Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Gingharian sa Diyos Nagmando Na!

 KAPITULO 6

Katawhan nga Nagwali—Nagtanyag sa Ilang Kaugalingon nga Kinabubut-on

Katawhan nga Nagwali—Nagtanyag sa Ilang Kaugalingon nga Kinabubut-on

PUNTO SA KAPITULO

Nag-organisar ang Hari ug panon sa magwawali

1, 2. Unsang dakong buluhaton ang gitagna ni Jesus, ug unsang importanteng pangutana ang motungha?

ANG mga politiko manaad pero sagad dili makatuman. Bisan kadtong maayog intensiyon dili usahay makatuman sa ilang mga saad. Makapalipay nga lahi si Jesu-Kristo, ang Mesiyanikong Hari, kay siya motuman kanunay sa iyang mga saad.

2 Pagkahimong Hari ni Jesus sa 1914, siya andam nang motuman sa iyang gisaad mga 1,900 ka tuig kanhi. Una mamatay, siya mitagna: “Kining maayong balita sa gingharian igawali sa tibuok gipuy-ang yuta.” (Mat. 24:14) Ang katumanan niana maoy bahin sa ilhanan sa iyang presensiya ingong Hari sa Gingharian. Pero sa unsang paagi ang Hari makaorganisar ug panon sa kinabubut-ong magwawali sa kataposang mga adlaw, dihang ang daghan hakog, dili mahigugmaon, ug dili relihiyoso? (Mat. 24:12; 2 Tim. 3:1-5) Angay tang mahibalo kay apektado ang tanang matuod nga Kristohanon sa tubag niana.

3. Sa unsa nagmasaligon si Jesus, ug ngano?

3 Tan-awag usab ang tagna ni Jesus. Ang pulong “igawali” nagpahayag bag pagkamasaligon? Oo! Segurado si Jesus nga duna siyay kinabubut-ong mga tigsuportar sa kataposang mga adlaw. Nganong masaligon man siya? Iya kanang nakat-onan gikan sa iyang Amahan. (Juan 12:45; 14:9) Sa wala pa ipakatawo si Jesus dinhi sa yuta, nakita niyang si Jehova may pagsalig sa kinabubut-ong espiritu sa Iyang mga magsisimba. Hisgotan nato kon giunsa pagpahayag ni Jehova ang maong pagsalig.

“Ang Imong Katawhan Magatanyag sa Ilang Kaugalingon nga Kinabubut-on”

4. Unsang buluhaton ang giawhag ni Jehova nga suportahan sa mga Israelinhon, ug unsay ilang sanong?

4 Hinumdomi ang nahitabo dihang gisugo ni Jehova si Moises sa pagtukod sa tabernakulo, o tolda, nga mahimong sentro sa pagsimba sa nasod sa Israel. Pinaagi ni Moises, giawhag ni Jehova ang katawhan sa pagsuportar sa buluhaton. Si Moises miingon: ‘Ang matag tawo nga andam ug kasingkasing padad-a ug amot alang kang Jehova.’ Ang resulta? Ang katawhan “nagdala . . . ug kinabubut-ong halad buntagbuntag.” Daghan kaayo ang ilang gidala nga kinahanglan silang ‘pugngan nga  magdala pa’! (Ex. 35:5; 36:3, 6) Gipamatud-an sa mga Israelinhon nga husto si Jehova sa pagsalig kanila.

5, 6. Sumala sa Salmo 110:1-3, unsang espiritu ang gidahom ni Jehova ug ni Jesus nga makita diha sa matuod nga mga magsisimba sa kataposang mga adlaw?

5 Nagdahom ba si Jehova nga makakitag samang kinabubut-ong espiritu diha sa iyang mga magsisimba sa kataposang mga adlaw? Oo! Kapig 1,000 ka tuig una ipanganak si Jesus sa yuta, giinspirar ni Jehova si David sa pagsulat bahin sa panahong magsugod ang Mesiyas sa pagmando. (Basaha ang Salmo 110:1-3.) Duna unyay mga kaaway si Jesus, ang bag-ong gientronong Hari, nga mokontra kaniya. Pero duna sab siya unyay panon sa tigsuportar. Sila dili kinahanglang pugson sa pag-alagad sa Hari. Bisan ang kauban nilang mga batan-on moboluntaryo o magatanyag sa ilang kaugalingon nga kinabubut-on, nga mahimong daghan kaayo sama sa di maihap nga yamog nga molukop sa yuta sa sayong kabuntagon. *

