PUNTO SA KAPITULO

Si Kristo nagtabang sa iyang mga sumusunod sa ilang pagpakigbisog nga malegal ug para sa katungod nga mosunod sa mga balaod sa Diyos

1, 2. (a) Unsa ang pruyba sa imong pagkalungsoranon sa Gingharian sa Diyos? (b) Nganong ang mga Saksi kinahanglang makigbisog usahay para sa kagawasan sa relihiyon?

LUNGSORANON ka ba sa Gingharian sa Diyos? Oo, kay Saksi ni Jehova ka! Unsay pruyba niana? Dili pasaporte o ubang dokumento sa gobyerno. Ang pruyba mao ang imong paagi sa pagsimba kang Jehova. Ang matuod nga pagsimba naglakip dili lang kon unsay imong gituohan. Apil niini ang imong ginabuhat—imong pagsunod sa mga balaod sa Gingharian sa Diyos. Para natong tanan, ang pagsimba nag-apektar sa tanang bahin sa kinabuhi, apil ang pagdumala sa atong pamilya ug pag-atubang sa pipila ka isyu sa panglawas.

2 Pero ang katawhan sa kalibotan dili pirmeng morespeto sa atong giampingang pagkalungsoranon o sa mga balaod niini. Ang ubang gobyerno misulay pagbabag sa atong pagsimba o pagpahunong niini. Usahay kinahanglang makigbisog ang ginsakpan ni Kristo para sa kagawasan nga mosunod sa mga balaod sa Mesiyanikong Hari. Katingad-an ba kana? Dili. Ang katawhan ni Jehova sa karaang panahon sagad nakigbisog para sa kagawasan nga makasimba kang Jehova.

3. Unsang pakig-away ang giatubang sa katawhan sa Diyos sa mga adlaw ni Rayna Ester?

3 Pananglitan, sa mga adlaw ni Rayna Ester, ang katawhan sa Diyos kinahanglang makig-away aron magpabiling buhi. Ngano? Kay ang Primer Ministro nga si Haman misugyot sa Persianong hari nga si Ahasuero nga patyon ang tanang Hudiyo nga nagpuyo sa iyang teritoryo, kay ang ilang “mga balaod lahi nianang sa tanang ubang katawhan.” (Est. 3:8, 9, 13) Gipasagdan ba ni Jehova ang iyang mga alagad? Wala, iyang gipanalanginan ang paningkamot ni Ester ug Mardokeo dihang miapelar sila sa Persianong hari nga protektahan ang katawhan sa Diyos.—Est. 9:20-22.

4. Unsay atong hisgotan niini nga kapitulo?

4 Komosta sa atong adlaw? Sumala sa miaging kapitulo, may mga higayong ang tawhanong mga gobyerno misupak sa mga Saksi ni Jehova. Niini nga kapitulo, atong hisgotan ang pipila ka paagi nga ang mga gobyerno misulay pagbabag sa atong paagi sa pagsimba. Magpokus kita sa tulo ka bahin:  (1) atong katungod nga ilhon ingong organisasyon ug makasunod sa atong paagi sa pagsimba, (2) kagawasan sa pagpilig pagpanambal nga subay sa prinsipyo sa Bibliya, ug (3) katungod sa mga ginikanan nga padak-on ang ilang mga anak sumala sa sukdanan ni Jehova. Sa matag bahin, atong tan-awon kon giunsa pagpakigbisog sa mga maunongon sa Gingharian aron maampingan ang ilang pagkalungsoranon ug sa unsang paagi sila gipanalanginan.

Pagpakigbisog Para Malegal ug Para sa Pangunang mga Kagawasan

5. Unsa ang mga benepisyo kon ang matuod nga mga Kristohanon ilhon sa gobyerno?

5 Kinahanglan bang ilhon ta sa gobyerno sa tawo aron makasimba kang Jehova? Dili, pero mas sayon ang atong pagsimba kon kita ilhon sa gobyerno—pananglitan, kita makatigom diha sa Kingdom Hall ug Assembly Hall, makaimprenta ug makaimportar ug literatura sa Bibliya, ug makasangyaw sa maayong balita nga walay babag. Sa daghang nasod, ang mga Saksi ni Jehova rehistrado ug may kagawasan sa pagsimba sama sa ubang rehistradong relihiyon. Pero unsay nahitabo dihang ang ubang gobyerno midumili sa pagrehistro kanato o misulay pagbabag sa atong mga kagawasan?

