Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Gingharian sa Diyos Nagmando Na!

 KAPITULO 2

Ang Gingharian Natukod sa Langit

Ang Gingharian Natukod sa Langit

PUNTO SA KAPITULO

Kon giunsa pag-andam ang katawhan sa Diyos para sa pagkatukod sa Gingharian

1, 2. Unsa ang labing talagsaong panghitabo sukad sa kasaysayan, ug nganong dili ikatingala nga kana wala makita sa mga tawo?

MAY mga panghitabo nga nakapausab sa dagan sa kasaysayan. Unsay imong bation kon nabuhi ka sa maong panahon? Makakita kaha ka sa mga panghitabo nga maoy hinungdan sa kausaban? Tingalig dili. Sagad wala makita sa publiko ang mga panghitabo nga nakapukan sa karaang mga rehimen ug mabasa na lang sa mga libro sa kasaysayan. Ang tinuod, ang kadaghanang panghitabo sa kasaysayan planohon sa siradong mga dapit—diha sa lawak diin anaa ang trono sa hari, pribadong tigomanan sa konseho, o mga opisina sa gobyerno. Pero minilyong kinabuhi ang maapektohan niana.

2 Komosta ang labing talagsaong panghitabo sukad sa kasaysayan? Kana nakaapektar sa minilyong kinabuhi pero wala makita sa mga tawo. Kana mao ang pagkatukod sa Gingharian sa Diyos sa langit, ang dugay nang gisaad nga Mesiyanikong gobyerno nga hapit nang maglaglag sa tibuok sistema sa kalibotan. (Basaha ang Daniel 2:34, 35, 44, 45.) Kay wala makita sa mga tawo ang pagkatukod sa Gingharian, makaingon ba kita nga gitago kana ni Jehova? O iya ba hinuong giandam ang iyang maunongong katawhan sa maong panghitabo? Tan-awon nato.

“Ang Akong Mensahero . . . Maghawan sa Dalan sa Akong Atubangan”

3-5. (a) Kinsa ang “mensahero sa pakigsaad” nga gihisgotan sa Malaquias 3:1? (b) Unsay mahitabo sa dili pa moabot sa templo ang “mensahero sa pakigsaad”?

3 Sukad pa sa karaang panahon, giandam na ni Jehova ang iyang katawhan sa pagkatukod sa Mesiyanikong Gingharian. Pananglitan, tagda ang tagna sa Malaquias 3:1: “Tan-awa! Ipadala ko ang akong mensahero, ug siya maghawan sa dalan sa akong atubangan. Ug sa hinanali moabot sa Iyang templo ang matuod nga Ginoo, nga inyong gipangita, ug ang mensahero sa pakigsaad nga inyong gikahimut-an.”

4 Sa modernong adlaw nga katumanan, kanus-a miabot si Jehova, “ang matuod nga Ginoo,” sa pagsusi sa mga nag-alagad sa yutan-ong sawang sa iyang espirituwal nga templo? Ang tagna  nagpatin-aw nga si Jehova moabot uban sa “mensahero sa pakigsaad.” Kinsa siya? Ang Mesiyanikong Hari, si Jesu-Kristo! (Luc. 1:68-73) Ingong bag-ong gipalingkod nga Magmamando, susihon ug dalisayon niya ang katawhan sa Diyos sa yuta.—1 Ped. 4:17.

5 Pero kinsa ang laing “mensahero” nga unang gihisgotan sa Malaquias 3:1? Ang gitagnang mensahero moabot sa dili pa magsugod ang presensiya sa Mesiyanikong Hari. Sa mga dekada una pa sa 1914, diha na bay ‘naghawan sa dalan’ para sa Mesiyanikong Hari?

6. Kinsa ang gitagnang “mensahero” nga unang miabot sa pag-andam sa katawhan sa Diyos para sa umaabot nga mga panghitabo?

6 Niining libroha, makita nato ang mga tubag niana diha sa makapainteres nga kasaysayan sa katawhan ni Jehova sa modernong panahon. Kini nga kasaysayan nagpakita nga sa hinapos sa ika-19ng siglo, ang pipila ka tawong may pagtuo anam-anam nga naporma isip bugtong grupo sa matuod nga mga Kristohanon taliwala sa daghang mini nga grupo. Kana nga grupo nailhang mga Estudyante sa Bibliya. Ang nanguna kanila—si Charles T. Russell ug iyang mga kauban—nagsilbi ingong gitagnang “mensahero,” nga naggiya sa katawhan sa Diyos ug nag-andam kanila sa umaabot nga mga panghitabo. Hisgotan nato ang upat ka paagi nga ang “mensahero” naghimo niana.