Ang kinabubut-ong mga tigsuportar sa Gingharian sama kadaghan sa yamog (Tan-awa ang parapo 5)

6 Nahibalo si Jesus nga ang tagna sa Salmo 110 nagtumong kaniya. (Mat. 22:42-45) Busa masaligon siya nga duna unya siyay maunongong mga tigsuportar nga moboluntaryo aron iwali ang maayong balita sa tibuok yuta. Nahitabo ba gyod kana? Nakaorganisar ba ang Hari ug panon sa kinabubut-ong magwawali niining kataposang mga adlaw?

“Pribilehiyo ug Responsibilidad Nako ang Pagmantala Niana nga Mensahe”

7. Pagkaentrono ni Jesus ingong Hari, unsay iyang gihimo aron maandam ang iyang mga tigsuportar para sa dakong buluhaton?

7 Pagkaentrono ingong Hari, si Jesus milihok dayon aron maandam ang iyang mga sumusunod para sa dakong buluhaton. Sumala sa Kapitulo 2, siya mihimog pagsusi ug paghinlo nga buluhaton sukad 1914 ngadto sa sayong bahin sa 1919. (Mal. 3:1-4) Dayon sa 1919, iyang gitudlo ang matinumanong ulipon aron manguna sa iyang mga sumusunod. (Mat. 24:45)  Sukad niadto, ang maong ulipon nagtaganag espirituwal nga pagkaon—pinaagig mga pakigpulong sa kombensiyon ug mga basahon—nga kanunayng nagpasiugda sa responsibilidad sa tanang Kristohanon nga personal nga makigbahin sa pagsangyaw.

8-10. Sa unsang paagi ang mga kombensiyon nakapadasig sa pagsangyaw? Paghatag ug pananglitan. (Tan-awa sab ang kahong “ Mga Kombensiyon Kanhi nga Nakapadasig sa Pagsangyaw.”)

8 Mga pakigpulong sa kombensiyon. Kay gustong magiyahan, ang mga Estudyante sa Bibliya nagtigom sa Cedar Point, Ohio, U.S.A., gikan sa Septiyembre 1 hangtod 8, 1919, para sa unang dakong kombensiyon human sa Gubat sa Kalibotan I. Sa ikaduhang adlaw, si Brader Rutherford mipakigpulong diin deretso niyang giingnan ang mga delegado: “Ang misyon sa Kristohanon sa yuta . . . mao ang pagmantala sa mensahe sa gingharian sa Ginoo.”

9 Sa ikalimang adlaw sa kombensiyon, ingong gikahinamang bahin, si Brader Rutherford mipakigpulong sa ulohang “Para sa Isigkamamumuo,” nga gihisgotan sab sa Watch Tower ubos sa ulohang “Nagapahayag sa Gingharian.” Siya miingon: “Dihang mamalandong ang usa ka Kristohanon, siya makapangutana, Nganong ania ko sa yuta? Ug kini ang hustong tubag, Ang Ginoo maluluy-ong naghimo nakong iyang embahador aron iwali ang mensahe sa Diyos sa pagpasig-uli ngadto sa tibuok kalibotan, ug pribilehiyo ug responsibilidad nako ang pagmantala niana nga mensahe.”

10 Sa maong pakigpulong, gipahibalo ni Brader Rutherford ang pag-imprentag bag-ong magasin, The Golden Age (Pagmata! karon), aron ipaila ang Gingharian ingong bugtong paglaom sa katawhan. Dayon, siya nangutana kon kinsay gustong makigbahin sa pagpanagtag niana. Usa ka report sa maong kombensiyon miingon: “Makapadasig kaayo ang reaksiyon sa nanambong. Nanindog ang tanang 6,000 nga nanambong.” * Klaro, ang Hari may kinabubut-ong mga tigsuportar nga gustong mosangyaw sa Gingharian!

11, 12. Unsay giingon sa 1920 nga Watch Tower kon kanus-a himoon ang buluhatong gitagna ni Jesus?

11 Mga basahon. Pinaagi sa Watch Tower, nahimong mas tin-aw ang kaimportante sa buluhatong gitagna ni Jesus—ang pagsangyaw sa maayong balita sa Gingharian. Tagda ang pananglitan sa sayong bahin sa katuigang 1920.