6. Sa sayong bahin sa katuigang 1940, unsang problema ang giatubang sa mga Saksi sa Australia?

6 Australia. Sa sayong bahin sa katuigang 1940, giisip sa gobernador-heneral sa Australia nga ang atong mga tinuohan “makadaot” sa kalihokan sa gubat, busa kita gibando. Ang mga Saksi dili na makatigom o makasangyaw sa publiko. Gisirhan ang Bethel ug giembargo ang mga Kingdom Hall. Gidili bisan ang pagbatog literatura sa Bibliya. Pero gipadayon sa mga Saksi sa sekretong paagi ang ilang buluhaton ug paglabay sa daghang katuigan, sila nahupayan. Sa Hunyo 14, 1943, gitangtang sa High Court of Australia ang pagbando.

7, 8. Isaysay ang pagpakigbisog sa atong mga igsoon sa Russia sa daghang katuigan para sa kagawasan sa pagsimba.

7 Russia. Ang mga Saksi ni Jehova gibando sa daghang dekada ubos sa mga Komunista, pero narehistro ra gyod sa 1991. Pagkabungkag sa kanhing Soviet Union, kita legal nga giila sa Russian Federation sa 1992. Pero wala madugay, ang pipila ka magsusupak, ilabina kadtong membro sa Russian Orthodox Church, nabalaka sa kusog nga pag-uswag sa atong gidaghanon. Ang mga magsusupak mipayl ug lima ka kasong kriminal batok sa mga Saksi tali sa 1995 ug 1998. Matag higayon, ang piskal walay nakitang ebidensiya sa daotang buhat. Kay porsigido, ang mga magsusupak mipayl ug sibil nga kaso sa 1998. Sa sinugdan, nakadaog ang mga Saksi, pero giapelar kana sa mga magsusupak ug ang mga Saksi napildi sa kaso niadtong Mayo 2001. Gihusay kana pag-usab sugod sa Oktubre nianang tuiga, ug kana miresulta sa desisyon niadtong  2004 nga ibaligya ang rehistradong propidad sa mga Saksi sa Moscow ug ibando ang ilang kalihokan.

8 Dayon, nahitabo ang daghang paglutos. (Basaha ang 2 Timoteo 3:12.) Ang mga Saksi gipanghasi ug gipang-atake. Giembargo ang ilang mga basahon; gilisod-lisod ang pag-abang o pagtukod ug tigomanan. Naguol kaayo ang mga igsoon sa panghitabo! Ang mga Saksi miaplay sa European Court of Human Rights (ECHR) sa 2001, ug nagpadala silag dugang impormasyon sa Korte sa 2004. Sa 2010, nakadesisyon na ang ECHR. Klarong nasabtan sa Korte nga relihiyosong pagkapanatiko ang hinungdan nga gibando sa Russia ang mga Saksi, ug mihukom nga ang mga desisyon sa ubos nga mga korte dili makataronganon, kay walay ebidensiya nga ang mga Saksi nagbuhat ug daotan. Ang Korte miingon pa nga ang pagbando gituyo aron mawad-an ang mga Saksi sa ilang mga katungod. Ang desisyon sa Korte naglaban sa katungod sa mga Saksi para sa kagawasan sa relihiyon. Bisag wala mosunod ang lainlaing awtoridad sa Russia sa desisyon sa ECHR, ang katawhan sa Diyos nianang nasora nalig-on sa maong mga kadaogan.

Titos Manoussakis (Tan-awa ang parapo 9)

9-11. Sa Greece, giunsa pagpakigbisog sa katawhan sa Diyos para sa kagawasan nga magkatigom sa pagsimba, ug unsay mga resulta?

