Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Gingharian sa Diyos Nagmando Na!

 KAPITULO 9

Resulta sa Pagsangyaw—“Ang Kaumahan . . . Puti na Aron Anihon”

Resulta sa Pagsangyaw—“Ang Kaumahan . . . Puti na Aron Anihon”

PUNTO SA KAPITULO

Si Jehova nagpatubo sa binhi sa kamatuoran sa Gingharian

1, 2. (a) Nganong nalibog ang mga tinun-an? (b) Unsang pag-ani ang gihisgotan ni Jesus?

NANGALIBOG ang mga tinun-an. Giingnan sila ni Jesus: “Iyahat ang inyong mga mata ug lantawa ang kaumahan, nga kini puti na aron anihon.” Gitan-aw nila ang direksiyong gitudlo ni Jesus, pero ang kaumahan nga ilang nakita dili puti, kondili berde—ang kolor sa bag-ong nanurok nga sebada. ‘Unsa bay anihon?’ lagmit natingala sila. ‘Dangtan pag mga bulan una kana maani.’—Juan 4:35.

2 Si Jesus wala maghisgot ug literal nga pag-ani. Gigamit niya kadtong higayona aron tudloan ang iyang mga tinun-an ug duha ka importanteng leksiyon bahin sa espirituwal nga pagpangani—pag-anig mga tawo. Unsang mga leksiyona? Aron masayran, hisgotan natong detalyado kana.

Awhag sa Paglihok ug Saad sa Kalipay

3. (a) Ngano kahang nakaingon si Jesus: “Ang kaumahan . . . puti na aron anihon”? (Tan-awa ang footnote.) (b) Giunsa pagpatin-aw ni Jesus ang iyang giingon?

3 Kataposan kadto sa 30 C.E. dihang nakig-estorya si Jesus sa iyang mga tinun-an duol sa lungsod sa Sikar sa Samaria. Samtang ang mga tinun-an nangadto sa lungsod, si Jesus nagpabilin sa atabay diin iyang gitudloan ug espirituwal nga mga kamatuoran ang usa ka babaye nga daling nakasabot sa kaimportante niana. Pagkabalik sa mga tinun-an, ang babaye miuli dayon sa Sikar ug gisultian ang iyang mga silingan sa talagsaong mga kamatuoran. Daghan kanila nainteres pag-ayo ug nangadto dayon sa atabay aron ikaestorya si Jesus. Lagmit nianang tungora, lapas pa sa kaumahan ang gitan-aw ni Jesus ug nakita ang daghang Samarianhon nga nagpadulong kaniya, ug siya miingon: “Lantawa ang kaumahan, nga kini puti na aron anihon.” * Aron ipatin-aw nga espirituwal nga pag-ani ang iyang gipasabot, si Jesus miingon: “Ang mag-aani . . . nagatigom na sa bunga alang sa kinabuhing walay kataposan.”—Juan 4:5-30, 36.

4. (a) Unsang duha ka leksiyon bahin sa pag-ani ang gitudlo ni Jesus? (b) Unsang mga pangutana ang atong hisgotan?

4 Unsang duha ka importanteng leksiyon bahin sa espirituwal nga pag-ani ang gitudlo ni Jesus? Una, ang buluhaton dinalian. Sa pag-ingon nga “ang kaumahan . . . puti na aron  anihon,” giawhag niya ang mga sumusunod nga molihok. Aron ipasiugda ang pagkadinalian, si Jesus midugang: “Ang mag-aani nagadawat na sa suhol.” Nagsugod na gyod ang pag-ani—dili angayng maglangan! Ikaduha, ang mga mag-aani nalipay. Ang mga magpupugas ug mag-aani “duyog nga magmaya,” miingon si Jesus. (Juan 4:35b, 36) Ingon nga si Jesus nalipay sa pagkakitang “daghan sa mga Samarianhon . . . nagbutang ug pagtuo kaniya,” ang iyang mga tinun-an malipay sab samtang bug-os kalag silang nagapangani. (Juan 4:39-42) Kini nga panghitabo sa unang siglo importante kaayo kanato kay kini nag-ilustrar sa kinadak-ang pagpangani niining panahona. Kanus-a kini nagsugod? Kinsay nakigbahin niini? Unsay mga resulta?