12 Unsang mensahe ang isangyaw ingong katumanan sa Mateo 24:14? Kanus-a kana himoon? Ang Hulyo 1, 1920 nga Watch Tower, sa artikulong “Ebanghelyo sa Gingharian,” nagpatin-aw: “Ang maayong balita maoy bahin sa kataposan sa daang kahikayan sa mga butang ug sa pagkatukod sa gingharian sa Mesiyas.” Ang artikulo klarong naghisgot kon kanus-a kana isangyaw, nga nag-ingon: “Kini nga mensahe angayng masangyaw tali sa panahon sa dakong gubat sa kalibotan [Gubat sa Kalibotan I] ug sa ‘dakong kasakitan.’” Busa ang artikulo nag-ingon:  “Panahon na karon . . . nga kining maayong balita isangyaw sa tanang dapit sa Kakristiyanohan.”

13. Sa unsang paagi ang 1921 nga Watch Tower nagdasig sa dinihogang mga Kristohanon sa pagpakitag kinabubut-ong espiritu?

13 Ang katawhan sa Diyos mapugos ba pagtuman sa buluhatong gitagna ni Jesus? Dili. Ang artikulong “Magmaisogon,” sa Marso 15, 1921 nga Watch Tower, nag-awhag sa dinihogang mga Kristohanon sa pagpakitag kinabubut-ong espiritu. Ang matag usa gidasig nga mangutana sa kaugalingon: “Dili ba dakong pribilehiyo ug responsibilidad nako nga makigbahin niini?” Ang artikulo nag-ingon sab: “Segurado mi nga kon isipon ninyo kini [ingong pribilehiyo nga makigbahin sa buluhaton] mahisama kamo kang Jeremias, nga ang pulong sa Ginoo diha sa iyang kasingkasing samag ‘nagdilaab nga kalayo nga natakpan sulod sa [iyang] kabukogan,’ nga nagdasig kaniya nga dili moundang sa pagsulti.” (Jer. 20:9) Kana nga pagdasig nagpakita nga si Jehova ug si Jesus may pagsalig sa maunongong mga tigsuportar sa Gingharian.

14, 15. Sa 1922, unsang paagi sa pagsangyaw ang giawhag sa Watch Tower nga himoon sa dinihogang mga Kristohanon?

14 Sa unsang paagi ang matuod nga mga Kristohanon makapaambit sa mensahe sa Gingharian sa uban? Ang mubo pero puwersadong artikulong “Hinungdanon ang Pag-alagad,” sa Agosto 15, 1922 nga Watch Tower, nag-awhag sa dinihogang mga Kristohanon nga “aktibong dad-on ang naimprentang mensahe ngadto sa mga tawo ug makigsulti kanila diha sa mga pultahan, nga magpamatuod nga duol na ang gingharian sa langit.”

15 Klaro, sukad sa 1919 si Kristo naggamit sa iyang matinumanon ug maalamong ulipon aron kanunayng ipasiugda nga ang pagmantala sa mensahe sa Gingharian maoy pribilehiyo ug responsibilidad sa matag Kristohanon sa yuta. Unsay reaksiyon sa mga Estudyante sa Bibliya sa pagdasig nga makigbahin sa pagmantala sa Gingharian?

“Ang mga Matinumanon Moboluntaryo”

16. Unsay reaksiyon sa pipila ka ansiyano nga gibotar sa kongregasyon bahin sa ideya nga ang tanan angayng makigbahin sa pagsangyaw?

16 Sa katuigang 1920 ug 1930, dihay misupak sa ideya nga ang tanang dinihogang Kristohanon angayng makigbahin sa pagsangyaw. Ang Nobyembre 1, 1927 nga Watch Tower nagsaysay sa nahitabo: “Dunay pipila sa simbahan [kongregasyon] karon, nga may responsableng posisyon ingong ansiyano . . . kinsa dili modasig sa mga igsoon nga makigbahin sa pagsangyaw, ug sila mismo dili makigbahin. . . . Ilang gisaway ang sugyot nga mamalaybalay aron dad-on ang mensahe sa Diyos, sa iyang Hari ug sa iyang gingharian ngadto sa katawhan.” Ang artikulo klarong miingon: “Panahon na nga timan-an ug likayan sila sa mga matinumanon, ug sultihan sila nga dili na sila saligan sa katungdanan sa pagkaansiyano.” *

17, 18. Unsay sanong sa kadaghanan sa kongregasyon sa direksiyon gikan sa hedkuwarter, ug unsay sanong sa minilyon sa miaging 100 ka tuig?