Magasimba Diha sa Kamatuoran

7, 8. (a) Sa katuigang 1800, kinsay nagsugod pagyagyag nga bakak ang doktrinang ang kalag dili mamatay? (b) Unsay ubang bakak nga doktrina ang giyagyag ni C. T. Russell ug sa iyang mga kauban?

7 Kadtong mga Estudyante sa Bibliya nagtuon uban ang pag-ampo; ilang giuyonan, gitigom, ug giimprenta ang tin-awng mga kamatuoran sa Bibliya. Sa daghang siglo, ang Kakristiyanohan gibukotan sa espirituwal nga kangitngit; ang daghang doktrina niini gikan sa mga pagano. Usa ka pananglitan mao ang doktrina nga ang kalag dili mamatay. Sa katuigang 1800, gisusi kana sa pipila ka sinserong estudyante sa Bibliya ug nakita nilang kana wala paluyohi sa Pulong sa Diyos. Si Henry Grew, George Stetson, ug George Storrs maisogong misulat ug midiskurso aron iyagyag ang maong bakak nga doktrina ni Satanas. * Ang ilang mga sinulat ug diskurso dakog epekto kang C. T. Russell ug sa iyang mga kauban.

8 Nakita sa gamayng grupo sa mga Estudyante sa Bibliya nga makapalibog ug bakak sab ang ubang doktrina nga konektado sa doktrinang ang kalag dili mamatay—pananglitan, ang doktrinang ang maayong tawo moadto sa langit o nga paantoson sa Diyos ang dili mamatayng kalag sa daotan diha sa impiyernong kalayo sa walay kataposan. Ang maong kabakakan giyagyag ni Russell ug sa iyang mga kauban diha sa daghang artikulo, libro, pulyeto, tract, ug giimprentang mga wali.

9. Giunsa pagyagyag sa Zion’s Watch Tower nga bakak ang doktrina sa Trinidad?

9 Giyagyag sab sa mga Estudyante sa Bibliya nga bakak ang kaylap nga gituohang doktrina sa Trinidad. Sa 1887, ang Zion’s  Watch Tower miingon: “Ang Kasulatan tin-awng nagpakita sa magkalahing mga persona ni Jehova ug sa atong Ginoong Jesus ug sa ilang eksaktong relasyon.” Ang artikulo miingon sab nga katingad-anang “napopular ug gituohan sa kadaghanan ang ideya nga ang Diyos maoy trinidad—tulo ka Diyos sa usa ka persona, ug ingon man usa ka Diyos sa tulo ka persona. Kana nagpakita lang nga ang simbahan nahinanok samtang gigapos kini sa kaaway pinaagig kadena sa kabakakan.”

10. Sa unsang paagi gipunting sa Watch Tower ang 1914 ingong talagsaong tuig?

10 Ingon sa gipakita sa ulohan, ang magasing Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence nagpasiugda sa mga tagna bahin sa presensiya ni Kristo. Nasabtan sa matinumanong mga dinihogang magsusulat sa maong magasin nga ang tagna ni Daniel bahin sa “pito ka panahon” nalangkit sa pagkatuman sa mga katuyoan sa Diyos maylabot sa Mesiyanikong Gingharian. Sa katuigang 1870, gipunting nila nga ang pito ka panahon matapos sa tuig 1914. (Dan. 4:25; Luc. 21:24) Bisag wala pa bug-os masabti ang eksaktong kahulogan sa maong tuig, gisangyaw sa atong mga igsoon ang ilang nasayran, ug ang epekto niana nakaabot hangtod karon.

11, 12. (a) Kinsay gipasidunggan ni Brader Russell sa iyang mga gipanudlo? (b) Unsa ka importante ang buluhatong gihimo ni Russell ug sa iyang mga kauban mga dekada sa wala pay 1914?

 11 Si Russell ug ang iyang matinumanong mga kauban wala mag-isip nga silay pasidunggan kay nasusi ug nasabtan nila ang maong mga kamatuoran. Ang mga estudyante sa Bibliya nga nag-una kaniya maoy gipasidunggan ni Russell. Labaw sa tanan, gipasidunggan niya si Jehova nga Diyos, nga maoy nagtudlo sa Iyang katawhan sa angay nilang masayran sa tukmang panahon. Gipanalanginan gyod ni Jehova ang paningkamot nila Russell nga ibulag ang kamatuoran gikan sa kabakakan. Paglabay sa katuigan, sila mas nailhang lahi sa Kakristiyanohan.

