Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Gingharian sa Diyos Nagmando Na!

 KAPITULO 17

Pagbansay sa mga Ministro sa Gingharian

Pagbansay sa mga Ministro sa Gingharian

PUNTO SA KAPITULO

Ang teokratikanhong mga tunghaan, o eskuylahan, nagbansay sa mga ministro sa Gingharian sa pagtuman sa ilang asaynment

1-3. Giunsa pagpakaylap ni Jesus ang pagsangyaw, ug unsay atong ikapangutana?

SULOD sa duha ka tuig, si Jesus nagsangyaw sa tibuok Galilea. (Basaha ang Mateo 9:35-38.) Iyang gibisita ang daghang siyudad ug baryo, nga nanudlo sa mga sinagoga ug nagwali sa maayong balita sa Gingharian. Bisan diin siya magwali, ang mga tawo modugok niya. Iyang nakita nga “dako ang alanihon” ug gikinahanglan ang dugang mamumuo.

2 Gihikay ni Jesus nga ipakaylap ang pagsangyaw. Sa unsang paagi? Iyang gipadala ang 12 ka apostoles “sa pagwali sa gingharian sa Diyos.” (Luc. 9:1, 2) Tingali nangalibog ang mga apostoles kon unsaon pagtuman sa buluhaton. Sa wala pa sila palakwa, mahigugmaon silang gibansay ni Jesus sumala sa pagbansay kaniya sa iyang Amahan.

3 Kita makapangutana: Unsang pagbansay ang nadawat ni Jesus gikan sa Amahan? Unsang pagbansay ang gihatag ni Jesus sa mga apostoles? Ginabansay ba sa Mesiyanikong Hari ang iyang mga sumusunod karon sa pagtuman sa ilang ministeryo? Kon oo, sa unsang paagi?

“Sumala sa Gitudlo Kanako sa Amahan Gisulti Ko”

4. Kanus-a ug diin tudloi si Jesus sa iyang Amahan?

4 Si Jesus klarong miingon nga siya natudloan sa iyang Amahan. Sa iyang ministeryo, siya miingon: “Sumala sa gitudlo kanako sa Amahan gisulti ko kining mga butanga.” (Juan 8:28) Kanus-a ug diin tudloi si Jesus? Nagsugod ang pagbansay kaniya—ang Panganay nga Anak sa Diyos—human siya lalanga. (Col. 1:15) Kay uban sa iyang Amahan sa langit sa taas kaayong panahon, ang Anak namati ug nakaobserbar sa iyang Amahan, ang “Dakong Instruktor.” (Isa. 30:20) Busa nadawat sa Anak ang kinalabwang edukasyon bahin sa mga hiyas, buhat, ug katuyoan sa iyang Amahan.

5. Unsay gitudlo sa Amahan ngadto sa Anak bahin sa iyang ministeryo sa yuta?

5 Ngadtongadto, gibansay ni Jehova ang Iyang Anak para sa ministeryo sa yuta. Tagda ang usa ka tagna bahin sa relasyon sa Dakong Instruktor ug sa panganay nga Anak. (Basaha  ang Isaias 50:4, 5.) Kini nag-ingon nga si Jehova nagpukaw sa iyang Anak “kada buntag.” Kana naghulagway sa ideya nga ang magtutudlo magpukaw sa iyang estudyante sayo sa buntag aron tudloan siya. Usa ka reperensiya sa Bibliya nag-ingon: “Si Jehova . . . samag nagdala kaniya sa eskuylahan ingong estudyante, ug nagtudlo niya kon unsay iwali ug unsaon pagwali.” Sa maong “eskuylahan” sa langit, gitudloan ni Jehova ang iyang Anak ‘kon unsay isulti.’ (Juan 12:49) Gibansay sab sa Amahan ang iyang Anak kon unsaon pagpanudlo. * Sa dinhi si Jesus sa yuta, gipadapat niya ang maong pagbansay pinaagi sa pagtuman sa iyang ministeryo ug pagbansay sab sa iyang mga sumusunod sa pagtuman sa ilang ministeryo.

6, 7. (a) Giunsa pagbansay ni Jesus ang iyang mga apostoles, ug unsay benepisyo niini kanila? (b) Unsang pagbansay ang gipaneguro ni Jesus para sa iyang mga sumusunod karon?

