Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Gingharian sa Diyos Nagmando Na!

 KAPITULO 16

Panagkatigom Para sa Pagsimba

Panagkatigom Para sa Pagsimba

PUNTO SA KAPITULO

Kasaysayan ug kaimportante sa atong mga tigom

1. Dihang nagtigom ang mga tinun-an, unsay ilang nadawat, ug nganong gikinahanglan nila kana?

WALA madugay human mabanhaw si Jesus, ang mga tinun-an nagtigom aron magdinasigay. Gitrangkahan nila ang mga pultahan kay nahadlok sa mga kaaway. Pero nawala gyod ang ilang kahadlok dihang si Jesus mipakita ug miingon: “Dawata ninyo ang balaang espiritu.” (Basaha ang Juan 20:19-22.) Sa ulahi, ang mga tinun-an nagtigom na sab, ug gibubo ni Jehova ang balaang espiritu kanila. Nalig-on kaayo sila para sa buluhatong pagsangyaw.—Buh. 2:1-7.

2. (a) Sa unsang paagi si Jehova naghatag natog kusog, ug nganong gikinahanglan nato kana? (b) Nganong importante kaayo ang Pamilyahanong Pagsimba? (Tan-awa ang footnote ug ang kahong “ Pamilyahanong Pagsimba,” panid 175.)

2 Kita nag-atubang ug mga kalisdanang susama nianang sa mga igsoon sa unang siglo. (1 Ped. 5:9) Usahay, kita tingali mobatig kahadlok sa tawo. Ug nagkinahanglan kitag kusog gikan kang Jehova aron makalahutay sa pagsangyaw. (Efe. 6:10) Si Jehova nagtaganag kusog ilabina pinaagi sa atong mga tigom. Kita karon may kahigayonang motambong sa duha ka mapuslanong tigom kada semana—ang Miting Publiko ug Pagtuon sa Bantayanang Torre ug ang tigom sa midweek nga Atong Kristohanong Kinabuhi ug Ministeryo. * Makabenepisyo sab kita sa upat ka tinuig nga tigom—regional convention, duha ka circuit assembly, ug Memoryal sa kamatayon ni Kristo. Nganong importanteng tambongan ang tanang tigom? Unsay kasaysayan niana? Unsay atong tinamdan sa mga tigom, ug unsay ipadayag niana bahin nato?

Nganong Magtigom?

3, 4. Unsay gisugo ni Jehova sa iyang katawhan? Paghatag ug pananglitan.

3 Si Jehova dugay nang nagsugo sa iyang katawhan nga magtigom para sa pagsimba. Pananglitan, sa 1513 B.C.E., gihatag ni Jehova ang iyang Balaod sa nasod sa Israel, nga nag-apil sa senemanang Igpapahulay aron ang matag pamilya makasimba niya ug matudloan sa Balaod. (Deut. 5:12; 6:4-9) Dihang gisunod kana sa mga Israelinhon, ang mga pamilya nalig-on ug ang nasod nagpabiling hinlo ug lig-on sa espirituwal. Pero dihang wala nila tumana ang Balaod, nga nagbalewala  sa mga sugo sama sa regular nga pagtigom para sa pagsimba kang Jehova, nawad-an sila sa pag-uyon sa Diyos.—Lev. 10:11; 26:31-35; 2 Cron. 36:20, 21.

4 Tagda sab ang ehemplo ni Jesus. Naandan niya ang pag-adto sa sinagoga kada semana sa adlawng Igpapahulay. (Luc. 4:16) Human sa iyang pagkamatay ug pagkabanhaw, padayong nagtigom ang iyang mga tinun-an bisag wala na sugoa sa pagtuman sa balaod sa Igpapahulay. (Buh. 1:6, 12-14; 2:1-4; Roma 14:5; Col. 2:13, 14) Sa maong mga tigom, ang mga Kristohanon sa unang siglo natudloan ug nadasig, pero nagtanyag sab silag mga halad sa pagdayeg sa Diyos pinaagig mga pag-ampo, komento, ug awit.—Col. 3:16; Heb. 13:15.