9 Greece. Sa 1983, si Titos Manoussakis miabang ug kuwarto sa Heraklion, Crete aron gamitong tigomanan sa gamayng grupo sa mga Saksi. (Heb. 10:24, 25) Pero wala madugay, usa ka paring Orthodox mireklamo sa awtoridad kay supak siya nga gamiton sa mga Saksi ang maong kuwarto para sa pagsimba. Ngano? Kay ang tinuohan sa mga Saksi lahi sa Orthodox Church! Giakusahan sa awtoridad ug kasong kriminal si Titos Manoussakis ug tulo pa ka Saksi. Sila gipamulta ug gisentensiyahag duha ka bulang pagkapriso. Ingong maunongong mga lungsoranon sa Gingharian, giisip sa mga Saksi ang desisyon sa korte ingong paglapas sa kagawasan sa pagsimba, busa miapelar sila sa ubang korte ug ngadtongadto miaplay sa ECHR.

10 Sa kataposan, sa 1996, ang ECHR mipakanaog ug desisyon nga nakapakurat sa mga magsusupak. Ang Korte miingon nga “ang kahulogan sa ‘giila nga relihiyon’ base sa balaod sa Greece maaplikar sa mga Saksi ni Jehova” ug ang mga desisyon sa ubos nga mga korte “direktang nakaapektar sa ilang kagawasan sa relihiyon.” Nakita sab sa Korte nga dili katungod sa gobyerno sa Greece “ang pagtino kon makataronganon ba ang relihiyosong tinuohan o ang paagi sa pagpahayag niana.” Gibali ang mga sentensiya batok sa mga Saksi, ug gilabanan ang ilang kagawasan sa pagsimba!

 11 Naleksiyon ba ang Greece sa maong kadaogan? Wala. Sa 2012, ang susamang kaso sa Kassandreia, Greece nahusay ra gyod human sa duolag 12 ka tuig. Ang nagkaso maoy obispong Orthodox. Ang Council of State, ang kinatas-ang korte sa Greece maoy naghusay niadto pabor sa katawhan sa Diyos. Ang desisyon nag-ingon nga ang konstitusyon sa Greece naggarantiya sa kagawasan sa relihiyon ug nagsupak sa balikbalik nga sumbong nga ang mga Saksi dili giilang relihiyon. Ang Korte miingon: “Wala itago sa mga ‘Saksi ni Jehova’ ang ilang mga doktrina ug busa giangkon nila nga sila usa ka giilang relihiyon.” Nalipay ang gamayng kongregasyon sa Kassandreia kay makatigom na sila karon sa ilang Kingdom Hall.

12, 13. Sa France, sa unsang paagi ang mga magsusupak nagmugnag kasamok pinaagig balaod, ug unsay resulta?

12 France. Ang ubang magsusupak sa katawhan sa Diyos migamit sa taktikang ‘pagmugnag kasamok pinaagig mando [o, balaod].’ (Basaha ang Salmo 94:20.) Pananglitan, sa mga 1995, ang mga tigsingil ug buhis sa France misugod pag-awdit sa panalapi sa Association Les Témoins de Jéhovah (ATJ), usa sa legal nga mga korporasyong gigamit sa mga Saksi ni Jehova sa France. Ang kinalabwang opisyal sa badyet mipadayag sa tinuod nga tumong sa pag-awdit: “Ang pag-awdit mahimong moresulta sa pagbaligya sa mga propidad sa asosasyon kon isugo sa korte o kaha sa kriminal nga kaso . . . nga lagmit makababag o makapahunong sa kalihokan sa asosasyon diha sa atong nasod.” Bisag walay nakitang anomaliya, ang mga opisyales nagpahamtang ug bug-at kaayong buhis sa ATJ. Kon molampos, mapugos ang mga igsoon sa pagsira sa branch office ug pagbaligya sa mga bilding aron ibayad sa dako kaayong buhis. Nakuratan pag-ayo ang mga igsoon, pero wala sila mosurender. Mitutol sila pag-ayo sa maong inhustisya, ug kadugayan gidala nila ang kaso sa ECHR niadtong 2005.