6 Unsang pagbansay ang gihatag ni Jesus sa iyang mga apostoles, sumala sa gihisgotan sa sinugdan? Sumala sa Mateo kapitulo 10, mihatag siya kanilag espesipikong mga instruksiyon sama sa mosunod: kon asa magwali (bersikulo 5, 6), unsa ang mensahe (bersikulo 7), ang kaimportante sa pagsalig kang Jehova (bersikulo 9, 10), unsaon pagduol sa tagbalay (bersikulo 11-13), unsaon pag-atubang sa pagsupak (bersikulo 14, 15), ug paglutos (bersikulo 16-23). * Ang maayong pagbansay nga gihatag ni Jesus nag-andam nila aron manguna sa pagsangyaw sa maayong balita sa unang siglo C.E.

7 Komosta karon? Si Jesus, ang Hari sa Gingharian sa Diyos, naghatag sa iyang mga sumusunod ug importante kaayong asaynment, ang pagwali sa “maayong balita sa gingharian . . . sa tibuok gipuy-ang yuta ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasoran.” (Mat. 24:14) Ginabansay ba kita sa Hari sa pagtuman niining importante kaayong buluhaton? Oo! Gikan sa langit, gipaneguro niyang mabansay ang iyang mga sumusunod sa pagsangyaw ug sa pagtuman sa espesyal nga mga responsibilidad sulod sa kongregasyon.

Pagbansay sa mga Ministro Ingong Magsasangyaw

8, 9. (a) Unsay pangunang katuyoan sa Teokratikanhong Tunghaan sa Ministeryo? (b) Sa unsang paagi natabangan ka sa tigom sa midweek nga mas maepektibo sa ministeryo?

8 Dugay nang gigamit sa organisasyon ni Jehova ang mga asembliya, kombensiyon, ug tigom sa kongregasyon—sama sa Tigom sa Pag-alagad—aron mabansay ang iyang katawhan para sa ministeryo. Pero sugod sa katuigang 1940, ang mga brader nga nanguna sa organisasyon nag-organisar ug lainlaing eskuylahan para sa maong pagbansay.

9 Teokratikanhong Tunghaan sa Ministeryo. Sumala sa miaging kapitulo, kini nga tunghaan nagsugod sa 1943. Ang tumong ba niini mao ang pagbansay lamang sa mga estudyante nga mahimong maayong mamumulong sa tigom sa kongregasyon? Dili. Ang pangunang katuyoan niini mao ang pagbansay sa katawhan sa Diyos  nga gamiton ang ilang katakos sa pagsulti para sa pagdayeg kang Jehova diha sa kanataran. (Sal. 150:6) Ang tunghaan nakatabang sa tanang naenrol nga mahimong epektibong mga ministro sa Gingharian. Karon, kana nga pagbansay ginahimo diha sa tigom sa midweek.

10, 11. Kinsay makaenrol karon sa Gilead, ug unsay katuyoan niini?

10 Watchtower Bible School of Gilead. Kini nagsugod niadtong Lunes, Pebrero 1, 1943. Sa primero, ang katuyoan niini mao ang pagbansay ug mga payunir ug ubang bug-os panahong alagad para sa misyonaryong buluhaton. Pero sugod sa Oktubre 2011, para na lang kini niadtong anaa sa espesyal nga bug-os panahong pag-alagad—mga espesyal payunir, nagapanawng magtatan-aw ug ilang asawa, Bethelite, ug misyonaryo nga wala pa makaeskuyla niini.

11 Unsay katuyoan sa mga subject sa Gilead School? Usa ka dugay nang instruktor mitubag: “Aron lig-onon ang pagtuo sa mga estudyante pinaagig detalyadong pagtuon sa Pulong sa Diyos ug tabangan silang maugmad ang diyosnong mga hiyas nga gikinahanglan aron magmalamposon sa ilang mga asaynment. Kini sab magtabang nila aron mas magmadasigon sa pagsangyaw.”—Efe. 4:11.

12, 13. Unsay epekto sa Gilead School sa pagsangyaw sa tibuok kalibotan? Paghatag ug pananglitan.

