“Gipasanginlan ko sa usa ka sister sa among kongregasyon nga gikawat kuno nako iyang kuwarta. Nahibaloan ni sa ubang igsoon ug dihay midapig niya ug may midapig pod nako. Sa ulahi napamatud-an ra nga wa koy sala. Nangayog pasaylo ang sister pero morag dili nako siya mapasaylo tungod kay di lalim ang kasakit nga akong gibati.”—Linda.

NAKASULAY na ba ka nga napasakitan sa usa ka igsoon, sama sa nahitabo kang Linda? Ikasubo nga ang uban nahiubos pag-ayo sa gihimo sa ilang isigkamagtutuo mao nga naluya sila sa pag-alagad. Ingon ba sab niana ang nahitabo nimo?

Duna bay “Makabulag Kanato Gikan sa Gugma sa Diyos”?

Tinuod, basin lisod kaayo nga pasayloon ang igsoon nga nakapasakit nato. Pero gisugo ta nga maghigugmaay sa usag usa. (Juan 13:34, 35) Dili lalim ang kahiubos ug kasakit nga atong bation ilabina kon igsoon ang nakapasakit nato.—Salmo 55:12.

Oo, nahibalo ta sa giingon sa Bibliya nga usahay ang mga Kristohanon “adunay reklamo” sa usag usa o magkabingkil. (Colosas 3:13) Pero kon kita na gani ang masakitan, basin malisdan na ta sa paghimo kon unsay husto. Unsay makatabang nato? Tagda kining tulo ka prinsipyo sa Bibliya:

Ang atong langitnong Amahan nahibalo sa tanan. Makita ni Jehova ang tanang nagakahitabo, apil ang inhustisya nga atong naagoman ug ang kasakit nga resulta niini. (Hebreohanon 4:13) Dugang pa, si Jehova maluoy nato dihang mag-antos ta. (Isaias 63:9) Dili gyod niya tugotan nga dunay ‘kasakitan o kagul-anan’ o bisan unsang butang—bisan igsoon—nga “makabulag kanato gikan sa gugma sa Diyos.” (Roma 8:35, 38, 39) Komosta sa atong bahin? Determinado ba sab ta nga dili tugotan ang bisan unsa o bisan kinsa nga makabulag nato kang Jehova?

Ang pagpasaylo wala magpasabot ug pagkonsentir. Dihang mopasaylo ta, wala kana magpasabot nga atong gipakamenos, gipakamatarong, gibalewala, o gikonsentir ang gihimo sa nakapasakit nato. Hinumdomi nga si Jehova dili mokonsentir sa sayop nga buhat, pero mopasaylo siya kon ang usa takos niini. (Salmo 103:12, 13; Habacuc 1:13) Ang pag-awhag ni Jehova kanato nga pasayloon ang uban nagpasabot nga gusto niyang sundogon nato siya. Dili siya maghambin ug kasuko.—Salmo 103:9; Mateo 6:14.

Makaayo nato kon dili ta maghambin ug kasuko. Ngano? Handurawa kini: Duna kay gipunit nga bato nga tingali wala pay usa ka kilo ang gibug-aton, ug gigunitan nimo kini nga nagtuyhad ang imong bukton. Tingali dili ra ka maglisod kon kadali ra nimo ning gunitan, pero unsay mahitabo kon imong dugayon? Unsa ka dugay nimo kining magunitan—pipila ka minuto? usa ka oras? o mas dugay? Seguradong mamuypoy ang imong bukton! Siyempre, dili mausab ang gibug-aton sa bato. Pero kon magdugay, morag mag-anam kini ka bug-at. Ingon sab niana ang kasuko. Kon maghambin tag kasuko—bisag gamay lang—sa ngadtongadto mas mobug-at ang atong pagbati. Kana ang rason kon nganong gidasig ta ni Jehova nga dili maghambin ug kasuko. Sa pagkatinuod, kitay makabenepisyo kon magpasaylo ta.—Proverbio 11:17.

Makaayo nato kon dili ta maghambin ug kasuko

 “Morag si Jehova Mismo ang Nakigsulti Nako”

Unsay nakatabang kang Linda nga dili maghambin ug kasuko bisan pa sa gihimo kaniya sa igsoon? Usa sa mga butang nga iyang gihimo mao ang pagpamalandong sa mga prinsipyo sa Bibliya kon nganong kinahanglan siyang magpasaylo. (Salmo 130:3, 4) Nadasig si Linda ilabina sa pagpamalandong nga dihang magpasaylo ta, si Jehova magpasaylo sab nato. (Efeso 4:32–5:2) Unsay epekto niana kaniya? Siya miingon: “Morag si Jehova mismo ang nakigsulti nako.”

Sa ngadtongadto, napasaylo ra sa bug-os ni Linda ang sister, ug karon suod na sila nga amiga. Si Linda nagpadayon sa iyang pag-alagad kang Jehova. Gusto sab kang tabangan ni Jehova nga makapadayon sa pag-alagad kaniya.