17 Ikalipay nga ang kadaghanan sa kongregasyon madasigong misunod sa direksiyon sa matinumanong ulipon. Giisip  nilang pribilehiyo ang pagpaambit sa mensahe sa Gingharian. Ang Marso 15, 1926 nga Watch Tower miingon: “Ang mga matinumanon moboluntaryo . . . sa pagsulti sa mensahe ngadto sa katawhan.” Sila nagtuman sa tagna sa Salmo 110:3 ug nagpamatuod nga sila kinabubut-ong mga tigsuportar sa Mesiyanikong Hari.

18 Sulod sa miaging 100 ka tuig, minilyon ang kinabubut-ong nagmantala sa Gingharian. Sa sunod nga mga kapitulo, hisgotan nato kon giunsa nila pagsangyaw—ilang mga paagi ug galamiton—ug kon unsay mga resulta. Pero hisgotan una nato kon nganong minilyon ang miboluntaryo nga makigbahin sa pagsangyaw sa Gingharian, bisag gilibotag mga tawo nga kaugalingon ray gihunahuna. Samtang hisgotan kini, pangutan-a ang kaugalingon, ‘Nganong nagsangyaw man ko sa maayong balita?’

“Magpadayon sa Pagpangita Pag-una sa Gingharian”

19. Nganong nagtuman kita sa tambag ni Jesus nga “magpadayon sa pagpangita pag-una sa gingharian”?

19 Si Jesus nagtambag sa iyang mga sumusunod nga “magpadayon sa pagpangita pag-una sa gingharian.” (Mat. 6:33) Nganong nagtuman kita niini? Kay nasabtan nato ang kaimportante sa Gingharian, nga kini panguna sa katuyoan sa Diyos. Sumala sa miaging kapitulo, ang balaang espiritu anam-anam nga nagpadayag sa makapalipayng mga kamatuoran bahin sa Gingharian. Dihang kanang bililhong kamatuoran modulot sa atong kasingkasing, madasig kita sa pagpangita pag-una sa Gingharian.

Sama sa tawong nalipay pag-ayo dihang nakakaplag ug natagong bahandi, ang mga Kristohanon nalipay nga nakakaplag sa kamatuoran sa Gingharian (Tan-awa ang parapo 20)

20. Giunsa pagpakita sa ilustrasyon ni Jesus sa natagong bahandi kon unsay reaksiyon sa iyang mga sumusunod sa tambag nga unahon ang Gingharian?

20 Nahibalo si Jesus kon unsa unyay reaksiyon sa iyang mga sumusunod sa tambag nga padayong mangita pag-una sa Gingharian. Tagda ang iyang ilustrasyon sa natagong bahandi. (Basaha ang Mateo 13:44.) Dihang nag-atiman sa inadlawng buluhaton, ang mag-uuma nakakaplag ug natagong bahandi ug nakaila dayon sa bili niini. Unsay iyang gibuhat? ‘Tungod sa iyang kalipay siya milakaw ug nagbaligya sa tanang butang nga iyang nabatonan ug mipalit niana nga uma.’ Unsay atong makat-onan? Dihang nakaplagan nato ang kamatuoran sa Gingharian ug nakaila sa bili niini, malipayon kitang mosakripisyo aron mauna ang intereses sa Gingharian sa atong kinabuhi. *

21, 22. Giunsa pagpakita sa maunongong mga tigsuportar nga ilang giuna ang Gingharian? Paghatag ug pananglitan.

21 Ang maunongong mga tigsuportar nagpakita nga sila nangita pag-una sa Gingharian pinaagig mga buhat, dili lang sa mga pulong. Gigamit nila ang ilang kinabuhi, abilidad, ug kahinguhaan para sa buluhatong pagsangyaw sa Gingharian. Gihimo sa daghan ang dagkong sakripisyo aron mag-alagad nga bug-os panahon. Ang tanang kinabubut-ong magsasangyaw nakaeksperyensiya mismo nga gipanalanginan ni  Jehova kadtong nag-una sa Gingharian. Tagda kini nga pananglitan.