Atong Hari Nanguna sa Kinadak-ang Pagpangani

5. Kinsay nanguna sa tibuok kalibotang pagpangani, ug giunsa pagpaila sa panan-awon ni Juan nga dinalian ang buluhaton?

5 Sa panan-awong gihatag kang apostol Juan, gipadayag ni Jehova nga iyang gitudlo si Jesus aron manguna sa pag-anig mga tawo sa tibuok yuta. (Basaha ang Pinadayag 14:14-16.) Niini, si Jesus gihubit ingong may korona ug galab. Ang “koronang bulawan sa iyang ulo” nagpamatuod nga si Jesus nagmando na ingong Hari. Ang “mahait nga galab diha sa iyang kamot” nagpamatuod sa iyang papel ingong Mag-aani. Sa pag-ingon pinaagig manulonda nga “hinog na kaayo ang alanihon sa yuta,” gipasiugda ni Jehova nga ang buluhaton dinalian. Segurado, “ang takna sa pag-ani nahiabot na”—dili angayng maglangan! Agig pagsunod sa sugo sa Diyos nga “palihoka ang imong galab,” giani ni Jesus ang yuta gamit ang galab—buot ipasabot, giani ang mga tawo sa yuta. Kini nga panan-awon nagpahinumdom na sab kanato nga “ang kaumahan . . . puti na aron anihon.” Kini ba nakatabang aron mahibalo kita kon kanus-a nagsugod ang pag-ani sa tibuok yuta? Oo!

6. (a) Kanus-a nagsugod ang “panahon sa ting-ani”? (b) Kanus-a nagsugod ang aktuwal nga “pag-ani . . . sa yuta”? Ipatin-aw.

6 Kay ang panan-awon ni Juan sa Pinadayag 14 nagpakita nga si Jesus, ang Mag-aani, may korona (bersikulo 14), kini nagpasabot nga human na ang pagtudlo kaniya ingong Hari sa 1914. (Dan. 7:13, 14) Wala madugay, gisugo si Jesus nga sugdan ang pag-ani (bersikulo 15). Kanang nagsunod nga mga panghitabo gipakita sab sa ilustrasyon ni Jesus sa pag-ani sa trigo, diin siya nag-ingon: “Ang pag-ani mao ang kataposan [o, konklusyon] sa sistema sa mga butang.” Busa, ang ting-ani ug ang konklusyon niining sistema sa mga butang nagsugod sa samang panahon—sa 1914. (Mat. 13:30, 39) Kon balikan nato ang nangagi, atong masabtan nga ang aktuwal nga pag-ani nagsugod pipila pa ka tuig human si Jesus magsugod pagmando ingong Hari. Una, sukad 1914 hangtod sa sayong bahin sa 1919, gihimo ni Jesus ang buluhatong paghinlo sa iyang dinihogang mga sumusunod. (Mal. 3:1-3; 1 Ped. 4:17) Unya sa 1919, nagsugod ang “pag-ani . . .  sa yuta.” Gigamit dayon ni Jesus ang bag-ong natudlo nga matinumanong ulipon aron masabtan sa mga igsoon nga dinalian ang buluhatong pagsangyaw. Tagda ang nahitabo.

7. (a) Unsang pagsusi ang nakatabang sa mga igsoon nga masabtan nga dinalian ang pagsangyaw? (b) Unsay gidasig nga buhaton sa mga igsoon?

7 Sa Hulyo 1920, ang Watch Tower miingon: “Sa pagsusi sa Kasulatan, ang simbahan [kongregasyon] klarong gihatagag dakong pribilehiyo nga ipahayag ang mensahe sa gingharian.” Pananglitan, ang mga tagna ni Isaias nakatabang nga masabtan sa mga igsoon nga ang balita sa Gingharian kinahanglang isangyaw sa tibuok kalibotan. (Isa. 49:6; 52:7; 61:1-3) Wala sila mahibalo kon sa unsang paagi matuman kanang dakong buluhaton, pero misalig silang tabangan sila ni Jehova. (Basaha ang Isaias 59:1.) Kay mas nasabtan nga dinalian ang buluhaton, gidasig ang mga igsoon nga mas magkugi pa sa pagsangyaw. Unsay ilang reaksiyon?