13 Niadtong Hunyo 30, 2011, gidesisyonan kana sa Korte. Kini nangatarongan nga tungod sa kagawasan sa relihiyon, ang Estado—gawas sa hinobrang mga kahimtang—dili maoy magdesisyon kon makataronganon ba ang relihiyosong tinuohan o paagi sa pagpahayag niini. Ang Korte midugang: “Ang buhis nga gisingil . . . makahurot sa katigayonan sa asosasyon, nga tungod niana dili na matuman sa mga membro ang naandang kalihokan sa pagsimba.” Ang Korte nagkahiusa sa ilang desisyon pabor sa mga Saksi! Nalipay ang katawhan ni Jehova kay giuli sa gobyerno sa France sa ATJ ang gibuhis, nga may interes pa, ug agig pagsunod sa mando sa Korte, gitangtang ang garantiya o lien sa mga propidad sa branch.

Regular kang makaampo para sa mga igsoon nga nagaantos karon ug inhustisya tungod sa dili makataronganong mga desisyon sa korte

14. Sa unsang paagi makaapil ka sa pagpakigbisog para sa kagawasan sa pagsimba?

14 Sama kang Ester ug Mardokeo, ang katawhan ni Jehova karon nakigbisog para sa kagawasan sa pagsimba sumala sa  paagi nga gisugo ni Jehova. (Est. 4:13-16) Makaapil ka ba sa maong pakigbisog? Oo. Regular kang makaampo para sa mga igsoon nga nagaantos karon ug inhustisya tungod sa dili makataronganong mga desisyon sa korte. Ang maong mga pag-ampo makatabang gyod sa mga igsoon nga nag-antos ug gilutos. (Basaha ang Santiago 5:16.) Dunggon ba kana ni Jehova? Siyempre, ug ang atong mga kadaogan sa korte mao ang pruyba niana!—Heb. 13:18, 19.

Kagawasan sa Pagpilig Paagi sa Pagpanambal nga Uyon sa Atong Tinuohan

15. Unsay angayng hunahunaon sa katawhan sa Diyos bahin sa paggamit ug dugo?

15 Sa Kapitulo 11, atong nasabtan nga ang mga lungsoranon sa Gingharian nakadawat ug klarong giya sa Bibliya nga likayan ang sayop nga paggamit sa dugo, nga uso kaayo karon. (Gen. 9:5, 6; Lev. 17:11; basaha ang Buhat 15:28, 29.) Bisag dili kita magpaabonog dugo, gusto nato ang kinamaayohang pagpanambal para nato ug sa atong pamilya basta dili kana supak sa balaod sa Diyos. Giila sa kinatas-ang mga korte sa daghang nasod ang katungod sa pagpili o pagdumilig pagpanambal base sa konsensiya ug tinuohan. Pero sa pipila ka nasod, ang katawhan sa Diyos nag-atubang ug lisod nga mga problema bahin niini. Niay mga pananglitan.

16, 17. Unsay gihimo sa mga doktor nganha sa usa ka sister sa Japan nga nakapakurat kaayo niya, ug sa unsang paagi gitubag ang iyang mga pag-ampo?

16 Japan. Si Misae Takeda, 63 anyos nga ginang sa Japan, kinahanglang operahan. Kay maunongon sa Gingharian, iyang giklaro sa doktor nga dili siya magpaabonog dugo. Pero pipila ka bulan sa ulahi, nakurat siya pagkahibalong giabonohan diay siya panahon sa operasyon. Kay mibating gilapas ang katungod ug gilimbongan, gikiha niya ang mga doktor ug ang ospital niadtong Hunyo 1993. Siya lumo ug hinayon mosulti, pero lig-on ug pagtuo. Kapig oras nga maisogon siyang mipahayag sa korte bisan pag luya na. Sa kataposang higayon, miatubang siya sa korte usa ka bulan una mamatay. Dili ba dalayegon ang iyang kaisog ug pagtuo? Si Sister Takeda miingon nga siya kanunayng nag-ampo kang Jehova nga panalanginan ang iyang kaso. Masaligon siyang tubagon ni Jehova ang iyang pag-ampo. Gidungog ba kana?

