana ang Pasko.” Sa 1883, ang Watch Tower sa artikulong “Kanus-a  Matawo si Jesus?” nag-ingon nga si Jesus natawo sa sayong bahin sa Oktubre. * Pero ang mga Estudyante sa Bibliya wala pa kaayo makasabot nga dili sila angayng magselebrar ug Pasko. Nagselebrar pa gani niini ang pamilyang Bethel sa Brooklyn. Pero kana nausab human sa 1926. Ngano?

9. Unsay nasabtan sa mga Estudyante sa Bibliya bahin sa Pasko?

9 Gisusi pag-ayo sa mga Estudyante sa Bibliya ang maong selebrasyon, ug ilang nasabtan nga ang sinugdanan ug mga tulumanon sa Pasko nagpasipala hinuon sa Diyos. Ang artikulong “Ang Sinugdanan sa Pasko,” sa The Golden Age sa Disyembre 14, 1927, nag-ingon nga ang Pasko maoy paganong selebrasyon, nagpokus sa kalingawan, ug konektado sa pagsimbag idolo. Ang artikulo klarong nagpakita nga wala kana isugo ni Kristo ug prangkang miingon: “Kay ang kalibotan, ang unod, ug ang Yawa pabor sa padayong pagselebrar niini, lig-ong rason kini nga ang dedikadong mga alagad ni Jehova dili angayng magselebrar niini.” Ang pamilyang Bethel wala na gyod mag-Pasko sukad niadto nga Disyembre!

10. (a) Unsang prangkang impormasyon bahin sa Pasko ang nadawat niadtong Disyembre 1928? (Tan-awa sab ang kahong “ Pasko, Sinugdanan ug Katuyoan Niini.”) (b) Sa unsang paagi gialerto ang katawhan sa Diyos sa ubang pista ug selebrasyon nga angayng likayan? (Tan-awa sab ang kahong “ Pagyagyag sa Ubang Pista ug Selebrasyon.”)

10 Pagkasunod tuig, ang mga Estudyante sa Bibliya nakadungog ug dugang pagyagyag batok sa Pasko. Sa Disyembre 12, 1928, si Brader Richard H. Barber, gikan sa hedkuwarter, midiskurso sa radyo bahin sa hugawng sinugdanan sa Pasko. Unsay reaksiyon sa katawhan sa Diyos sa klarong direksiyon sa hedkuwarter? Si Brader Charles Brandlein, nga nakahinumdom dihang ang ilang pamilya mihunong pagselebrar  ug Pasko, miingon: “Nagmahay ba mi sa pagbiya nianang paganong mga selebrasyon? Wala gyod! . . . Kadto sama rag paghukas ug hugawng sinina ug paglabay niana.” Kana sab ang hunahuna ni Brader Henry A. Cantwell, nga sa ulahi nahimong nagapanawng magtatan-aw. Siya miingon: “Nalipay ming nakabiya sa usa ka butang aron pamatud-an ang among gugma kang Jehova.” Ang maunongong mga sumusunod ni Kristo andam mohimog kausaban ug dili makigbahin sa selebrasyong gikan sa mahugawng pagsimba. *Juan 15:19; 17:14.

11. Unsaon nato pagpakita ang atong pagsuportar sa Mesiyanikong Hari?

11 Pagkamaayo nilang ehemplo! Sa pagpamalandong niana, pangutan-a ang kaugalingon: ‘Unsay akong tan-aw sa direksiyon gikan sa hedkuwarter? Malipay ba kong modawat ug mopadapat niana?’ Kon andam kitang mosunod, kita nagsuportar sa Mesiyanikong Hari, kinsa naggamit sa matinumanong ulipon sa pagtaganag espirituwal nga pagkaon sa hustong panahon.—Buh. 16:4, 5.

Ang Krus Para ba sa mga Kristohanon?

Krus ug korona nga simbolo (Tan-awa ang parapo 12 ug 13)

12. Sa daghang katuigan, giunsa pag-isip sa mga Estudyante sa Bibliya ang krus?

12 Sa daghang katuigan, giisip sa mga Estudyante sa Bibliya nga ang krus haom nga simbolo sa Kristiyanidad. Hinuon, wala sila magsimba niana kay nakasabot silang sayop ang idolatriya. (1 Cor. 10:14; 1 Juan 5:21) Niadto pang 1883, ang Watch Tower prangkang miingon nga ang “tanang idolatriya dulumtanan sa Diyos.” Pero sa sinugdan, dili ra sayop para  nila ang haom nga paggamit sa krus. Pananglitan, nagtaod pa gani silag bar pin nga may krus ug korona ingong ilang ilhanan. Para nila, kadto nagpasabot sa korona sa kinabuhi nga ilang madawat kon magmatinumanon hangtod sa kamatayon. Sugod 1891, ang maong simbolo makita sa hapin sa Watch Tower.