Ang mga tinun-an ni Jesus nagtigom aron magdasigay ug maglig-onay

5. Nganong motambong kita sa senemanang mga tigom ug tinuig nga mga asembliya ug kombensiyon? (Tan-awa sab ang kahong “ Tinuig nga Panagkatigom nga Naghiusa sa Katawhan sa Diyos,” panid 176.)

5 Sa susama, dihang motambong ta sa mga tigom kada semana ug sa tinuig nga mga asembliya ug kombensiyon, kita nagpakita sa atong pagsuportar sa Gingharian sa Diyos, mapalig-on sa balaang espiritu, ug makadasig sa uban pinaagi sa kapahayagan sa atong pagtuo. Mas importante pa, kita makasimba kang Jehova pinaagi sa atong mga pag-ampo, komento ug awit. Bisag ang kahikayan sa atong mga tigom lahi tingali nianang sa mga Israelinhon ug sa mga Kristohanon sa unang siglo, ang kaimportante sa atong mga tigom pareho ra. Unsay kasaysayan sa atong mga tigom karon?

Senemanang mga Tigom nga Magdasig sa “Paghigugma ug sa Maayong mga Buhat”

6, 7. (a) Unsay katuyoan sa atong mga tigom? (b) Sa unsang paagi nagkalahi ang mga tigom sa lainlaing mga grupo niadto?

6 Dihang gisugdan pagsusi ni Brader Charles Taze Russell ang kamatuoran sa Pulong sa Diyos, nasabtan niyang  kinahanglan siyang makigtigom niadtong pareho niyag tumong. Sa 1879, siya misulat: “Ako, ug pipila ka kauban sa Pittsburgh, nag-organisar ug klase aron sa pagsusi sa Bibliya, nga nagtigom ma-Dominggo.” Ang mga magbabasa sa Zion’s Watch Tower gidasig nga magtigom, ug sa 1881, ang mga tigom gihimo sa Pittsburgh, Pennsylvania, kada Dominggo ug Miyerkoles. Ang Nobyembre 1895 nga Watch Tower miingon nga ang katuyoan mao ang pagpalambo sa “Kristohanong panag-igsoonay, gugma” ug pagdinasigay.—Basaha ang Hebreohanon 10:24, 25.

7 Sa daghang katuigan, magkalahi ang kahikayan sa tigom ug kon kapila kini himoon sa lainlaing grupo sa Estudyante sa Bibliya. Pananglitan niadtong 1911, giimprenta ang sulat gikan sa usa ka grupo sa United States, nga nag-ingon: “Labing menos, kalima mi magtigom kada semana.” Sila magtigom sa Lunes, Miyerkoles, Biyernes, ug kaduha sa Dominggo. Ang laing sulat gikan sa grupo sa Africa, nga giimprenta sa 1914, miingon: “Kaduha mi magtigom sa usa ka bulan, sugod Biyernes hangtod Dominggo.” Ngadtongadto, nahan-ay ang kahikayan sa atong mga tigom karon. Atong hisgotan ang kasaysayan sa matag tigom.

8. Unsay pipila ka tema sa publikong mga diskurso kaniadto?

8 Miting Publiko. Sa 1880, ang tuig human sugdi ni Brader Russell pag-imprenta ang Zion’s Watch Tower, iyang gisunod ang ehemplo ni Jesus ug mibiyahe sa lainlaing lugar para sa pagsangyaw. (Luc. 4:43) Sa ingon, gihatag ni Brader Russell ang sumbanan sa atong Miting Publiko karon. Sa pagpahibalo sa iyang biyahe, ang Watch Tower miingon nga si Russell “malipayng mohatag ug mga miting publiko mahitungod sa ‘Mga butang bahin sa gingharian sa Diyos.’” Sa 1911, human maporma ang mga klase, o kongregasyon, diha sa pipila ka nasod, ang matag klase gidasig nga magpadalag maayong mga mamumulong sa duol nga mga lugar aron mohatag ug unom ka diskurso sa mga tema sama sa paghukom ug lukat. Pagkahuman sa pakigpulong, gipahibalo ang ngalan sa mamumulong ug ang tema para sa sunod semana.

