Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 ESTORYA 99

Sulod sa Itaas nga Lawak

Sulod sa Itaas nga Lawak

HUWEBES sa gabii karon. Si Jesus ug ang iyang 12 ka apostol anaa niining dakong lawak sa itaas nangaon sa pagkaon sa Paskuwa. Si Judas Iscariote mao pa lamay pagbiya. Iyang sultihan ang mga saserdote sa paaging ilang madakop si Jesus.

Sa miaging adlaw lang, ang mga saserdote mitanyag kang Judas katloan ka buok salapi kon siya motabang nila sa pagdakop kang Jesus. Busa karon siya makigkita ning mga tawhana ug magtultol kanila kang Jesus. Dili ba kana makalilisang?

Ang pagkaon sa Paskuwa nahuman na. Apan karon si Jesus misugod ug lain espesyal nga pagkaon. Iyang gitunol sa iyang mga apostol ang tinapay ug miingon: ‘Kan-a kini, tungod kay kini nagkahulogan sa akong lawas nga igahatag ko kaninyo.’ Unya iyang gihatag kanila ang usa ka basong bino ug miingon: ‘Imna kini, tungod kay kini nagkahulogan sa akong dugo, nga igaula alang kaninyo.’ Ang Bibliya nagtawag niining ‘ang panihapon sa Ginoo.’

Si Jesus gusto nga ang iyang mga sumusunod mahinumdom sa paagi nga gihatag ang iyang kinabuhi alang kanila. Busa iyang gisultihan sila sa pagsaulog ning espesyal pagkaon sa matag tuig.

Tapos sa pagkaon sa Panihapon sa Ginoo, si Jesus midasig sa iyang mga apostol nga magmalig-on sa pagtuo. Sa kataposan sila miawit mga alawiton ngadto sa Diyos ug unya mibiya. Gabii na kaayo karon. Tan-awon ta kon diin sila nangadto.