13. Unsang katin-awan bahin sa krus ang nadawat sa mga sumusunod ni Kristo? (Tan-awa sab ang kahong “ Anam-anam nga Natin-awan Bahin sa Paggamit sa Krus.”)

13 Gimahal pag-ayo sa mga Estudyante sa Bibliya kana nga simbolo. Pero sugod sa hinapos sa katuigang 1920, anam-anam silang natin-awan bahin sa paggamit ug krus. Dihang nahinumdom sa 1928 nga asembliya sa Detroit, Michigan, U.S.A., si Brader Grant Suiter, sa ulahi namembro sa Nagamandong Lawas, miingon: “Gihisgotan sa maong asembliya nga ang krus ug korona nga simbolo way kapuslanan ug sayop sab.” Sa misunod nga pipila ka tuig, diha pay dugang pagpatin-aw. Klaro, ang krus walay bahin sa putli ug hinlong pagsimba.

14. Unsay reaksiyon sa katawhan sa Diyos sa anam-anam nga katin-awan bahin sa krus?

14 Unsay reaksiyon sa katawhan sa Diyos sa anam-anam nga katin-awan bahin sa krus? Padayon ba nilang gigamit ang krus ug korona nga simbolo nga gimahal nila pag-ayo? “Dihang nasabtan namo ang gisimbolohan niana, mihunong dayon mi sa paggamit,” miingon si Lela Roberts, dugay nang alagad ni Jehova. Ang laing matinumanong sister, si Ursula Serenco, mipahayag sa gibati sa daghan: “Nasabtan namong pagano diay ang gimahal namong simbolo sa kamatayon sa Ginoo ug sa among Kristohanong debosyon. Uyon sa Proverbio 4:18, nalipay ming mas nagkasanag ang dalan.” Ang maunongong mga sumusunod ni Kristo dili gyod gustong makigbahin sa mahugaw ug bakak nga relihiyosong mga buhat!

15, 16. Unsaon nato pagpakita nga determinado kita nga huptang hinlo ang yutan-ong sawang sa espirituwal nga templo ni Jehova?

15 Kana sab ang atong determinasyon karon. Atong nasabtan nga si Kristo naggamit ug daling mailhan nga instrumento—ang matinumanon ug maalamong ulipon—aron tabangan ang iyang katawhan nga magpabiling hinlo sa espirituwal. Busa inigkadawat natog mga pasidaan bahin sa mga selebrasyon, tulumanon, ug kostumbre nga konektado sa bakak nga relihiyon, angay kitang mosunod dayon. Sama sa atong mga igsoon sa unang katuigan sa presensiya ni Kristo, determinado kita nga huptang hinlo ang yutan-ong sawang sa espirituwal nga templo ni Jehova.

16 Niining kataposang mga adlaw, may ginahimo sab si Kristo nga dili nato makita aron mapanalipdan ang Kristohanong kongregasyon gikan sa mga tawo nga magpahinabog espirituwal nga kahugawan. Sa unsang paagi? Atong tan-awon.

Paglain “sa mga Daotan Gikan sa mga Matarong”

17, 18. Sa ilustrasyon sa baling, unsay ipasabot sa (a) paglagak sa baling, (b) ‘pagtigom sa tanang matang sa isda,’ (c) pagpilig maayong mga isda ug pagsulod niini sa mga sudlanan, ug (d) pagsalibay sa mga dili maayo?

17 Padayong nagbantay ang Haring Jesu-Kristo sa mga kongregasyon sa tibuok yuta. Sa mga paagi nga dili nato  bug-os masabtan, si Kristo ug ang mga manulonda nagahimo sa buluhatong paglain. Gihubit kini ni Jesus sa ilustrasyon sa baling. (Basaha ang Mateo 13:47-50.) Unsay ipasabot sa ilustrasyon?