22 Si Avery ug Lovenia Bristow nag-partner ingong mga colporteur (payunir) sa habagatang United States sugod sa hinapos sa katuigang 1920. Paglabay sa katuigan, si Lovenia nahinumdom: “Kami ni Avery malipayong nagpayunir sa daghang katuigan. Kadaghang wa mi mahibalo kon asa mangitag kuwarta para gasolina o pagkaon. Pero si Jehova kanunayng nagtagana kanamo. Wa mi mangundang. Gitagan-an mi kanunay sa among panginahanglan.” Nahinumdom si Lovenia nga sa didto sila sa Pensacola, Florida, may higayong gamay na kaayo silag kuwarta ug pagkaon. Pag-uli nila sa ilang trailer, nakita nila ang duha ka dagkong bag nga punog grocery ug may sulat, “Uban ang gugma, gikan sa Pensacola Company.” * Bahin sa daghang katuigan nga pagpayunir, si Lovenia miingon: “Dili gyod ta biyaan ni Jehova. Dili gyod niya pakyason kadtong mosalig niya.”

23. Unsay imong gibati sa kamatuoran sa Gingharian nga imong nakaplagan, ug unsay imong determinasyon?

23 Dili pareho ang panahong magamit nato sa pagsangyaw. Lainlain kitag kahimtang. Pero pribilehiyo natong tanan nga isangyaw ang maayong balita nga bug-os kalag. (Col. 3:23) Kay gipabilhan nato ang kamatuoran sa Gingharian nga atong nakaplagan, kita kinabubut-on ug madasigong mosakripisyo aron makaalagad kutob sa atong maarangan. Kana ba sab ang imong determinasyon?

24. Unsa ang usa sa dagkong kalamposan sa Gingharian niining kataposang mga adlaw?

24 Sa milabayng siglo, ang Hari nagtuman gyod sa iyang tagna sa Mateo 24:14. Ug gihimo niya kana nga walay pagpamugos. Human makabulag ang iyang mga sumusunod niining kalibotan nga kaugalingon ray gihunahuna, sila kinabubut-ong nagsangyaw. Ang ilang tibuok kalibotang pagsangyaw sa maayong balita maoy bahin sa ilhanan sa presensiya ni Jesus ingong magmamando sa Gingharian—ug usa sa dagkong kalamposan sa Gingharian niining kataposang mga adlaw.

^ par. 5 Diha sa Bibliya, ang yamog nalangkit sa kadagaya.—Gen. 27:28; Miq. 5:7.

^ par. 10 Ang pulyetong To Whom the Work Is Entrusted nag-ingon: “Ang buluhaton bahin sa The Golden Age maoy balaybalay nga kampanya dala ang mensahe sa gingharian. . . . Gawas pa sa pagkampanya, ang kopya sa The Golden Age ibilin sa tagbalay, mokuha mag subskripsiyon o dili.” Mga tuig human niadto, ang mga igsoon gidasig nga itanyag ang subskripsiyon sa The Golden Age ug sa The Watch Tower. Sugod sa Pebrero 1, 1940, ang katawhan ni Jehova gidasig nga ipanagtag ang mga magasin ug ireport kon pilay napahimutang.

^ par. 16 Niadto, ang mga ansiyano pilion sa kongregasyon pinaagig pagbotar. Busa ang kongregasyon mahimong dili mobotar niadtong supak sa pagsangyaw. Ang pag-usab niini ngadto sa teokratikanhong paagi sa pagtudlog mga ansiyano hisgotan sa Kapitulo 12.

^ par. 20 Gihisgotan ni Jesus ang susamang punto diha sa iyang ilustrasyon sa nagapanawng magpapatigayon, kinsa nangitag perlas nga bililhon kaayo. Dihang iya kining nakaplagan, iyang gibaligya ang tanang butang nga iyang nabatonan ug gipalit kini. (Mat. 13:45, 46) Ang duha ka ilustrasyon nagtudlo sab kanato nga kita makakat-on sa kamatuoran sa Gingharian sa lainlaing paagi. Dili tinuyo nga kini nakaplagan sa pipila; ang uban nangita gyod niini. Pero bisag lainlain ang paagi nga atong nakaplagan ang kamatuoran, kita andam mosakripisyo aron unahon ang Gingharian sa atong kinabuhi.

^ par. 22 Ang kongregasyon gitawag niadtog company.