17 Tulo ka tuig human mamatay si Sister Takeda, ang Korte Suprema sa Japan midesisyon pabor niya. Kini miuyon nga sayop ang pag-abono kaniyag dugo nga supak sa iyang pagbuot. Ang Pebrero 29, 2000 nga desisyon miingon nga “ang katungod sa pagdesisyon” sa maong mga kaso “kinahanglang tahoron ingong personal nga katungod.” Tungod sa determinasyon ni Sister Takeda nga makigbisog para sa kagawasan sa pagpilig pagpanambal uyon sa konsensiyang nabansay sa  Bibliya, ang mga Saksi sa Japan karon makapatambal na nga way kahadlok nga pugson nga abonohag dugo.

Pablo Albarracini (Tan-awa ang parapo 18 hangtod 20)

18-20. (a) Giunsa paglaban sa korte sa Argentina ang katungod nga modumili sa pagpaabonog dugo gamit ang medical directive? (b) Bahin sa isyu sa dugo, unsaon nato pagpakita nga nagpasakop kita sa pagmando ni Kristo?

18 Argentina. Sa unsang paagi maandam ang mga lungsoranon sa Gingharian para sa gikinahanglang medikal nga desisyon samtang sila walay panimuot? Makadala kitag legal nga dokumento nga mopahayag sa atong desisyon, sama sa gibuhat ni Pablo Albarracini. Niadtong Mayo 2012, daghang beses siyang gipusil sa usa ka tulisan. Gidala siya sa ospital nga walay panimuot ug busa wala makapatin-aw sa iyang baroganan bahin sa dugo. Pero dala niya ang medical directive nga iyang gipil-apan ug gipirmahan upat ka tuig ang milabay. Bisag seryoso ang iyang kondisyon ug gibati sa mga doktor nga kinahanglan siyang abonohag dugo, gitahod sa mga doktor ang iyang gusto. Pero ang iyang amahan, kay dili Saksi, mikuhag mando sa korte nga dili sundon ang gusto ni Pablo.

19 Miapelar dayon ang abogado sa asawa ni Pablo. Sa pipila ra ka oras, gibali sa korte ang desisyon ug mihukom nga tahoron ang gusto sa pasyente sumala sa medical directive. Ang amahan ni Pablo miapelar sa Korte Suprema sa Argentina. Pero ang Korte Suprema walay makitang “mga rason sa pagduhaduha nga [ang medical directive ni Pablo nga nagpahayag sa pagdumilig abono sa dugo] gipil-apan nga intensiyonal, may pagsabot, ug dili pinugos.” Ang Korte miingon: “Ang may buot ug hingkod nga tawo makahatag ug abanteng direksiyon bahin sa [iyang] panglawas, ug makadawat o makadumilig pipila ka pagpanambal . . . Kana kinahanglang sundon sa doktor nga nagtambal niya.”

Napil-apan na ba nimo ang imong medical directive?

20 Naulian na si Brader Albarracini. Siya ug ang iyang asawa nagpasalamat nga iyang gipil-apan ang medical directive. Sa paghimo nianang simple pero importanteng lakang, iyang gipakita nga siya nagpasakop sa pagmando ni Kristo pinaagi sa Gingharian sa Diyos. Napil-apan na ba nimo ug sa imong pamilya ang medical directive?

April Cadoreth (Tan-awa ang parapo 21 hangtod 24)

21-24. (a) Nganong nakahimo ang Korte Suprema sa Canada ug talagsaong desisyon bahin sa mga menor de edad ug sa paggamit sa dugo? (b) Nganong kini nga kaso makadasig sa batan-ong mga alagad ni Jehova?