Gituboy ni Brader Russell ug sa iyang mga kauban ang mga kamatuoran sa Bibliya

12 Pagkatalagsaon ang nahimo niadtong matinumanong mga tawo sa pagtuboy sa kamatuoran sa Bibliya mga dekada una pa sa 1914! Ang Nobyembre 1, 1917 nga The Watch Tower and Herald of Christ’s Presence miingon: “Minilyon karon ang nahigawas sa kahadlok tungod sa doktrina sa impiyernong kalayo ug ubang bakak nga doktrina . . . Ang tubig sa Kamatuoran, nga misugod pag-agos kapig 40 ka tuig kanhi, nagkakusog ug padayong moagos hangtod mapuno ang tibuok yuta; ug ang mga kaaway dili makapugong sa pagkaylap sa Kamatuoran sama rang ang ordinaryong silhig dili makapugong sa mga balod sa dagat.”

13, 14. (a) Giunsa pag-andam sa “mensahero” ang dalan para sa Mesiyanikong Hari? (b) Unsay atong makat-onan sa atong mga igsoon sa kapig siglo kanhi?

13 Hunahunaa: Maandam kaha ang katawhan sa pagsugod sa presensiya ni Kristo kon wala nila masabti nga si Jesus lahi sa iyang Amahan, si Jehova? Dili gayod! Dili sab sila maandam kon sila nagtuo nga ang imortalidad nabatonan na sa tanang tawo ug dili usa ka bililhong gasa para lang sa pipila ka sumusunod ni Kristo; ni maandam sila kon naghunahuna sila nga ang Diyos magpaantos sa mga tawo sa impiyernong kalayo sa walay kataposan! Segurado, ang “mensahero” nag-andam sa dalan para sa Mesiyanikong Hari!

14 Sa atong bahin karon, unsay atong makat-onan sa atong mga igsoon kapig siglo kanhi? Kinahanglang magkugi sab kita sa pagbasa ug pagtuon sa Pulong sa Diyos. (Juan 17:3) Samtang gigutom sa espirituwal kining materyalistikong kalibotan, hinaot mas modako ang atong gana sa espirituwal nga pagkaon!—Basaha ang 1 Timoteo 4:15.

“Gumula Kamo Kaniya, Katawhan Ko”

15. Unsay anam-anam nga nasabtan sa mga Estudyante sa Bibliya? (Tan-awa sab ang footnote.)

15 Ang mga Estudyante sa Bibliya nagtudlo nga kinahanglang mobulag kita sa kalibotanong mga relihiyon. Sa 1879, ang Watch Tower naghisgot sa “relihiyon sa Babilonya.” Nagtumong ba kini sa pagmando sa papa sa Roma? Sa Simbahang Romano Katoliko? Sa daghang siglo, ang mga Protestante nag-ingon nga ang Babilonya diha sa Bibliya nagsimbolo sa Katolikong relihiyon. Pero anam-anam nga nasabtan sa mga Estudyante sa Bibliya nga ang tanang relihiyon sa Kakristiyanohan nalakip sa modernong adlaw nga “Babilonya.” Ngano? Kay  silang tanan nagtudlog bakak nga mga doktrina sama sa gihisgotan sa nag-unang mga parapo. * Ngadtongadto, nahimong mas prangka ang atong mga basahon bahin sa angayng buhaton sa sinserong mga membro sa mga relihiyon sa Babilonya.

16, 17. (a) Sa unsang paagi ang Tomo III sa Millennial Dawn ug ang Watch Tower nag-awhag sa katawhan sa pagbulag sa bakak nga relihiyon? (b) Nganong wala dayon sunda ang maong mga pasidaan? (Tan-awa ang footnote.)

16 Pananglitan, sa 1891, ang Tomo III sa Millennial Dawn naghisgot nga ang Diyos nagsalikway sa modernong adlawng Babilonya, ug nag-ingon: “Ang katibuk-ang sistema—ang tanang relihiyon sa Kakristiyanohan—gisalikway.” Kini sab midugang nga kadtong tanang “wala mouyon sa iyang bakak nga mga doktrina ug tulumanon giawhag na karon sa pagbulag kaniya.”

17 Sa Enero 1900, ang Watch Tower nagtambag niadtong kansang ngalan diha pa sa listahan sa mga relihiyon sa Kakristiyanohan ug nagpakamatarong niana, nga nag-ingon: “Dapig gyod ko sa kamatuoran, ug panagsa ra kong motambong sa serbisyo sa ubang simbahan.” Ang artikulo nangutana: “Pero husto bang ang usa nimo ka tiil tua sa gawas ug ang pikas tiil nasulod sa Babilonya? Kini ba ang hustong pagkamasinugtanon . . . ug makapahimuot ug dalawaton sa Diyos? Dili gayod. Siya [membro sa simbahan] sa dayag nakigsaad sa usa ka relihiyon dihang siya nagpamembro niini, ug angay siyang motuman sa tanang kondisyon sa maong pakigsaad hangtod nga iyang . . . isalikway o kanselahon sa dayag ang iyang pagkamembro.” Latas sa katuigan, ang maong mensahe mas gipasiugda. * Kinahanglang putlon sa mga alagad ni Jehova ang tanan nilang koneksiyon sa bakak nga relihiyon.