8. Sa 1921, unsang duha ka leksiyon bahin sa pagsangyaw ang nasabtan sa atong mga igsoon?

8 Sa Disyembre 1921, ang Watch Tower nagpahibalo: “Kini ang kinamaayohang tuig; ug mas daghan ang nakadungog sa mensahe sa kamatuoran sa 1921 kay sa miagi.” Ang magasin midugang: “Dako pa ang buluhaton. . . . Buhaton nato kini nga malipayon.” Matikdi, nasabtan sa mga igsoon ang duha ka importanteng leksiyon nga gitudlo ni Jesus sa mga apostoles: Ang buluhatong pagsangyaw dinalian, ug ang mga mag-aani maglipay.

9. (a) Sa 1954, unsay giingon sa Watchtower bahin sa pag-ani, ug ngano? (b) Sa milabayng 50 ka tuig, unsa na ka dako ang pag-uswag sa mga magmamantala sa tibuok kalibotan? (Tan-awa ang tsart nga “ Tibuok Kalibotang Pag-uswag.”)

9 Sa katuigang 1930, ang buluhatong pagsangyaw mikusog pa human masabti sa mga igsoon nga ang dakong panon sa mga karnero modawat sa mensahe sa Gingharian. (Isa. 55:5; Juan 10:16; Pin. 7:9) Ang resulta? Ang mga magwawali miuswag gikan sa 41,000 sa 1934 ngadto sa 500,000 sa 1953! Ang Watchtower sa Disyembre 1, 1954 hustong mihinapos: “Ang espiritu ni Jehova ug ang gahom sa iyang Pulong mao ang nagpalampos niining dakong pagpangani sa tibuok kalibotan.” *Zac. 4:6.

 

TIBUOK KALIBOTANG PAG-USWAG

Nasod

1962

1987

2013

Australia

15,927

46,170

66,023

Brazil

26,390

216,216

756,455

France

18,452

96,954

124,029

Italy

6,929

149,870

247,251

Japan

2,491

120,722

217,154

Mexico

27,054

222,168

772,628

Nigeria

33,956

133,899

344,342

Philippines

36,829

101,735

181,236

U.S. of America

289,135

780,676

1,203,642

Zambia

30,129

67,144

162,370

 

NAGKADAGHANG BIBLE STUDY

1950

234,952

1960

646,108

1970

1,146,378

1980

1,371,584

1990

3,624,091

2000

4,766,631

2010

8,058,359

 Resulta sa Pagpangani—Klarong Gihulagway

10, 11. Sa ilustrasyon sa lugas sa mustasa, unsang bahin sa pagtubo sa liso ang gipasiugda?

10 Sa iyang mga ilustrasyon bahin sa Gingharian, klarong gihulagway ni Jesus ang resulta sa pagpangani. Atong hisgotan ang ilustrasyon sa lugas sa mustasa ug sa lebadura. Hisgotan nato kon sa unsang paagi kini natuman panahon sa kataposan.

11 Ang ilustrasyon sa lugas sa mustasa. Usa ka tawo ang nagtanom ug lugas sa mustasa. Kini mitubo ug nahimong kahoy diin namatog ang mga langgam. (Basaha ang Mateo 13:31, 32.) Kon bahin sa pagtubo sa liso, unsay gipasiugda sa ilustrasyon? (1) Ang gidak-on sa pagtubo katingalahan. “Ang kinagamyan sa tanang liso” nahimong kahoy nga may “dagkong mga sanga.” (Mar. 4:31, 32) (2) Ang pagtubo segurado. “Dihang gipugas na [ang liso], kini motubo.” Si Jesus wala moingon, “Kini basin motubo.” Siya miingon: “Kini motubo.” Ang pagtubo dili kapugngan. (3) Ang nagtubo nga kahoy makadani sa mga bisita ug motaganag silonganan. “Ang mga langgam sa langit” mangabot ug “makakaplag ug batoganan ilalom sa landong niini.” Sa unsang paagi ang tulo ka bahin sa pagtubo sa liso maaplikar sa espirituwal nga pagpangani karon?

