SAMTANG namalaybalay, nadunggan nimo ang sirina sa polis ug kini nagkakusog. Nakigsulti ka sa sunod nga tagbalay, dihang ang imong partner sa pagsangyaw nabalda kay mihunong ang sakyanan sa polis. Migawas ang polis ug nangutana: “Kamo ba tong namalaybalay nga naghisgot sa Bibliya? Daghan ang nangreklamo!” Matinahoron kang mitubag ug nagpailang Saksi ni Jehova. Unsay sunod nga mahitabo?

Kini magdepende sa mga hitabo latas sa katuigan. Giunsa pagtratar sa gobyerno sa inyong nasod ang mga Saksi ni Jehova? May kagawasan ba sa relihiyon? Kon oo, tingali tungod kana sa paningkamot sa inyong mga igsoon sa milabayng katuigan “sa pagdepensa ug sa pagtukod sa legal nga paagi sa maayong balita.” (Filip. 1:7) Bisan diin ka nagpuyo, ang pagpamalandong sa kadaogan sa korte sa mga Saksi ni Jehova makapalig-on sa imong pagtuo. Niini nga seksiyon, atong hisgotan ang pipila niana. Ebidensiya ang atong mga kadaogan nga tinuod ang Gingharian, kay kon wala kini, dili gyod kita magmadaogon!