18. Nganong kinahanglang mogula sa Dakong Babilonya?

18 Kon wala ibalikbalik ang pasidaan sa paggula sa Dakong Babilonya, may grupo kaha sa andam ug dinihogang mga alagad dinhi sa yuta ang bag-ong Hari nga si Kristo? Wala gyod, kay ang mga Kristohanon lang nga nakagawas na sa Babilonya ang makaalagad kang Jehova “uban sa espiritu ug sa kamatuoran.” (Juan 4:24) Determinado ba sab kita karon nga magpabiling bulag sa bakak nga relihiyon? Padayon natong sundon ang sugo: “Gumula kamo kaniya, katawhan ko”!—Basaha ang Pinadayag 18:4.

Magtigom Aron sa Pagsimba

19, 20. Giunsa pag-awhag sa Watch Tower ang katawhan sa Diyos sa pagtigom para sa pagsimba?

19 Ang mga Estudyante sa Bibliya nagtudlo nga ang mga alagad sa Diyos angayng magtigom sa pagsimba, kon diin posible. Para sa matuod nga mga Kristohanon, dili lang igo ang paggula sa bakak nga relihiyon. Kinahanglan sab silang makigbahin sa putli nga pagsimba. Sukad sa unang mga isyu, ang Watch Tower nag-awhag sa mga magbabasa nga magtigom para sa pagsimba. Pananglitan, niadtong Hulyo 1880, human sa iyang mga pakigpulong sa lainlaing lugar, si Brader Russell mireport nga makapadasig ang maong mga tigom. Unya iyang giawhag  ang mga magbabasa sa pagpadalag mga kard bahin sa ilang pag-uswag—nga ang uban ipatik sa magasin. Unsay katuyoan? “Aron ang tanan mahibalo . . . kon giunsa kamo pagpauswag sa Ginoo; kon padayon ba mong nagtigom uban sa mga isigkamagtutuo.”

Si Charles Russell uban sa grupo sa unang mga Estudyante sa Bibliya sa Copenhagen, Denmark, sa 1909

20 Sa 1882, migula sa Watch Tower ang artikulong “Mag-uban sa Panagkatigom.” Kini nag-awhag sa mga Kristohanon sa pagtigom “aron sa pagbayloay ug kahibalo, pagdinasigay ug paglinig-onay.” Kini nag-ingon: “Dili importante kon duna bay edukado o utokan kaninyo. Ang matag usa magdalag Bibliya, papel, ug lapis, ug gamiton ang lainlaing tabang sa pagtuon samag Concordance. Pagpilig ulohan; pangayog giya sa Espiritu aron masabtan kini; dayon basaha, hunahunaa, itandi ang lainlaing teksto ug seguradong giyahan gyod kamo niini ngadto sa kamatuoran.”

21. Unsang ehemplo ang gipakita sa kongregasyon sa Allegheny, Pennsylvania maylabot sa pagtigom ug pag-atiman sa matag membro sa kongregasyon?

21 Ang hedkuwarter sa mga Estudyante sa Bibliya maoy didto sa Allegheny, Pennsylvania, U.S.A. ug ingong ehemplo, sila nagtigom didto agig pagsunod sa tambag sa Hebreohanon 10: 24, 25. (Basaha.) Sa ulahi, usa ka edarang brader nga si Charles Capen nahinumdom sa iyang pagtambong sa maong mga tigom sa bata pa siya. Siya misulat: “Makahinumdom pa ko sa teksto nga gisulat sa bungbong sa assembly hall sa Sosyedad. ‘Usa ang inyong Agalon, si Kristo; ug kamong tanan managsoon.’ Kana natisok sa akong hunahuna—walay mga pangulo nga labaw sa mga membro diha sa katawhan ni Jehova.” (Mat. 23:8) Nahinumdom sab si Brader Capen sa makapalig-ong mga tigom, pagdinasigay, ug makugihong pag-atiman ni Brader Russell sa matag membro sa kongregasyon isip magbalantay.