9. Unsay gihimong mga kausaban sa Miting Publiko, ug unsaon nimo pagsuportar niini?

9 Sa 1945, gipahibalo sa Watchtower ang pagsugod sa tibuok kalibotang kampanya sa Miting Publiko nga naglakip ug walo ka sunodsunod nga diskurso sa Bibliya bahin sa “dagkong problema karon.” Sa daghang dekada, dili lang mga laraw, o outline, gikan sa matinumanong ulipon ang gigamit sa mga mamumulong, kondili mga tema sab nga ila mismong gihan-ay. Pero sa 1981, may instruksiyon nga ang gamiton mao lang ang mga outline nga gipadala sa mga kongregasyon. * Ang mga publikong diskurso kaniadto may mga  pasundayag o komento gikan sa mga mamiminaw, pero niadtong 1990, kana gitangtang. Niadtong Enero 2008, ang 45 minutos nga pakigpulong gihimong 30 minutos na lang. Bisan pa sa mga kausaban, ang naandam pag-ayong mga pakigpulong publiko padayong nakapalig-on sa atong pagtuo sa Pulong sa Diyos ug nagtudlo natog daghang butang bahin sa Gingharian sa Diyos. (1 Tim. 4:13, 16) Madasigon ka bang nag-imbitar sa imong mga balikduaw ug sa ubang dili Saksi aron mamati niining importanteng mga diskurso sa Bibliya?

10-12. (a) Unsay gihimong mga kausaban sa Pagtuon sa Bantayanang Torre? (b) Unsay atong ipangutana sa kaugalingon?

10 Pagtuon sa Bantayanang Torre. Sa 1922, ang mga pilgrim—mga brader nga gipadala sa Watch Tower Society aron mopakigpulong sa kongregasyon ug manguna sa pagsangyaw—nagrekomendar ug regular nga tigom para sa pagtuon sa Bantayanang Torre. Gisunod nila kini, ug sa primero, kini gihimo sa tungatunga sa semana o sa Dominggo.

Pagtuon sa Bantayanang Torre, Ghana, 1931

11 Ang Hunyo 15, 1932 nga Watchtower naghatag ug dugang instruksiyon kon unsaon kini pagdumala. Sama sa pagtuon nga gidumala sa pamilyang Bethel, ang artikulo nag-ingon nga usa ka brader ang magdumala sa tigom. Tulo ka brader ang makalingkod sa atubangan ug magturnohay sa pagbasa sa mga parapo. Ang mga artikulo niadto walay mga pangutana, busa ang tigdumala giinstruksiyonan nga dasigon ang mamiminaw nga magpatunghag mga pangutana bahin sa artikulo, ug ipatubag niya kana sa mga mamiminaw. Kon gikinahanglan, ang tigdumala mohatag ug “mubo” nga katin-awan.

 12 Sa primero, gitugotan ang matag kongregasyon sa pagpilig isyu sa magasin nga gustong tun-an sa kadaghanan. Pero ang Abril 15, 1933 nga Watchtower misugyot nga ang kinabag-ohang isyu maoy tun-an sa tanang kongregasyon. Sa 1937, may instruksiyon nga ang pagtuon himoon sa Dominggo. Ang dugang kausaban sa paagi sa tigom nga gisunod karon giimprenta sa Oktubre 1, 1942 nga Watchtower. Una, gipahibalo nga may mga pangutana na sa ubos sa panid sa tun-anang mga artikulo ug kini angayng gamiton. Dayon kini miingon nga usa ka oras ang pagtuon. Gidasig sab sila sa pagtubag “sa ilang kaugalingong pulong” imbes basahon kana sa parapo. Ang Pagtuon sa Bantayanang Torre mao gihapon ang pangunang tigom nga niana ang matinumanong ulipon nagtaganag pagkaon sa hustong panahon. (Mat. 24:45) Pangutan-a ang kaugalingon: ‘Nangandam ba ko para sa pagtuon sa Bantayanang Torre kada semana? Naningkamot ba ko nga makakomento?’