21 Canada. Kasagaran, giila sa mga korte ang katungod sa mga ginikanan nga mopili ug kinamaayohang pagpanambal para sa ilang mga anak. Usahay, ang korte mohukom pa gani nga angayng respetohon ang medikal nga mga desisyon sa may buot nang menor de edad. Kanay nahitabo kang April Cadoreth. Sa edad 14, naospital siya tungod sa grabeng internal bleeding. Pipila ka bulan sa miagi, iyang gipil-apan ang Advance Medical Directive nga may instruksiyong dili siya abonohag dugo bisan sa emerhensiya. Gibalewala sa iyang doktor ang gusto ni April ug mikuha pa ganig mando sa korte aron abonohan siya. Pinugos ang pag-abono kaniyag tulo ka bag  sa dugo. Sa ulahi, si April miingon nga kadto samag paglugos niya.

22 Si April ug iyang mga ginikanan midangop sa korte para sa hustisya. Human sa duha ka tuig, ang kaso nakaabot sa Korte Suprema sa Canada. Bisag napildi ang iyang kaso bahin sa konstitusyon, ang Korte mihatag ug danyos ug mihukom pabor niya ug ubang menor de edad nga may buot na ug gustong modesisyon bahin sa pagpanambal para sa ilang kaugalingon. Ang Korte miingon: “Bahin sa pagpanambal, ang mga batan-ong ubos sa 16 anyos angayng tugotan sa pagpakitang ang ilang desisyon sa partikular nga pagpanambal nagpadayag sa kahamtong ug kaugalingong panghunahuna.”

23 Kini nga kaso importante kay giklaro sa Korte Suprema ang mga katungod sa may buot nang menor de edad. Sa miagi, ang korte sa Canada makabuot sa paagi sa pagpanambal para sa batang ubos sa 16 anyos, kon gituohan sa korte nga kini para sa iyang kaayohan. Pero human sa desisyon, ang  korte dili na makabuot ug bisan unsang pagpanambal nga dili gusto sa mga batan-ong ubos sa 16 anyos, gawas kon hatagan una silag higayon nga ipakitang sila may igo nang kahamtong nga makadesisyon.

“Nalipay kong nakaamot sa paghimaya sa ngalan sa Diyos ug pagpamatuod nga si Satanas bakakon”

24 May kapuslanan ba ang tulo ka tuig nga kaso? “Siyempre!” matod ni April, nga regular payunir na karon ug maayog panglawas. Siya miingon: “Nalipay kong nakaamot sa paghimaya sa ngalan sa Diyos ug pagpamatuod nga si Satanas bakakon.” Ang eksperyensiya ni April nagpakitang ang mga batan-on makabarog nga maisogon ug makapamatuod nga tinuod silang lungsoranon sa Gingharian sa Diyos.—Mat. 21:16.

Kagawasan nga Padak-on ang mga Anak Subay sa Sukdanan ni Jehova

25, 26. Unsang situwasyon ang mahitabo usahay dihang ang magtiayon magdiborsiyo?

25 Gisalig ni Jehova sa mga ginikanan ang responsibilidad sa pagpadako sa ilang mga anak subay sa iyang mga sukdanan. (Deut. 6:6-8; Efe. 6:4) Kana lisod, ug mahimong mas lisod pa kon ang magtiayon magdiborsiyo. Ang ilang opinyon bahin sa pagpadako sa mga bata tingali magkalahi kaayo. Pananglitan, ang Saksing ginikanan moinsistir nga angayng tudloan ang bata sa Kristohanong mga sukdanan, pero tingali supak ang dili Saksing ginikanan. Siyempre, angayng ilhon sa Saksing ginikanan nga bisag nagbulag na sila, ang ilang pagkaginikanan nagpadayon.

26 Ang dili Saksing ginikanan tingali mopetisyon sa korte nga ang mga anak magpabilin sa iyang poder aron makontrol ang ilang relihiyosong kalihokan. Ang uban moingon nga makadaot kon ang bata padak-ong Saksi. Sila tingali mangatarongan nga ang mga bata mahikawan sa mga birthday, pista, ug ubang selebrasyon, ug sa “makaluwas ug kinabuhi” nga pag-abonog dugo kon may emerhensiya. Maayo gani, kadaghanang korte naghunahuna sa kaayohan sa bata imbes maghukom kon makadaot ba ang relihiyon sa usa ka ginikanan. Niay pipila ka pananglitan.

