PAG-AGI nimo sa imong silingan, miwarawara ka sa imong kamot. Di pa dugay, namatikdan nimong siya naniid sa inyong pamilya. Mibalos siya ug nangamay nimo. Siya miingon: “Duna koy pangutana. Nganong lahi kaayo mo?” “Unsay imong ipasabot?” mitubag ka. Siya miingon: “Mga Saksi ni Jehova mo, di ba? Lahi mo sa uban. Lahi sab mo sa ubang relihiyon—wala moy mga selebrasyon, ug dili mo moentrag politika ug giyera. Dili mo manigarilyo. Ug ang inyong pamilya morag taas ug sukdanan sa moralidad. Unsa bay rason nga lahi man mo kaayo?”

Nahibalo kang usa ray rason: Kita nagkinabuhi ubos sa pagmando sa Gingharian sa Diyos. Ingong Hari, si Jesus kanunayng nagdalisay nato. Nagtabang siya nato sa pagsunod sa iyang mga lakang, ug busa kita nailhang lahi niining daotang kalibotan. Niini nga seksiyon, makita nato kon giunsa sa Mesiyanikong Gingharian pagdalisay ang katawhan sa Diyos sa espirituwal, moral, ug organisasyonal nga paagi—ang tanan sa kadayeganan ni Jehova.