13, 14. Unsay kasaysayan sa Pagtuon sa Kongregasyon sa Bibliya, ug unsay imong nagustohan niini nga tigom?

13 Pagtuon sa Kongregasyon sa Bibliya. Human sa pag-release sa pipila ka tomo sa Millennial Dawn, si Brader H. N. Rahn, Estudyante sa Bibliya nga nagpuyo niadto sa Baltimore, Maryland, U.S.A., misugyot nga magpahigayog “Dawn Circles” para sa pagtuon sa Bibliya. Sa primero, kini sagad gihimo sa mga balay ingong eksperimento. Pagka-Septiyembre 1895, kini regular nang gihimo sa daghang siyudad sa United States. Busa ang Watch Tower nianang bulana misugyot nga ang tanang estudyante sa kamatuoran magpahigayon sa maong tigom. Kini may instruksiyon nga ang tigdumala angay nga maayong mobasa. Basahon niya ang usa ka sentence ug pakomentohon ang mga nanambong. Human mabasa ug mahisgoti ang matag sentence sa tibuok parapo, iyang basahon ang gisitar nga mga teksto. Human sa usa ka kapitulo, matag usa sa nanambong mohatag ug mubong repaso.

14 Kadaghan usba ang ngalan niini nga tigom. Ginganlan kinig Berean Circles for Bible Study, gibase sa unang siglong mga taga-Berea nga maampingong nagsusi sa Kasulatan. (Buh. 17:11) Ngadtongadto kini ginganlang Pagtuon sa Libro sa Kongregasyon. Karon ginganlan kinig Pagtuon sa Kongregasyon sa Bibliya, ug ang tibuok kongregasyon magtigom sa Kingdom Hall imbes grupo-grupo diha sa mga balay. Latas sa katuigan, gigamit niini nga pagtuon ang lainlaing libro, brosyur, ug bisan mga artikulo sa Watch Tower. Sukad sa sinugdan, ang tanan gidasig nga mokomento. Nakadugang gyod kini sa atong kahibalo sa Bibliya. Regular ka bang nangandam para niini ug mokomento kutob sa imong maarangan?

15. Unsay katuyoan sa Teokratikanhong Tunghaan sa Ministeryo?

 15 Teokratikanhong Tunghaan sa Ministeryo. “Lunes kadto sa gabii, Pebrero 16, 1942,” nahinumdom si Carey Barber, nag-alagad niadto sa hedkuwarter sa Brooklyn, New York. Siya miingon: “Ang tanang brader sa pamilyang Bethel sa Brooklyn gidasig nga magpaenrol sa ginganlan karong Teokratikanhong Tunghaan sa Ministeryo.” Si Brader Barber, sa ulahi namembro sa Nagamandong Lawas, naghubit sa tunghaan ingong “usa sa labing talagsaong mga tagana ni Jehova sa iyang katawhan karon.” Ang tunghaan nakatabang pag-ayo sa mga brader aron mouswag ang ilang kahanas sa pagpanudlo ug pagsangyaw, mao nga sugod sa 1943, ang pulyetong Course in Theocratic Ministry anam-anam nga nabatonan sa mga kongregasyon sa tibuok kalibotan. Ang Hunyo 1, 1943 nga Watchtower miingon nga ang katuyoan sa tunghaan mao ang pagbansay sa katawhan sa Diyos “nga  mahimong mas maayong mga magsasangyaw sa Gingharian.”—2 Tim. 2:15.