27, 28. Unsay desisyon sa Korte Suprema sa Ohio bahin sa akusasyon nga makadaot sa bata kon siya padak-ong Saksi?

27 United States. Sa 1992, girepaso sa Korte Suprema sa Ohio ang kaso diin ang dili Saksing amahan nangangkon nga makadaot sa iyang anak kon siya padak-ong Saksi. Ang ubos nga korte miuyon ug gisalig ang bata sa poder sa amahan. Ang inahan, si Jennifer Pater, gihatagag katungod sa pagbisita, pero gimandoan nga dili “tudloan o impluwensiyahan ang bata sa bisan unsang paagi sa pagtulon-an sa mga Saksi ni Jehova.” Ang maong mando sa ubos nga korte dili espesipiko, nga kini mainterpretar nga siya dili makahisgot sa Bibliya o sa  moral nga mga sukdanan niini sa iyang anak, si Bobby! Hunahunaa kon unsay iyang gibati. Nahugno si Jennifer, pero nakakat-on siyang magpailob ug maghulat kang Jehova. Siya nahinumdom, “Si Jehova naa kanunay.” Ang iyang abogada, uban sa tabang sa organisasyon ni Jehova, miapelar sa Korte Suprema sa Ohio.

28 Ang Korte Suprema wala mouyon sa desisyon sa ubos nga korte, ug miingon nga “katungod sa mga ginikanan ang pag-edukar sa ilang mga anak, apil ang pagtudlo kanila sa ilang moral ug relihiyosong mga prinsipyo.” Kini miingon nga gawas kon dunay pruyba nga ang relihiyosong mga prinsipyo sa mga Saksi makadaot sa pisikal ug mental nga kahimtang sa bata, ang korte walay katungod sa pagbutag mga restriksiyon bahin sa relihiyon. Ug ang korte walay nakita nga pruyba.

Daghang korte ang mipabor nga ang mga bata naa sa poder sa Kristohanong ginikanan

29-31. Nganong nawala sa poder sa usa ka sister sa Denmark ang iyang anak, ug unsay desisyon sa Korte Suprema?

29 Denmark. Si Anita Hansen may susamang problema dihang ang iyang kanhing bana mipetisyon sa korte aron mabutang sa iyang poder ang siyete anyos nga si Amanda. Niadtong 2000, gihatag sa korte ang bata sa poder ni Sister Hansen, pero ang amahan ni Amanda miapelar, ug nabali ang desisyon. Ang taas nga korte nangatarongan nga kay ang mga  ginikanan magkalahi mag panglantaw sa kinabuhi tungod sa relihiyon, amahan ang angayng modesisyon. Busa si Sister Hansen nawad-ag poder kang Amanda tungod lang kay siya Saksi!

30 Samtang nag-atubang sa kaso, may mga panahong nalibog kaayo si Sister Hansen nga wala na siya mahibalo kon unsay iampo. “Pero ang Roma 8:26 ug 27 nakapahupay kaayo nako,” siya miingon. “Mibati kong nasabtan ra ko ni Jehova. Siya pirmeng nagtan-aw ug nagtabang nako.”—Basaha ang Salmo 32:8; Isaias 41:10.

31 Si Sister Hansen miapelar sa Korte Suprema sa Denmark. Sa hukom niini, ang Korte miingon: “Ang desisyon kon kinsay makakuhag poder sa bata angayng ibase sa kon unsay makaayo niya.” Dugang pa, ang Korte nagtuo nga ang desisyon angayng ibase sa kon giunsa pag-atubang sa matag ginikanan ang mga panagbingkil, dili sa “mga doktrina ug baroganan” sa mga Saksi ni Jehova. Nalipay si Sister Hansen kay giila sa Korte ang iyang katakos ingong ginikanan ug gibalik si Amanda sa iyang poder.