22. Unsay sanong sa matinumanong katawhan sa awhag nga motambong sa mga tigom, ug unsay atong makat-onan kanila?

22 Ang matinumanong katawhan misunod sa maong ehemplo ug sa gihatag nga instruksiyon. Natukod ang mga kongregasyon sa ubang estado, sama sa Ohio ug Michigan, ug unya sa tibuok North America ug sa ubang nasod. Hunahunaa: Maandam kaha sila para sa presensiya ni Kristo kon wala sila mabansay sa pagsunod sa tambag nga magtigom para sa pagsimba? Dili gyod! Unsay atong makat-onan niini? Determinado sab kitang motambong nga regular sa mga tigom, nga pahimuslan ang matag kahigayonan sa pagtigom para sa pagsimba ug paglig-onay sa usag usa.

Madasigong Pagsangyaw

23. Sa unsang paagi giklaro sa Watch Tower nga ang tanang dinihogan kinahanglang magwali sa kamatuoran?

23 Ang mga Estudyante sa Bibliya nagtudlo nga ang tanang dinihogan kinahanglang magwawali sa kamatuoran. Sa 1885, ang Watch Tower miingon: “Dili nato kalimtan nga ang matag dinihogan gidihogan sa pagwali (Isa. 61:1), gitawag para sa  ministeryo.” Ang isyu sa 1888 nagtambag: “Klaro ang gisugo kanato . . . Kon dili nato kini tagdon ug mangitag pasangil, kita tapolang mga sulugoon, nga dili takos sa taas nga posisyong gihatag kanato.”

24, 25. (a) Gawas pa sa pagdasig sa pagwali, unsa pay gihimo ni Russell ug sa iyang mga kauban? (b) Unsay komento sa usa ka colporteur bahin sa iyang buluhaton dihang dili pa uso ang kotse?

24 Wala lang magdasig si Brader Russell ug iyang mga kauban sa pagwali. Misugod sab sila pag-imprentag Bible Students’ Tracts, nga sa ulahi gitawag sab ug Old Theology Quarterly. Gihatag kini sa mga magbabasa sa Watch Tower aron ipanagtag nga libre.

Pangutan-a ang kaugalingon, ‘Panguna ba sa akong kinabuhi ang buluhatong pagsangyaw?’

25 Ang bug-os panahong mga ministro gitawag kaniadtog mga colporteur. Ang nahisgotan nang si Charles Capen usa kanila. Siya nahinumdom: “Gigamit nako ang mga mapa nga gihimo sa United States Government Geological Survey aron makobrehan ang teritoryo sa Pennsylvania. Makita sa mapa ang tanang karsada, mao nga naabot nako ang tanang baryo nga nagbaktas. Usahay, human sa tulo ka adlaw nga baktas sa kabaryohan sa pagkuhag mga order sa mga librong Studies in the Scriptures nga serye, moabang kog kabayo ug karwahe aron mahatod kana. Sagad matulog ko sa balay sa mga mag-uuma. Dili pa uso ang kotse niadto.”

Usa ka colporteur. Matikdi ang “Chart of the Ages” nga naa sa kilid sa karwahe

26. (a) Nganong ang katawhan sa Diyos kinahanglang magwali aron maandam sa pagmando ni Kristo? (b) Unsang mga pangutana ang atong isukna sa kaugalingon?

26 Kadto nga paningkamot sa pagwali nagkinahanglag kaisog ug kadasig. Maandam kaha ang matuod nga mga Kristohanon sa pagmando ni Kristo kon wala sila tudloi sa kaimportante sa pagwali? Seguradong dili! Kay kana mahimong usa ka dayag kaayong bahin sa ilhanan sa presensiya ni Kristo. (Mat. 24:14) Ang katawhan sa Diyos kinahanglang maandam nga unahon ang maong makaluwas ug kinabuhi nga buluhaton. Pangutan-a ang kaugalingon: ‘Panguna ba sa akong kinabuhi ang buluhatong pagsangyaw? Nagsakripisyo ba ko aron bug-os makigbahin niana?’

Natukod ang Gingharian sa Diyos!

27, 28. Unsay nakita ni apostol Juan diha sa panan-awon, ug unsay reaksiyon ni Satanas ug sa iyang mga demonyo dihang gipanganak ang Gingharian?

27 Sa kataposan, miabot na ang importanteng tuig 1914. Sumala sa sinugdanan niining kapitulo, walay tawong nakasaksi sa mahimayaong mga panghitabo sa langit. Pero giasoy kana sa simbolikong paagi diha sa panan-awon nga gihatag kang apostol Juan. Handurawa: Si Juan nakakitag “usa ka dakong ilhanan” sa langit. Ang langitnong “babaye”—ang iyang organisasyon sa espiritung mga linalang sa langit—nagmabdos ug nanganak ug batang lalaki. Kining simbolikong bata mao unyay “magabantay sa tanang kanasoran pinaagi sa olisi nga puthaw.” Pero pagkaanak niini, ang bata “gisakgaw ngadto sa Diyos ug sa iyang trono.” Usa ka kusog nga tingog sa langit nag-ingon: “Ania na ang kaluwasan ug ang gahom ug ang gingharian sa atong Diyos ug ang awtoridad sa iyang Kristo.”—Pin. 12:1, 5, 10.

