Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Balik Kang Jehova

 BAHIN 1

“Ang Nawala Akong Pangitaon”

“Ang Nawala Akong Pangitaon”

Ang karnero nalibog. Sa iyang pagpanibsib, wala siya makamatikod nga nabulag na siya sa panon. Wala na ang ubang karnero ug ang iyang magbalantay. Nagkaanam nag ka ngitngit ug nameligro siyang matukob sa ihalas nga mga mananap. Dayon duna siyay nadungog, ug nakaila kaayo siya sa tingog! Ang iyang magbalantay nagdagan padulong niya, gikugos siya, gikupoan, ug gidala pauli.

SI Jehova kanunayng naggamit sa maong ilustrasyon sa magbalantay sa paghulagway sa iyang kaugalingon. Diha sa iyang Pulong, siya nagpasalig kanato: “Pangitaon ko ang akong mga karnero ug atimanon ko sila.”—Ezequiel 34:11, 12.

“Atimanon Ko ang Akong mga Karnero”

Kinsa ang mga karnero ni Jehova? Sila mao ang mga tawo nga nahigugma ug nagsimba kaniya. Ang Bibliya nag-ingon: “Mosimba kita ug moyukbo; moluhod kita sa atubangan ni Jehova nga atong Magbubuhat. Kay siya mao ang atong Diyos, ug kita ang katawhan sa iyang sibsibanan ug ang mga karnero” nga iyang giamoma. (Salmo 95:6, 7) Samag mga karnero nga nagsunod sa ilang magbalantay, ang mga alagad ni Jehova gustong mosunod sa ilang Magbalantay. Dili ba sila masayop? Siyempre masayop sila. Gani, ang mga alagad sa Diyos usahay nahisamag “natibulaag” nga mga karnero, “nawalang mga karnero,” ug “mga karnero nga nangahisalaag.” (Ezequiel 34:12; Mateo 15:24; 1 Pedro 2:25) Pero, dihang ang usa mahimulag sa panon, si Jehova molaom gihapon nga siya mobalik.

 Giisip pa ba gihapon nimo si Jehova nga imong Magbalantay? Giunsa pag-atiman ni Jehova ang iyang mga karnero karon? Tagda kining tulo ka paagi:

Siya nagtaganag espirituwal nga pagkaon. “Pasibsibon ko sila sa usa ka maayong sibsibanan,” nag-ingon si Jehova. “Sila mohigda sa usa ka maayong puloy-anang dapit, ug sa tambok nga sibsibanan sila mangaon.” (Ezequiel 34:14) Si Jehova wala magkulang sa pagtaganag makapadasig ug nagkadaiyang espirituwal nga pagkaon sa hustong panahon. Makahinumdom ba kag artikulo, pakigpulong, o video nga nagtubag sa imong pag-ampo? Dili ba kadto pamatuod nga gimahal ka ni Jehova?

Siya nanalipod ug nagtabang nato. Si Jehova nagsaad: “Ang natibuagsa akong dad-on pagbalik, ug ang nabalian akong bendahean ug ang nasakit akong palig-onon.” (Ezequiel 34:16) Palig-onon ni Jehova kadtong naluya o nabug-atan sa mga kabalaka. Samag magbalantay nga nagbendahe sa samad sa karnero, iyang tabangan nga maalim ang samdan ug kasingkasing—sama tingali niadtong napasakitan sa ilang isigkamagtutuo. Ug iyang dad-on pagbalik kadtong nasalaag ug lagmit nakigbisog sa negatibong pagbati.

Iyang giisip nga iya tang responsabilidad. “Luwason ko sila gikan sa tanang dapit diin sila natibulaag,” nag-ingon si Jehova. “Ang nawala akong pangitaon.” (Ezequiel 34:12, 16) Si Jehova dili mawad-ag paglaom nga makabalik ang iyang karnero. Mamatikdan dayon niya kon dunay usa nga mawala. Iya ning pangitaon ug malipay siya kon iya ning makita. (Mateo 18:12-14) Gani, gitawag niya ang iyang matuod nga mga magsisimba nga “akong mga karnero, mga karnero nga akong ginapasibsib” o giatiman. (Ezequiel 34:31) Usa ka niana nga mga karnero.

Si Jehova dili mawad-ag paglaom nga makabalik ang iyang karnero. Malipay siya kon mobalik sila

Ibalik ang Among Malipayong mga Adlaw

Nganong gipangita ka ni Jehova ug gidapit nga mobalik kaniya? Tungod kay gusto niyang magmalipayon ka. Siya nagsaad nga iyang ibubo ang “ulan sa panalangin” nganha sa iyang karnero. (Ezequiel 34:26) Tinuod kana nga saad. Ikaw mismo nakapamatuod nga gituman niya kana.

Hinumdomi ang imong mga kasinatian sa pag-alagad kang Jehova. Pananglitan, unsay imong gibati dihang nailhan nimo ang ngalan sa Diyos ug nahibaloan ang iyang katuyoan para sa tawo? Nahinumdom ba ka sa kalipay nga imong gibati sa pagpakig-uban sa mga igsoon sa mga asembliya ug kombensiyon? Dihang naa kay nasangyawan nga interesado, di ba mipauli ka nga malipayon?

Puwede nimong mabati pag-usab ang maong kalipay. Ang mga alagad sa Diyos kanhi miampo: “Dad-a kami pagbalik, Oh Jehova, . . . ug kami mobalik gayod.” (Lamentaciones 5:21) Mihangyo sila nga mahibalik ang ilang kinabuhi sama sa kanhing mga panahon. Gitubag kana ni Jehova, ug nagmalipayon pag-usab ang iyang katawhan dihang mibalik sila sa pag-alagad kaniya. (Nehemias 8:17) Mao sab nay himoon ni Jehova kanimo.

Pero basin mobati ka nga dili sayon ang pagbalik kang Jehova. Tagda ang pipila ka rason nga lagmit makapugong nimo sa pagbalik ug kon unsay makatabang nimo.