12. Sa unsang paagi ang ilustrasyon sa lugas sa mustasa maaplikar sa pagpangani karon? (Tan-awa sab ang tsart nga “ Nagkadaghang Bible Study.”)

12 (1) Gidak-on sa pagtubo: Ang ilustrasyon nagpasiugda sa pagtubo sa mensahe sa Gingharian ug sa Kristohanong kongregasyon. Sukad 1919, ang madasigong mga mag-aani natigom nganha sa napasig-uling Kristohanong kongregasyon. Diyutay pa ang mga mag-aani niadtong tuiga, pero kusog silang midaghan. Gani, katingalahan ang ilang pagtubo sukad sa sayong bahin sa katuigang 1900 hangtod karon. (Isa. 60:22) (2) Seguradong pagtubo: Ang pagtubo sa Kristohanong kongregasyon wala kapugngi. Bisag daghan ang samag bato nga pagsupak sa mga kaaway sa Diyos, ang gamay kaayong liso mitubo—nga giiway ang tanang babag. (Isa. 54:17) (3) Silonganan: “Ang mga langgam sa langit” nga nakakitag silonganan ilalom sa kahoy naghulagway sa minilyong matarong nga mga tawo gikan sa mga 240 ka nasod nga midawat sa mensahe sa Gingharian pinaagi sa pagkahimong bahin sa Kristohanong kongregasyon. (Ezeq. 17:23) Ilang nadawat diha niana ang espirituwal nga pagkaon, tubig, ug proteksiyon.—Isa. 32:1, 2; 54:13.

Ang ilustrasyon sa liso sa mustasa nagpakita nga kadtong anaa sa Kristohanong kongregasyon nakabatog silonganan ug proteksiyon (Tan-awa ang parapo 11 ug 12)

13. Unsang mga bahin sa pagtubo ang gipasiugda sa ilustrasyon sa lebadura?

13 Ang ilustrasyon sa lebadura. Human butangi sa usa ka babaye ug lebadura ang minasa, kini mitubo. (Basaha ang Mateo 13:33.) Unsang mga bahin sa pagtubo ang gipasiugda sa ilustrasyon? Hisgotan nato ang duha. (1) Ang pagtubo makahimog kausaban. Ang lebadura mituhop “hangtod nga mitubo ang tibuok minasa.” (2) Ang pagtubo kaylap. Ang lebadura nagpaalsa sa “tulo ka dagkong takos sa harina”—ang tibuok minasa. Sa unsang paagi kining duha ka bahin maaplikar sa espirituwal nga pagpangani karon?

14. Sa unsang paagi ang ilustrasyon sa lebadura maaplikar sa pagpangani karon?

 14 (1) Kausaban: Ang lebadura nagsimbolo sa mensahe sa Gingharian, ug ang minasa nga harina nagsimbolo sa katawhan. Ingon nga ang lebadura makapausab sa harina human masagol kining duha, ang mensahe sa Gingharian makapausab sa kasingkasing sa mga tawo pagkadawat nila niana. (Roma 12:2) (2) Kaylap: Ang pagkatap sa lebadura nagsimbolo sa pagkaylap sa mensahe sa Gingharian. Ang lebadura motuhop hangtod nga kini molukop sa tibuok minasa. Sa susama, ang mensahe sa Gingharian nakakaylap “hangtod sa kinalay-ang dapit sa yuta.” (Buh. 1:8) Kini nga bahin sa ilustrasyon nagpaila sab nga bisan sa mga nasod diin gidili ang atong buluhaton, ang mensahe sa Gingharian mokaylap, bisag tingali wala kaayo mamatikdi ang atong pagsangyaw nianang mga dapita.

15. Sa unsang paagi natuman ang Isaias 60:5, 22? (Tan-awa sab ang mga kahong “ Si Jehova ang Nagpaposible Niini,” panid 93, ug “‘ Ang Gamay’ Nahimong ‘Usa ka Gamhanang Nasod,’” panid 96-97.)

