Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Balik Kang Jehova

 BAHIN 4

Nahasol nga Konsensiya—‘Hinloi Ako sa Akong Sala’

Nahasol nga Konsensiya—‘Hinloi Ako sa Akong Sala’

“Miasenso ang kinabuhi sa akong pamilya tungod sa akong bag-ong trabaho, pero kini sab ang nakaingon nga nabugnaw ko sa pag-alagad. Nag-apil-apil na ko sa kalibotanong mga selebrasyon, mga kalihokan sa politika, ug mosimba na ko sa ubang relihiyon. Wala ko mag-alagad sulod sa 40 ka tuig. Samtang nagdagan ang panahon, misamot pod ang akong pagbati nga dili na ko mapasaylo ni Jehova. Daw dili sab nako mapasaylo ang akong kaugalingon kay kon buot hunahunaon, nahibalo na ko sa kamatuoran.”—Martha.

ANG pagbati nga sad-an bug-at kaayong palas-anon. Si Haring David miingon nga mora siyag malumsan sa paghunahuna sa iyang kalapasan. Gihasol siya pag-ayo sa iyang konsensiya. (Salmo 38:4) Ang ubang Kristohanon nalumsan sa tumang kaguol kay nagtuo nga dili na sila mapasaylo ni Jehova. (2 Corinto 2:7) Husto ba kana nga panghunahuna? Ibutang ta nga nakahimo kag grabeng sala. Nagpasabot ba kana nga layo na kaayo ka kang Jehova ug dili na ka niya mapasaylo? Dili, dili ingon niana si Jehova!

“Tul-iron Nato ang mga Butang Tali Kanato”

Dili talikdan ni Jehova ang nakasala nga maghinulsol. Gani, siya pay moduol nila! Diha sa ilustrasyon sa mausikong anak, gipakasama ni Jesus si Jehova sa mahigugmaong amahan kansang anak milayas ug nagpatuyang sa iyang kinabuhi. Sa ulahi, gustong mopauli ang anak. Bisag layo pa siya, nakita na siya sa iyang amahan. Tungod sa kaluoy, ang amahan midagan sa pagtagbo niya ug unya migakos ug mihalok niya. (Lucas 15:11-20) Nangandoy ba ka nga mobalik kang Jehova pero morag layo na kaayo ka niya? Sama sa amahan diha sa ilustrasyon ni Jesus, si Jehova naluoy kaayo nimo. Naghulat siya sa imong pagbalik.

Pero unsaon man kon naghunahuna ka nga bug-at o daghan kaayo ang imong sala maong dili na ka mapasaylo ni Jehova? Palihog matikdi ang pagdapit ni Jehova diha sa Isaias 1:18: “Ari kamo karon, ug tul-iron nato ang mga butang tali kanato,” nag-ingon si Jehova. “Bisan tuod ang inyong mga sala sanag-pula, kini papution sama sa niyebe.” Oo, si Jehova dagaya nga mopasaylo bisan sa mga sala nga gipakasamag pula kaayong mansa diha sa puti nga panapton.

Gusto ni Jehova nga mahuwasan ka sa kabug-at nga imong gibati. Nan, unsay imong himoon aron magmalinawon ang imong hunahuna, nga maoy resulta sa kapasayloan sa Diyos ug sa hinlo nga konsensiya? Tagda kining duha ka butang nga gihimo ni Haring David. Una, siya miingon: “Isugid ko kang Jehova ang akong mga kalapasan.” (Salmo 32:5) Hinumdomi, gidapit ka ni Jehova nga moduol kaniya diha sa pag-ampo ug ‘tul-iron’ ang imong relasyon kaniya. Dawata ang iyang pagdapit. Isugid kang Jehova ang imong mga sala, ug ibubo ang imong kasingkasing kaniya. Tungod sa naeksperyensiyahan ni David, siya masaligon nga makaampo: “Hugasi ako sa bug-os gikan sa akong kasaypanan. . . . Usa ka kasingkasing nga gun-ob ug dugmok, Oh Diyos, dili mo pagatamayon.”—Salmo 51:2, 17.

Ikaduha, si David gitabangan ni Natan, ang propeta nga gipadala sa Diyos. (2 Samuel 12:13) Karon, si Jehova nagtaganag mga ansiyano sa kongregasyon nga gibansay sa pagtabang sa mga mahinulsolon  aron makabalik sila kang Jehova. Kon moduol ka sa mga ansiyano, dasigon ka nila pinaagi sa Bibliya. Mag-ampo sab sila para nimo aron mahupay ang imong kasingkasing ug makunhoran o mawala ang imong negatibong pagbati. Andam silang motabang aron maulian ang imong espirituwalidad.—Santiago 5:14-16.

Gusto ni Jehova nga makabaton kag hinlo nga konsensiya aron dili na ka mabug-atan

“Malipayon Siya Kansang Kalapasan Gipasaylo”

Tinuod, basin bation nimo nga lisod kaayo ang pagsugid sa imong mga sala kang Jehova ug pagpangayog tabang sa mga ansiyano. Lagmit ingon sab niana ang gibati ni David. Dugaydugay siyang “naghilom” bahin sa iyang mga sala. (Salmo 32:3) Pero sa ulahi, naapresyar niya ang kaayohan sa pagsugid sa iyang mga sala ug sa pagtul-id sa iyang kinabuhi.

Nagmalipayon pag-usab si David, ug usa kana sa iyang gipasalamatan. Siya misulat: “Malipayon siya kansang kalapasan gipasaylo, kansang sala gitabonan.” (Salmo 32:1) Siya miampo sab: “Oh Jehova, bukhon mo unta kining akong mga ngabil, aron ang akong baba makapahayag sa imong pagdayeg.” (Salmo 51:15) Kay wala na hasola sa iyang konsensiya ug mapasalamaton nga gipasaylo sa Diyos, si David nadasig sa pagsulti ngadto sa uban bahin kang Jehova.

Gusto ni Jehova nga makabaton kag hinlo nga konsensiya aron dili na ka mabug-atan. Dili niya gusto nga bug-at ang imong dughan dihang mosulti ka sa uban bahin niya ug sa iyang katuyoan. Gusto niya nga mosulti ka nga malipayon ug gikan sa kasingkasing. (Salmo 65:1-4) Hinumdomi ang iyang pagdapit nga papason ang imong mga sala, aron “ang mga panahon sa kahayahay moabot” gikan mismo kang Jehova.—Buhat 3:19.

Kanay nahitabo kang Martha. Siya miingon: “Kanunay kong padad-an sa akong anak ug Bantayanang Torre ug Pagmata! ug anam-anam nga nabalik ang akong apresasyon kang Jehova. Ang kinalisdang bahin sa akong pagbalik mao ang pagpangayog pasaylo sa tanan nakong sala. Pero sa ulahi, nakahimo ra gyod ko sa pag-ampo sa Diyos ug nakapangayog pasaylo. Di ko katuo nga 40 ka tuig pa ang milabay una ko mibalik kang Jehova. Ako ang buhing pamatuod nga bisag unsa pa ta ka dugay nga miundang sa pag-alagad, may kahigayonan gihapon tang makabalik kang Jehova ug masuod kaniya pag-usab.”