 28 Segurado, ang nakita ni Juan sa panan-awon mao ang pagkatukod sa Mesiyanikong Gingharian. Mahimayaon gayod kadto, pero dili tanan ang nalipay. Si Satanas ug ang iyang mga demonyo nakiggubat batok sa matinumanong mga manulonda, nga gipangunahan ni Miguel, o Kristo. Ang resulta? Atong mabasa: “Gitambog ang dakong dragon, ang orihinal nga halas, ang usa nga gitawag Yawa ug Satanas, nga nagpahisalaag sa tibuok gipuy-ang yuta; siya gitambog sa yuta, ug ang iyang mga manulonda gitambog uban kaniya.”—Pin. 12:7, 9.

Sa 1914, sugod nga nasabtan sa mga Estudyante sa Bibliya ang ilhanan sa dili makitang presensiya ni Kristo

29, 30. Pagkatukod sa Mesiyanikong Gingharian, sa unsang paagi nausab ang kahimtang (a) sa yuta? (b) sa langit?

29 Sa wala pay 1914, ang mga Estudyante sa Bibliya dugay nang nag-ingon nga ang makuyawng panahon magsugod nianang tuiga. Pero sila mismo walay ideya kon sa unsang paagi tukma kanang matuman. Sumala sa panan-awon ni Juan, nianang panahona magsugod ang grabeng pag-atake ni Satanas sa katawhan: “Alaot ang yuta ug ang dagat, tungod kay ang Yawa nanaog kaninyo, nga may dakong kasuko, kay nahibalo nga hamubo na lamang ang iyang panahon.” (Pin. 12:12) Sa 1914, misilaob ang unang gubat sa kalibotan ug ang ilhanan sa presensiya ni Kristo ingong Hari nagsugod pagkatuman sa tibuok yuta. Nagsugod na ang “kataposang mga adlaw” niini nga sistema sa mga butang.—2 Tim. 3:1.

30 Pero may kalipay sa langit kay gipalagpot na si Satanas ug ang iyang mga demonyo. Ang asoy ni Juan nag-ingon: “Tungod niini, paglipay kamong kalangitan ug kamong nanagpuyo niini!” (Pin. 12:12) Kay ang langit nahinloan ug si Jesus naentrono na ingong Hari, ang Mesiyanikong Gingharian andam nang molihok para sa katawhan sa Diyos sa yuta. Unsay himoon niini? Sumala sa sinugdanan niining kapitulo, si Kristo ingong “ang mensahero sa pakigsaad” magdalisay una sa mga alagad sa Diyos dinhi sa yuta. Unsay ipasabot niana?

Panahon sa Pagsulay

31. Unsay gitagna ni Malaquias bahin sa panahon sa pagdalisay, ug sa unsang paagi natuman kana? (Tan-awa sab ang footnote.)

31 Gitagna ni Malaquias nga dili sayon ang pagdalisay. Siya misulat: “Kinsa ang makaantos sa adlaw sa iyang pag-abot, ug kinsa ang makabarog sa dihang siya mopakita na? Kay siya mahisama sa kalayo sa usa ka tigdalisay ug sama sa lihiya sa maglalaba.” (Mal. 3:2) Kana natuman gyod! Sugod sa 1914, ang katawhan sa Diyos sa yuta nakasinatig sunodsunod nga dagkong pagsulay ug kalisdanan. Panahon sa Gubat sa Kalibotan I, daghang Estudyante sa Bibliya ang mapintas nga gilutos ug gipriso. *

32. Unsang kagubot ang nagsulay sa katawhan sa Diyos human sa 1916?

32 May kagubot sab sulod sa organisasyon. Sa 1916, si Brader Russell namatay sa edad nga 64, ug daghang alagad sa Diyos ang nakuratan. Pagkamatay niya, nadayag nga nasobrahan ang pagtahod sa uban kaniya tungod sa iyang maayong ehemplo. Bisag  wala magtinguha niana si Brader Russell, morag ila na siyang gisimba. Kay siya patay na, daghan ang naghunahuna nga mahunong na ang anam-anam nga pagpadayag sa kamatuoran, ug ang uban grabeng misupak nga ipadayon ang buluhaton. Kana nga tinamdan usa ka hinungdan nga misugod ang apostasya nga nakapabahinbahin sa organisasyon.