15 Mga 800 ka tuig una ipahayag ni Jesus ang maong mga ilustrasyon, gigamit ni Jehova si Isaias aron itagna pinaagig makapahinganghang mga pulong ang gidak-on sa espirituwal nga  pagpangani karon ug ang kalipay nga ihatag niini. * Gihubit ni Jehova nga ang mga tawo “gikan sa halayo” mangabot sa iyang organisasyon. Ngadto sa usa ka “babaye,” nga girepresentahan karon sa dinihogang mga nanghibilin sa yuta, siya miingon: “Malipay ka gayod inigkakita mo niini; mokusog pagpitik ang imong kasingkasing tungod sa kahinam, kay ang bahandi sa dagat mahianha man kanimo; ang bahandi sa kanasoran maimo man.” (Isa. 60:1, 4, 5, 9, Maayong Balita Biblia) Pagkatinuod niana! Ang dugay nang mga alagad ni Jehova nalipay kaayo sa pagkakita nga ang pipila ra ka magmamantala kaniadto sa ilang nasod karon libolibo na.

Rason sa Kalipay sa Tanang Alagad ni Jehova

16, 17. Unsay usa ka rason nga “ang magpupugas ug ang mag-aani duyog nga magmaya”? (Tan-awa sab ang kahong “ Duha ka Tract Nakatandog sa Duha ka Kasingkasing Didto sa Amazon.”)

16 Nakahinumdom ka tingali sa giingon ni Jesus sa iyang mga apostoles: “Ang mag-aani . . . nagatigom na sa bunga alang sa kinabuhing walay kataposan, mao nga ang magpupugas ug ang mag-aani duyog nga magmaya.” (Juan 4:36) Sa unsang paagi kita “duyog nga magmaya” sa pagpangani sa tibuok yuta? Sa daghang paagi. Hisgotan nato ang tulo.

17 Una, malipay kitang makakita sa papel ni Jehova diha sa buluhaton. Dihang magsangyaw kita sa mensahe sa Gingharian, nagpugas kitag binhi. (Mat. 13:18, 19) Dihang may matabangan kita nga mahimong tinun-an, nag-ani kitag bunga. Kitang tanan mobatig dakong kalipay ug kahingangha samtang atong makita nga si Jehova ‘nagpagitib ug nagpatubo’ sa binhi sa Gingharian. (Mar. 4:27, 28) Ang ubang binhi nga atong isabwag manurok sa ulahi ug anihon sa uban. Tingali duna kay eksperyensiya nga sama kang Joan, sister sa Britain nga 60 ka tuig nang bawtismado. Siya miingon: “Daghan kog nakaila nga miingon nga ako ang nagtanom ug binhi sa ilang kasingkasing dihang gisangyawan nako sila mga tuig kanhi. Ang ubang Saksi nag-study diay nila ug nagtabang nilang mahimong alagad ni Jehova. Nalipay ko nga ang binhi nga akong gitanom mitubo ug giani.”—Basaha ang 1 Corinto 3:6, 7.

 

18. Unsang rason sa paglipay ang giingon sa 1 Corinto 3:8?

18 Ikaduha, magpabilin kitang malipayon kon hinumdoman nato ang giingon ni Pablo: “Ang matag tawo magadawat sa iyang ganti sumala sa iyang kahago.” (1 Cor. 3:8) Ang ganti maoy sumala sa kahago, dili sumala sa resulta sa kahago. Makapadasig gyod nga pasalig para sa mga nagsangyaw sa teritoryong dili kaayo madinawaton! Sa panan-aw sa Diyos, ang matag Saksi nga nakig-ambit sa bug-os kasingkasing sa buluhatong pagpugas ‘nagapamungag daghan’ ug busa may rason sa paglipay.—Juan 15:8; Mat. 13:23.

19. (a) Nganong ang tagna ni Jesus sa Mateo 24:14 makapalipay? (b) Unsay atong hinumdoman bisag dili kita molampos sa paghimog tinun-an?

