• Usa ba sa imong minahal natulog sa kamatayon?

  • Naguol ka pa ba gihapon?

  • Kinahanglan ba nimog tabang sa pagsagubang sa imong kaguol?

  • Aduna bay paglaom alang sa mga patay?

  • Kon mao, unsa kana?

  • Sa unsang paagi kita makaseguro?

Niining maong brosyur, ang maong mga pangutana makabaton ug makapahupayng mga tubag gikan sa Bibliya. Gidapit namo kamo sa pagbasa niinig maayo.