12 Unsay epekto sa Gilead School sa buluhatong pagsangyaw sa tibuok kalibotan? Sukad 1943, kapig 8,500 na ang nakaeskuyla niini, * ug karon may mga misyonaryo nga nabansay sa Gilead diha sa kapig 170 ka nasod. Giaplikar sa mga misyonaryo ang ilang pagbansay pinaagi sa pagkahimong sulondan sa kadasig sa ministeryo ug pagtabang sa uban nga magmadasigon sab. Sagad mga misyonaryo ang nanguna sa pagsangyaw sa mga lugar nga walay magmamantala o may pipila ra.

13 Tagda ang nahitabo sa Japan, diin ang pagsangyaw sa publiko nahunong panahon sa Gubat sa Kalibotan II. Pagka-Agosto 1949, wala gani kaabot ug napulo ang lokal nga mga magmamantala sa Japan. Pero sa hinapos nianang tuiga, 13 ka misyonaryong nakaeskuyla sa Gilead ang nagsangyaw sa Japan, ug daghan pang misyonaryo misunod. Sa primero, sila nagpokus sa dagkong siyudad; sa ulahi sila namalhin sa ubang siyudad. Ilang gidasig ang ilang mga Bible study ug ubang igsoon nga magpayunir. Gipanalanginan gyod ang ilang pagkamadasigon. Karon, kapin nag 216,000 ang magmamantala sa Japan, ug mga 40 porsiyento kanila nagpayunir! *

14. Ang teokratikanhong mga tunghaan maoy lig-ong ebidensiya sa unsa? (Tan-awa sab ang kahong “ Mga Eskuylahan Para sa mga Ministro sa Gingharian,” panid 188.)

14 Ubang teokratikanhong tunghaan. Ang Pioneer Service School, Bible School for Christian Couples, ug Bible School for Single Brothers nakatabang sa mga estudyante nga mouswag sa espirituwal ug madasigong manguna sa pagsangyaw. *  Kining teokratikanhong mga tunghaan maoy ebidensiya nga ang atong Hari nagbansay pag-ayo sa iyang mga sumusunod aron matuman ang ilang ministeryo.—2 Tim. 4:5.

Pagbansay sa mga Brader Para sa Espesyal nga mga Responsibilidad

15. Unsaon pagsundog sa responsableng mga brader si Jesus?

15 Hinumdomi ang tagna ni Isaias nga naghisgot kang Jesus ingong tinudloan sa Diyos. Sa maong langitnong “eskuylahan,” ang Anak nakakat-on “kon unsaon pagtubag sa gikapoy pinaagig [hustong] pulong.” (Isa. 50:4) Gisunod kana ni Jesus. Sa dinhi siya sa yuta, iyang gihupay ang mga “nabudlayan ug nabug-atan.” (Mat. 11:28-30) Agig pagsundog kaniya, ang responsableng mga brader gusto sab nga makahupay ug makalig-on sa mga igsoon. Aron mahimo kana, lainlaing eskuylahan ang giorganisar aron tabangan sila nga maepektibo sa pag-alagad sa ilang mga igsoon.

16, 17. Unsay katuyoan sa Kingdom Ministry School? (Tan-awa sab ang footnote.)

16 Kingdom Ministry School. Kini nagsugod niadtong Marso 9, 1959, sa South Lansing, New York. Ang mga  nagapanawng magtatan-aw ug mga congregation servant giimbitar sa pag-eskuyla sulod sa usa ka bulan. Sa ulahi, ang tun-anan gihubad sa lainlaing pinulongan gikan sa Ingles, ug ngadtongadto kini nagbansay na sa mga brader sa tibuok kalibotan. *

Si Brader Lloyd Barry samtang nagtudlo sa Kingdom Ministry School sa Japan, 1970

17 Bahin sa katuyoan sa Kingdom Ministry School, ang 1962 Tinuig nga Basahon sa mga Saksi ni Jehova miingon: “Niining puliki kaayong kalibotan, ang magtatan-aw sa kongregasyon sa mga saksi ni Jehova kinahanglang makaorganisar sa iyang kinabuhi aron makahatag ug hustong pagtagad sa kongregasyon ug mahimong panalangin kanila. Dili sab puwedeng pasagdan niya ang iyang pamilya tungod sa kongregasyon, pero kinahanglang may balanse siyang panghunahuna. Talagsaong pribilehiyo para sa mga alagad sa kongregasyon sa tibuok kalibotan ang pag-eskuyla sa Kingdom Ministry School aron mabansay sa pagtuman sa giingon sa Bibliya nga buluhaton sa magtatan-aw!”—1 Tim. 3:1-7; Tito 1:5-9.