19 Ikatulo, makapalipay nga ang atong buluhaton nagtuman sa tagna. Tagda ang tubag ni Jesus sa pangutana sa iyang mga apostoles: “Unsa man unya ang ilhanan sa imong presensiya ug  sa kataposan sa sistema sa mga butang?” Iyang giingnan sila nga usa ka bahin sa ilhanan mao ang tibuok yutang pagsangyaw. Buluhatong paghimog tinun-an ba ang iyang gipasabot? Dili. Siya miingon: “Kining maayong balita sa gingharian igawali sa tibuok gipuy-ang yuta ingon nga pagpamatuod.” (Mat. 24:3, 14) Ang pagsangyaw sa Gingharian—pagpugas ug binhi—usa diay ka bahin sa ilhanan. Busa samtang magsangyaw sa maayong balita sa Gingharian, hinumdoman nato nga bisag dili kita molampos sa paghimog tinun-an, kita nagmalamposon sa “pagpamatuod.” * Bisag unsa pay sanong sa mga tawo, kita nakigbahin sa pagtuman sa tagna ni Jesus ug nakapribilehiyo nga mahimong “mga isigkamagbubuhat sa Diyos.” (1 Cor. 3:9) Pagkadakong rason nga maglipay!

“Sukad sa Pagsubang sa Adlaw Bisan Ngadto sa Pagsalop Niini”

20, 21. (a) Sa unsang paagi nagakatuman ang tagna sa Malaquias 1:11? (b) Unsay determinado nimong buhaton, ug ngano?

20 Sa unang siglo, gitabangan ni Jesus nga masabtan sa iyang mga apostoles nga dinalian ang buluhatong pagpangani. Sukad 1919, gitabangan sab ni Jesus nga masabtan kana sa iyang mga tinun-an karon. Ingong reaksiyon, mas nagmakugihon ang katawhan sa Diyos sa ilang buluhaton. Gani, wala gyod kapugngi ang pagpangani. Ingon sa gitagna ni propeta Malaquias, ang pagsangyaw ginahimo karon “sukad sa pagsubang sa adlaw bisan ngadto sa pagsalop niini.” (Mal. 1:11) Oo, gikan sa sidlakan ngadto sa kasadpan, bisan diin sa yuta, ang mga magpupugas ug mag-aani duyog nga nagbuhat ug nagkalipay. Ug sukad pagsubang hangtod pagsalop sa adlaw—sukad sa buntag hangtod sa gabii, o sa tibuok adlaw—dinalian kitang nagabuhat.

21 Dihang balikan nato ang panghitabo mga 100 ka tuig kanhi ug makita nga ang gamayng grupo sa mga alagad sa Diyos nahimong “usa ka gamhanang nasod,” kita mahinam ug mobatig tumang kalipay. (Isa. 60:5, 22) Hinaot ang kalipay ug gugma nato kang Jehova, ang “Agalon sa pagpangani,” magdasig nato nga padayong makig-ambit hangtod matapos kining kinadak-ang pagpangani!—Luc. 10:2.

^ par. 3 Ang giingon ni Jesus nga “ang kaumahan . . . puti na” mahimong nagpasabot sa puting mga besti sa mga Samarianhon nga nagpadulong kaniya.

^ par. 9 Para sa dugang impormasyon bahin sa nalampos sa pagpangani sukad 1919 hangtod 1992, basaha ang Mga Saksi ni Jehova—Mga Magmamantala sa Gingharian sa Diyos, panid 425-520.

^ par. 15 Para sa dugang impormasyon bahin niining makapainteres nga tagna, tan-awa ang Tagna ni Isaias —Kahayag Alang sa Tibuok Katawhan II, panid 303-320.

^ par. 19 Ang unang mga Estudyante sa Bibliya nakasabot na sa maong kamatuoran. Ang Zion’s Watch Tower sa Nobyembre 15, 1895 miingon: “Bisag diyutay rang trigo ang matigom, ikahatag gihapon ang dakong pamatuod sa kamatuoran. . . . Ang tanan makasangyaw sa ebanghelyo.”