16, 17. Kahanas lang ba ang gitudlo sa Teokratikanhong Tunghaan sa Ministeryo? Ipatin-aw.

16 Sa primero, daghan ang kulbaan nga mopakigpulong atubangan sa daghang mamiminaw. Si Clayton Woodworth, Jr., kansang amahan apil sa grupo ni Brader Rutherford nga nangapriso sa 1918, nahinumdom sa iyang gibati sa una niyang pag-apil sa tunghaan sa 1943. “Lisod kaayo ang paghatag ug mga pakigpulong,” miingon si Brader Woodworth. “Morag mouk-ok akong dila, mouga akong tutonlan, ug mopiyok akong tingog.” Pero dihang miuswag ang kahanas ni Clayton, nahatagan siyag daghang asaynment sa pagpakigpulong. Dili lang kahanas ang iyang nakat-onan sa tunghaan. Natudloan sab siya sa pagkamapainubsanon ug kaimportante nga mosalig kang Jehova. Siya miingon: “Naamgohan nakong dili importante ang mamumulong. Pero kon  siya mangandam pag-ayo ug mosalig kang Jehova, daghan ang malipay nga mamati niya ug sila may makat-onan.”

17 Sa 1959, gidasig ang mga sister nga magpaenrol sa tunghaan. Si Sister Edna Bauer nahinumdom dihang kana gipahibalo sa asembliya. “Eksayted kaayo ang mga sister,” siya miingon. “Mas nadugangan karon ang ilang kahigayonan.” Sa nanglabayng katuigan, daghang lalaki ug babaye ang nagpaenrol sa Teokratikanhong Tunghaan sa Ministeryo ug nagpatudlo kang Jehova. Karon, padayon tang nakadawat ug susamang pagbansay sa atong tigom sa midweek.—Basaha ang Isaias 54:13.

18, 19. (a) Sa unsang paagi ta gitudloan karon nga mahimong epektibo sa ministeryo? (b) Nganong mag-awit kita panahon sa mga tigom? (Tan-awa ang kahong “ Ang Pag-awit sa Kamatuoran.”)

18 Tigom sa Pag-alagad. Sukad pa sa 1919, may mga tigom na para maorganisar ang pagsangyaw. Niadto, dili tanan sa kongregasyon ang mitambong niana—kadto lamang nanagtag ug literatura. Sugod sa 1923, ang Tigom sa Pag-alagad gihimo kas-a sa usa ka bulan ug tanan sa kongregasyon angay motambong. Pagka-1928, ang mga kongregasyon gidasig nga himoong senemana ang Tigom sa Pag-alagad, ug sa 1935, ang Watchtower nagdasig sa tanang kongregasyon nga ibase ang tigom diha sa Director (sa ulahi gitawag Informant ug dayon Atong Ministeryo sa Gingharian). Ngadtongadto, kini nahimong regular nga bahin sa eskedyul sa matag kongregasyon.

19 Karon gitudloan ta sa atong tigom sa midweek kon unsaon nga magmaepektibo sa ministeryo. (Mat. 10:5-13) Kon angay ka nang makadawat ug kopya sa workbook sa tigom, gitun-an mo ba kini ug gipadapat ang mga sugyot sa imong pagsangyaw?

Labing Importanteng Tigom sa Tibuok Tuig

Sukad sa unang siglo C.E., ang mga Kristohanon nagtigom kada tuig aron iselebrar ang Memoryal sa kamatayon ni Kristo (Tan-awa ang parapo 20)

20-22. (a) Nganong ginaselebrar nato ang kamatayon ni Jesus? (b) Unsay imong mga benepisyo sa pagtambong sa Memoryal kada tuig?