32. Giunsa pagprotektar sa European Court of Human Rights ang mga ginikanang Saksi batok sa diskriminasyon?

32 Lainlaing nasod sa Europe. May pipila ka kaso bahin sa pagbatog poder sa bata nga gidala sa gawas sa nasod. Ang European Court of Human Rights (ECHR) nagsusi sab niining isyuha. Sa duha ka kaso, giila sa ECHR nga ang magkalahing panglantaw sa mga korte sa ginikanang Saksi ug dili Saksi gibase lang sa relihiyon. Gitawag kana sa ECHR ingong diskriminasyon, ug mihukom nga “ang paglantaw sa usa ingong lahi base lang sa relihiyon maoy dili dalawaton.” Usa ka inahang Saksi nga nakabenepisyo sa maong desisyon sa ECHR nahupayan ug miingon, “Makaguol gyod nga akusahang nagdaot ko sa akong mga anak, dihang naningkamot lang kong ihatag kanila kon unsay labing maayo—ang pagpadako nila ingong Kristohanon.”

33. Sa unsang paagi mapadapat sa ginikanang Saksi ang prinsipyo sa Filipos 4:5?

33 Siyempre, ang mga ginikanang Saksi nga nag-atubang sa maong mga kaso naningkamot nga magmakataronganon. (Basaha ang Filipos 4:5.) Ingon nga sila may katungod sa pagbansay sa ilang mga anak sa paagi sa Diyos, giila sab nila nga ang ginikanang dili Saksi may bahin sa pagbansay sa anak, kon gusto niya. Seryoso bang giisip sa ginikanang Saksi kana nga responsibilidad?

34. Unsay makat-onan sa mga ginikanan sa ehemplo sa mga Hudiyo panahon ni Nehemias?

34 Makakat-on ta sa nahitabo panahon ni Nehemias. Nagkugi ang mga Hudiyo sa pagtukod pag-usab sa paril sa Jerusalem. Nahibalo silang kana magprotektar nila ug sa ilang pamilya batok sa kaawayng mga nasod sa duol. Busa si Nehemias midasig nila: “Pakig-away alang sa inyong kaigsoonan,  sa inyong mga anak nga lalaki ug sa inyong mga anak nga babaye, sa inyong mga asawa ug sa inyong mga panimalay.” (Neh. 4:14) Para sa mga Hudiyo, mapuslanon ang ilang paningkamot. Karon sab, ang mga ginikanang Saksi naningkamot gyod nga padak-on ang ilang mga anak diha sa kamatuoran. Nahibalo silang ang ilang mga anak gilibotag dili maayong mga impluwensiya sa eskuylahan ug sa silingan. Kana makasulod pa gani sa balay pinaagi sa media. Mga ginikanan, hinumdomi nga mapuslanon gyod ang pagpakigbisog sa pagtaganag luwas nga palibot aron ang inyong mga anak mouswag sa espirituwal.

Salig sa Suportar ni Jehova sa Matuod nga Pagsimba

35, 36. Unsay mga resulta sa pagpakigbisog sa mga Saksi para sa ilang mga katungod, ug unsay imong determinasyon?

35 Gipanalanginan gyod ni Jehova ang pakigbisog sa iyang organisasyon karon para sa kagawasan sa pagsimba. Sa ilang pagpakigbisog, sagad nakahatag silag puwersadong pamatuod diha sa korte ug sa publiko. (Roma 1:8) Nalig-on sab ang sibil nga mga katungod sa daghang dili Saksi. Pero ingong katawhan sa Diyos, dili kita mga tigreporma sa komunidad, ni interesado sa pagbayaw sa kaugalingon. Labaw sa tanan, ang mga Saksi ni Jehova nakigbisog diha sa mga korte para sa ilang mga katungod aron sa pagdepensa ug pagpauswag sa putling pagsimba.—Basaha ang Filipos 1:7.

36 Angay gyod natong sundogon ang pagtuo niadtong nakigbisog para sa kagawasan sa pagsimba kang Jehova! Magmatinumanon sab kita, masaligon nga si Jehova nagsuportar sa atong buluhaton ug padayong naghatag natog kusog sa pagbuhat sa iyang kabubut-on.—Isa. 54:17.