33. Nganong ang pakyas nga mga pagdahom nagsulay sa katawhan sa Diyos?

33 Ang pakyas nga mga pagdahom maoy laing pagsulay. Bisag hustong gipunting sa Watch Tower ang 1914 ingong kataposan sa Panahon sa mga Hentil, ang mga igsoon wala makasabot kon unsay mahitabo nianang tuiga. (Luc. 21:24) Abi nilag sa 1914, dad-on na ni Kristo sa langit ang iyang dinihogang pangasaw-onon nga matang aron magmando uban kaniya. Kana wala matuman. Sa hinapos sa 1917, ang Watch Tower nagpahibalo nga ang 40 ka tuig nga pagpangani matapos sa tingpamulak sa 1918. Pero ang pagsangyaw wala matapos nianang tuiga. Padayon hinuon kining nagmauswagon. Gipaila sa magasin nga natapos na ang panahon sa pagpangani pero may pagpanghagdaw pa. Pero daghan gihapon ang mihunong sa pag-alagad kang Jehova tungod sa kahigawad.

34. Unsang dakong pagsulay ang mitungha sa 1918, ug nganong ang Kakristiyanohan nagtuo nga “patay” na ang katawhan sa Diyos?

34 Pagka-1918, nahitabo ang usa ka dakong pagsulay. Si J. F. Rutherford, nga mipuli kang C. T. Russell sa pagpanguna sa katawhan sa Diyos, gidakop uban sa pito ka responsableng mga brader. Dili makataronganon nga gisentensiyahan silag daghang tuig nga pagkabilanggo sa pederal nga prisohan sa Atlanta, Georgia, U.S.A. Morag naparalisar na niadto ang buluhaton sa katawhan sa Diyos. Nalipay ang daghang lider sa Kakristiyanohan. Nagtuo sila nga kay gipriso na ang mga “lider,” gisirhan ang hedkuwarter sa Brooklyn, ug gisupak ang buluhatong pagsangyaw sa America ug Europe, kadtong samokang mga Estudyante sa Bibliya “patay” na ug dili na hulga. (Pin. 11:3, 7-10) Nasayop gyod sila!

Panahon sa Pagpasig-uli!

35. Nganong gitugotan ni Jesus nga makaagom ug mga kalisdanan ang iyang mga sumusunod, ug unsay iyang gihimo sa pagtabang kanila?

35 Walay alamag ang mga kaaway sa kamatuoran nga gitugotan lang ni Jesus nga makaagom ang iyang katawhan sa maong mga kalisdanan tungod kay si Jehova nagsilbi niadto ingong “tigdalisay ug tighinlo sa plata.” (Mal. 3:3) Masaligon si Jehova ug ang iyang Anak nga ang mga matinumanon makalabang sa maong samag kalayong mga pagsulay ingong dinalisay, nalunsay, ug mas takos sa pag-alagad sa Hari. Sukad sa sayong bahin sa 1919, naklaro nga ang espiritu sa Diyos nakahimo sa butang nga para sa mga kaaway maoy imposible. Ang mga matinumanon gipasig-uli! (Pin. 11:11) Nianang panahona, klarong gituman ni Kristo ang usa ka dakong bahin sa ilhanan sa kataposang mga adlaw. Iyang gitudlo “ang matinumanon  ug maalamong ulipon,” usa ka gamayng grupo sa dinihogang mga lalaki nga manguna sa iyang katawhan pinaagi sa pagtaganag espirituwal nga pagkaon sa hustong panahon.—Mat. 24:45-47.

36. Unsay nagpakita nga ang katawhan sa Diyos napasig-uli sa espirituwal?

36 Si Brader Rutherford ug ang iyang mga kauban gipagawas sa bilanggoan niadtong Marso 26, 1919. Gieskedyul dayon ang usa ka kombensiyon sa Septiyembre. Giplano sab ang pag-imprentag ikaduhang magasin, nga nganlag The Golden Age. Pares kini sa The Watch Tower, ug gidisenyo aron gamiton sa pagsangyaw sa kanataran. * Nianang tuiga giimprenta sab ang unang isyu sa Bulletin, nga karon mao na ang workbook sa tigom nga Atong Kristohanong Kinabuhi ug Ministeryo. Sukad sa sinugdan, kini kanunayng nakapadasig sa pagsangyaw. Sukad sa 1919, ang pagsangyaw sa balay ug balay padayong gipasiugda.