20 Gisugo ni Jesus ang iyang mga sumusunod nga handomon ang iyang kamatayon hangtod sa iyang pag-abot. Sama sa selebrasyon sa Paskuwa, tinuig ang Memoryal sa kamatayon ni Kristo. (1 Cor. 11:23-26) Minilyon ang manambong niini kada tuig. Kini nagpahinumdom sa mga dinihogan sa ilang pribilehiyo ingong kaubang mga manununod sa Gingharian. (Roma 8:17) Ug para sa ubang mga karnero, maugmad diha kanila ang lalom nga pagtahod ug pagkamaunongon ngadto sa Hari sa Gingharian sa Diyos.—Juan 10:16.

21 Giila ni Brader Russell ug sa iyang mga kauban ang kaimportante sa pagselebrar sa Panihapon sa Ginoo ug nahibalo nga kini angay nga kas-a ra kada tuig. Ang Abril 1880 nga Watch Tower miingon: “Sa daghang katuigan, naandan nga daghan kanamo dinhi sa Pittsburgh . . . magselebrar sa Paskuwa [Memoryal] ug moambit sa mga emblema sa lawas ug dugo sa atong Ginoo.” Wala madugay, gipahigayon ang mga  kombensiyon human sa Memoryal. Ang unang rekord niana maoy niadtong 1889, dihang 225 ang nanambong ug 22 ang nabawtismohan.

22 Karon, ang atong selebrasyon sa Memoryal dili na bahin sa programa sa kombensiyon, pero bisag diin kita nagpuyo, mangimbitar kita sa tanan nga moduyog nato niini nga okasyon diha sa Kingdom Hall o sa giabangang pasilidad. Sa 2013, kapig 19 ka milyon ang nagselebrar sa kamatayon ni Jesus. Dakong pribilehiyo gyod nga kita nakatambong sa Memoryal ug nakadasig sa uban nga motambong kauban nato niining labing sagradong gabii! Dasig ka bang nangimbitar para sa Memoryal kada tuig?

Atong Tinamdan—Kon Unsay Gipadayag

23. Unsay imong panglantaw sa atong panagkatigom?

23 Wala isipa sa maunongong mga alagad ni Jehova nga bug-at ang sugo nga sila magtigom. (Heb. 10:24, 25; 1 Juan 5:3) Pananglitan, malipay si Haring David nga moadto sa balay ni Jehova para sa pagsimba. (Sal. 27:4) Siya ilabinang malipay kay kauban niya ang uban pang nahigugma sa Diyos. (Sal. 35:18) Hunahunaa sab ang ehemplo ni Jesus. Bisan sa bata pa, dako kaayo siyag tinguha nga moadto sa balay sa iyang Amahan para sa pagsimba.—Luc. 2:41-49.

Ang atong dakong tinguha nga motambong sa mga tigom nagpakita nga tinuod ang Gingharian kanato

24. Unsay atong mga kahigayonan dihang motambong tag mga tigom?

24 Dihang motambong kitag tigom, ginapakita nato ang gugma kang Jehova ug tinguha nga makapalig-on sa mga igsoon. Gipahayag sab nato nga kita gustong makakat-on kon unsaon pagpasakop sa Gingharian, kay ginabansay kita niana diha sa mga tigom, asembliya, ug kombensiyon. Dugang pa, ang mga tigom nagtabang nato nga mahanas ug magmalig-on aron makapadayon sa importante kaayong buluhaton sa Gingharian—ang paghimog mga tinun-an sa Haring Jesu-Kristo ug pagbansay kanila. (Basaha ang Mateo 28:19, 20.) Segurado, ang atong dakong tinguha nga motambong sa mga tigom nagpakita nga tinuod ang Gingharian kanato. Hinaot pabilhan nato kanunay ang mga tigom!

^ par. 2 Gawas pa sa senemanang mga tigom, gidasig ang matag indibiduwal o pamilya nga maggahin ug panahon para sa personal nga pagtuon o pamilyahanong pagsimba.

^ par. 9 Pagka-2013, kapig 180 na ka outline para sa pakigpulong publiko ang magamit.