Ang baling nagsimbolo sa buluhatong pagsangyaw sa Gingharian diha sa kadagatan sa katawhan (Tan-awa ang parapo 18)

18 Gilagak ang “baling . . . ngadto sa dagat.” Ang baling nagsimbolo sa buluhatong pagsangyaw sa Gingharian diha sa kadagatan sa katawhan. ‘Gitigom ang tanang matang sa isda.’ Ang maayong balita makadani sa tanang matang sa tawo—kadtong mohimog mga tikang aron mahimong matuod nga Kristohanon, ug kadtong sa sinugdan interesado pero dili mobarog dapig sa putling pagsimba. * “Gipili ang maayong mga isda ug gisulod sa mga sudlanan.” Ang mga matarong tigomon nganha sa samag sudlanan nga mga kongregasyon, diin sila makahimog hinlong pagsimba kang Jehova. Gisalibay ang mga “dili maayo.” Niining kataposang mga adlaw, si Kristo ug ang mga manulonda nagalain sa “mga daotan gikan sa mga matarong.” * Busa kadtong dili matarong ug kasingkasing—kinsa dili tingali gustong mobiya sa sayop nga mga pagtulon-an o tulumanon—dili tugotang makahugaw sa kongregasyon. *

19. Unsay atong pagbati sa padayong pagbantay ni Kristo sa espirituwal nga kahinlo sa katawhan sa Diyos ug sa kaputli sa matuod nga pagsimba?

19 Makapalig-on gyod ang pagkahibalo nga ang Hari, si Jesu-Kristo, nagapanalipod sa iyang mga sumusunod. Malipay sab tang mahibalo nga siya masiboton kaayo para sa matuod nga pagsimba—ug sa matuod nga mga magsisimba—sama ra gyod dihang iyang gihinloan ang templo sa unang siglo C.E. Mapasalamaton gyod kitang si Kristo padayong nagbantay sa espirituwal nga kahinlo sa katawhan sa Diyos ug sa kaputli sa matuod nga pagsimba! Pinaagi sa pagpabiling bulag sa bakak nga relihiyon, ikapakita nato nga kita nagsuportar sa Hari ug sa iyang Gingharian.

^ par. 2 Ang mga bisitang Hudiyo kinahanglang mogamit ug usa ka klase sa salapi para sa tinuig nga buhis sa templo, ug ang mga tig-ilis ug kuwarta magpabayad aron mailisan ang ilang mga sensilyo. Ang mga bisita mopalit pod tingalig mga hayop para ihalad. Gitawag ni Jesus ug “mga tulisan” ang hakog nga mga negosyante, tingali kay mahal kaayo ang ilang mga presyo ug singil para sa serbisyo.

^ par. 4 Ang katawhan ni Jehova sa yuta nagsimba kaniya diha sa yutan-ong sawang sa iyang dakong espirituwal nga templo.

^ par. 8 Kini nga artikulo nag-ingon nga ang petsa sa pagkatawo ni Jesus panahon sa tingtugnaw “dili uyon sa asoy bahin sa mga magbalantay nga didto sa gawas uban sa ilang mga karnero.”—Luc. 2:8.

^ par. 10 Sa Nobyembre 14, 1927 nga sulat ni Brader Frederick W. Franz, siya miingon: “Wala tay Pasko karong tuiga. Ang pamilyang Bethel midesisyon nga dili na mag-Pasko.” Pipila ka bulan sa ulahi, sa sulat nga may petsang Pebrero 6, 1928, si Brader Franz miingon: “Anam-anam tang gihinloan sa Ginoo gikan sa mga sayop sa Babilonyanhong organisasyon sa Yawa.”

^ par. 18 Pananglitan, sa 2013, ang kinatas-ang ihap sa magmamantala maoy 7,965,954, samtang 19,241,252 ang mitambong sa tinuig nga Memoryal sa kamatayon ni Kristo.

^ par. 18 Ang paglain sa maayong isda gikan sa mga dili maayo dili pareho sa paglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. (Mat. 25:31-46) Ang paglain, o ang kataposang paghukom, sa mga karnero ug kanding mahitabo sa umaabot pang dakong kasakitan. Samtang wala pa kana, kadtong samag dili maayong isda makabalik kang Jehova ug matigom sulod sa samag sudlanan nga mga kongregasyon.—Mal. 3:7.

^ par. 18 Sa kataposan, ang dili maayong mga isda simbolikong itambog sa nagkalayong hurno, nga nagpasabot sa umaabot nilang kalaglagan.