37. Sa unsang paagi ang pipila napamatud-ang dili maunongon human sa 1919?

37 Ang pagsangyaw padayong nagdalisay sa mga alagad ni Kristo, kay kadtong garboso ug arogante dili gustong mobuhat nianang ubos nga buluhaton. Busa sila mibulag sa mga matinumanon. Katuigan human sa 1919, ang pipila ka dili maunongon  nayugot, ug sila nagpasipala ug nagbutangbutang sa matinumanong mga alagad ni Jehova, nga midapig pa gani sa mga maglulutos.

38. Unsay gipamatud-an sa mga kalamposan ug kadaogan sa mga sumusunod ni Kristo sa yuta?

38 Bisan pa sa maong mga pag-atake, ang mga sumusunod ni Kristo nagkadaghan ug miuswag sa espirituwal. Ang ilang kalamposan ug kadaogan sukad niadto lig-ong nagpamatuod nga ang Gingharian sa Diyos nagmando na! Kay gipaluyohan ug gipanalanginan sa Diyos pinaagi sa iyang Anak ug sa Mesiyanikong Gingharian, ang usa ka grupo sa dili hingpit nga mga tawo nagmadaogon batok kang Satanas ug sa daotang sistema sa mga butang!—Basaha ang Isaias 54:17.

Si Brader Rutherford mainitong mipakigpulong sa usa ka kombensiyon pipila ka bulan pagkagawas sa prisohan

39, 40. (a) Unsay pipila ka bahin niini nga libro? (b) Sa unsang paagi makabenepisyo ka sa pagtuon niini?

39 Sa sunod nga mga kapitulo, atong susihon kon unsay nahimo sa Gingharian sa Diyos dinhi sa yuta sulod sa usa ka siglo sukad sa pagkatukod niini sa langit. Hisgotan sa kada seksiyon niining libroha ang usa ka partikular nga bahin sa buluhaton sa Gingharian dinhi sa yuta. Ang matag kapitulo dunay kahon sa repaso nga motabang sa matag usa sa pagsusi kon tinuod ba ang Gingharian kanato. Sa hinapos nga mga kapitulo, hisgotan kon unsay atong madahom dihang sa dili madugay moabot na ang Gingharian aron laglagon ang mga daotan ug himoong paraiso ang yuta. Unsang mga benepisyo ang imong makuha sa pagtuon niini nga libro?

40 Gusto ni Satanas nga mohuyang ang imong pagtuo sa Gingharian. Pero gusto ni Jehova nga molig-on ang imong pagtuo aron kini makapanalipod nimo ug magpabilin kang lig-on. (Efe. 6:16) Busa kami nagdasig nimo nga tun-an kini nga libro uban ang pag-ampo. Kanunayng pangutan-a ang kaugalingon, ‘Tinuod ba ang Gingharian sa Diyos kanako?’ Kon kini tinuod kanimo karon, dako ang purohan nga atua ka unya didto, maunongon ug aktibong nagpaluyo niini, dihang makita sa tanang buhi nga ang Gingharian sa Diyos tinuod ug kini nagmando na!

^ par. 7 Para sa dugang impormasyon bahin kang Grew, Stetson, ug Storrs, tan-awa ang librong Mga Saksi ni Jehova—Mga Magmamantala sa Gingharian sa Diyos, panid 45-46.

^ par. 15 Nasabtan sa mga Estudyante sa Bibliya nga sila kinahanglang mobulag sa relihiyosong mga organisasyon nga higala sa kalibotan, pero sa daghang katuigan, giisip nilang mga igsoon sa pagtuo kadtong nagtuo sa halad lukat ug nag-angkong dedikado sa Diyos bisag dili mga Estudyante sa Bibliya.

^ par. 17 Usa ka hinungdan nga wala dayon sila mosunod sa maong pasidaan kay sila nagtuo nga aplikado lang kadto sa gamayng panon ni Kristo, ang 144,000. Makita nato sa Kapitulo 5 nga sa wala pay 1935, gituohan nga ang “dakong panon” nga gihisgotan sa Pinadayag 7:9, 10 maglakip sa daghang membro sa mga relihiyon sa Kakristiyanohan ug nga sila mahimong ikaduhang langitnong matang isip ganti sa ilang pagdapig kang Kristo hangtod sa kataposan.

^ par. 31 Sa Septiyembre 1920, ang The Golden Age (karon Pagmata!) nag-imprentag espesyal nga isyu nga detalyadong naghisgot sa daghang paglutos panahon sa gubat—nga ang pipila grabe ka pintas—sa Canada, England, Germany, ug United States. Mga dekada sa wala pa ang unang gubat sa kalibotan, pipila ra ang ingon ka grabeng paglutos.

^ par. 36 Sa daghang tuig, ang Watch Tower giimprenta para lang sa mga membro sa gamayng panon aron malig-on sila sa espirituwal.