18. Sa unsang paagi ang tanang alagad sa Diyos nakabenepisyo sa Kingdom Ministry School?

 18 Ang tanang alagad sa Diyos makabenepisyo sa Kingdom Ministry School. Sa unsang paagi? Dihang ipadapat sa mga ansiyano ug ministeryal nga alagad ang ilang nakat-onan sa eskuylahan, sama kang Jesus, mahupay nila ang mga igsoon. Gipabilhan ba nimo ang makapahupayng mga pulong, kaandam sa pagpaminaw, o makapalig-ong pagbisita sa mapinanggaong ansiyano o ministeryal nga alagad? (1 Tes. 5:11) Panalangin gyod sila sa kongregasyon!

19. Unsa ang ubang tunghaan nga gidumala sa Teaching Committee, ug unsay katuyoan niini?

19 Ubang teokratikanhong tunghaan. Ang Teaching Committee sa Nagamandong Lawas nagdumalag ubang tunghaan nga nagbansay sa mga brader nga may mga responsibilidad sa organisasyon. Katuyoan niana ang pagtabang sa responsableng mga brader—ansiyano sa kongregasyon, nagapanawng magtatan-aw, ug mga membro sa Branch Committee—nga epektibong matuman ang ilang mga asaynment. Ang mga kurso nga gibase sa Bibliya nagdasig sa mga brader sa pagmentinar sa ilang espirituwalidad, ug pagpadapat sa mga prinsipyo sa Kasulatan aron maatiman ang bililhong mga karnero nga gisalig ni Jehova kanila.—1 Ped. 5:1-3.

Unang klase sa Ministerial Training School sa Malawi, 2007

20. Nganong makaingon si Jesus nga kitang tanan “tinudloan ni Jehova,” ug unsay imong determinasyon?

20 Klaro, gipaneguro sa Mesiyanikong Hari nga mabansay ang iyang mga sumusunod. Ang tanang pagbansay nagagikan sa taas paubos: Si Jehova nagbansay sa iyang Anak, ug ang Anak nagbansay sa iyang mga sumusunod. Busa si Jesus makaingon nga kitang tanan mga “tinudloan ni Jehova.” (Juan 6:45; Isa. 54:13) Magmadeterminado kitang pahimuslan ang pagbansay nga gitagana sa atong Hari. Hinumdomi nga pangunang katuyoan sa tanang pagbansay ang pagtabang kanato nga magpabiling lig-on sa espirituwal aron bug-os matuman ang atong ministeryo.

^ par. 5 Giunsa nato pagkahibalo nga gibansay sa Amahan ang Anak kon unsaon pagpanudlo? Tagda kini: Ang paggamit ni Jesus ug mga ilustrasyon nagtuman sa tagna nga narekord mga siglo una pa siya matawo. (Sal. 78:2; Mat. 13:34, 35) Klaro, gitagna na ni Jehova nga ang iyang Anak manudlo gamit ang mga ilustrasyon o sambingay.—2 Tim. 3:16, 17.

^ par. 6 Mga bulan sa ulahi, “gitudlo [ni Jesus] ang kapitoan nga uban pa ug gipadala sila nga tinagurha” aron magsangyaw. Iya sab silang gibansay.—Luc. 10:1-16.

^ par. 12 Ang ubang estudyante dili lang kas-a nakaeskuyla sa Gilead School.

^ par. 13 Para sa dugang detalye bahin sa epekto sa mga misyonaryong nakaeskuyla sa Gilead diha sa tibuok kalibotang pagsangyaw, tan-awa ang kapitulo 23 sa librong Mga Saksi ni Jehova—Mga Magmamantala sa Gingharian sa Diyos.

^ par. 14 Ang ulahing duha ka eskuylahan gipulihag School for Kingdom Evangelizers.

^ par. 16 Karon ang tanang ansiyano makabenepisyo sa mga klase sa Kingdom Ministry School nga lainlaig gidugayon ug gipahigayon matag pipila ka tuig. Sukad 1984, ang ministeryal nga mga alagad gibansay sab dinhi.