Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Pagkakat-on Gikan sa Dakong Magtutudlo

Ang pinakamaayong mga prinsipyo anaa sa Bibliya. Makakat-on ang mga bata, dili sa giingon sa mga tawo, kondili sa kon unsay giingon sa ilang langitnong Amahan.

Kon Unsay Gikinahanglan sa mga Anak Gikan sa mga Ginikanan

Gidisenyo kini nga libro aron magdasig sa panag-estoryahay sa mga bata ug niadtong nagbasa niining libroha uban nila.

Kon Nganong si Jesus Usa ka Dakong Magtutudlo

Unsa ang mga gitudlo ni Jesus? Ug kang kinsa gikan ang iyang mga gipanudlo?

Usa ka Sulat Gikan sa Mahigugmaong Diyos

Ang iyang sulat mabasa diha sa basahon nga mas bililhon kay sa ubang basahon.

Ang Usa nga Nagbuhat sa Tanang Butang

Kinsay nagbuhat sa mga langgam ug nagtudlo nila sa pag-awit? Kinsay naghimo sa mga sagbot? Kinsay nagbuhat nimo?

Ang Diyos Adunay Ngalan

Kitang tanan dunay ngalan. Kabalo ba ka sa ngalan sa Diyos? Nganong importante ang iyang ngalan?

“Kini Mao ang Akong Anak”

Nganong espesyal kaayo si Jesus?

Ang Dakong Magtutudlo Nag-alagad sa Ubang mga Tawo

Ganahan ba ka kon naay magpakitag kaayo sa imoha? Siyempre. Ug ang Dakong Magtutudlo nahibalo niana.

Ang Pagkamasinugtanon Manalipod Kanimo

Makakat-on ang mga batan-on sa mas edaran nila. Ug kon dunay isulti ang Diyos nga atong himoon, segurado tang kana ang hustong himoon.

Ang Uban Labaw kay Kanato

Ang uban nila maayo, ug ang uban sab nila daotan.

Kinahanglang Suklan Nato ang mga Tentasyon

Unsay imong himoon kon sugoon ka sa pagbuhat ug daotan?

Si Jesus Labaw nga Gamhanan Kay sa mga Demonyo

Dili ta angayng mahadlok sa mga demonyo, pero kinahanglan tang magbantay aron dili ta mailad nila.

Tabang Gikan sa mga Manulonda sa Diyos

Tabangan sa mga manulonda sa Diyos kadtong nahigugma ug nag-alagad kang Jehova.

Si Jesus Nagtudlo Kanato sa Pag-ampo

Puwede kang makig-estorya sa Diyos bisan kanus-a, sa buntag man o sa gabii, ug siya mamati nimo.

Sila nga Nahimong mga Tinun-an ni Jesus

Unsang matanga sa mga tawo sila?

Kon Nganong Kita Angayng Magpasaylo

Dunay estorya si Jesus aron masabtan kini.

Pagtulon-an Bahin sa Pagkamaluloton

Sayra ang estorya bahin sa buotang Samarianhon.

Unsay Tinuod nga Hinungdanon?

Unsaon nga mahimo tang dato sa panglantaw sa Diyos?

Ang Paagi Aron Malipay

Dunay gisulti ang Dakong Magtutudlo nga importanteng sekreto.

Mahinumdom Ka ba sa Pagpasalamat?

Duna kay makat-onan sa 10 ka sanlahon.

Matarong ba nga Makig-away?

Unsay angay nimong himoon kon dunay away?

Gusto ba Nimong Makauna Kanunay?

Unsay giingon ni Jesus sa iyang mga tinun-an dihang naglalis sila bahin niini?

Angay Ba Kitang Manghambog?

Nag-estorya si Jesus bahin sa Pariseo ug sa maniningil ug buhis.

Kon Nganong Angayng Dili Kita Mamakak

Basaha ang kon unsay gibuhat ni Jehova kang Ananias ug Sapira.

Kon Nganong Masakit ang mga Tawo

Moabot ba ang panahon nga wala nay tawo nga masakit?

Ayaw Gayod Pagkahimong Kawatan!

Basaha ang upat ka tawo nga nanguhag butang nga dili ilaha.

Mahimo Bang Magbag-o ang mga Tawong Nagbuhat ug Daotang mga Butang?

Tubagon kana sa panig-ingnan ni Saulo ug sa babayeng imoral.

Kon Nganong Lisod ang Pagbuhat ug Maayo

Unsay reaksiyon sa mga daotan kon dili nimo buhaton ang ilang gusto?

Kinsay Imong Diyos?

Ang mga tawo nagsimba ug daghang diyos. Unsay buhaton nimo? Mahibaloan nato ang tubag diha sa kasinatian sa tulo ka batan-ong Hebreohanon.

Kon Unsaon sa Pagtino Kon Kinsay Sugton

‘Ibayad kang Cesar ang mga butang ni Cesar, apan ang mga butang sa Diyos ngadto sa Diyos.’

Ang Tanang Parti Makapahimuot ba sa Diyos?

Nahibalo ba ka nga daghay gihisgotan ang Bibliya nga mga selebrasyon? Masayran nato kon unsay hunahuna sa Diyos bahin niana.

Tabang Aron Mabuntog ang Atong mga Kahadlok

Wala mag-ingon ang Dakong Magtutudlo nga sayon lang mag-alagad kang Jehova. Pero dunay paagi aron matabangan ka ug dili mahadlok.

Kon Hain Makaplagan ang Kahupayan

Unsay imong buhaton kon masulub-on ka o mamingawon?

Kon sa Unsang Paagi Gipanalipdan si Jesus

Sayra kon giunsa ni Jehova pagpanalipod si Jesus gikan sa mga tawong gustong mopatay niya sa bata pa siya.

Si Jesus Makapanalipod Kanato

Sa dinhi pa siya sa yuta, iyang gipakita kon unsaon niya pagpanalipod kadtong nahigugma niya.

Unsay Mahitabo Kon Mamatay Kita?

Angay ba kang mahadlok sa kamatayon o sa mga patay?

Makamata Kita Gikan sa Kamatayon!

Gihatagag gahom sa Diyos si Jesus sa pagbanhaw sa mga tawo, lakip sa mga bata.

Kinsay Pagabanhawon? Asa Sila Magpuyo?

Unsay tubag ni Jesus niini nga mga pangutana?

Paghinumdom Kang Jehova ug sa Iyang Anak

Gipakita ni Jesus sa iyang mga sumusunod ang espesyal nga paagi sa paghinumdom sa gihimo ni Jehova ug ni Jesus para nato.

Kon Nganong Angay Natong Higugmaon si Jesus

Gihatag niya ang iyang hingpit nga kinabuhi aron ta makabaton ug kinabuhing walay kataposan!

Kon Unsaon Paglipay ang Diyos

Ang proverbio sa Bibliya nag-ingon: “Magmaalamon, anak ko, ug lipaya ang akong kasingkasing.”

Mga Bata nga Makapalipay sa Diyos

Unsay imong mahimo nga makapalipay sa Diyos?

Kon Nganong Kinahanglan Kitang Mobuhat

Ang buluhaton maayo para sa imong hunahuna ug lawas. Makakat-on ka nga malipay sa imong buluhaton.

Kinsa ang Atong mga Igsoong Lalaki ug Babaye?

Apil ba nila kadtong dili mga anak sa atong ginikanan?

Ang Atong mga Higala Angayng Nahigugma sa Diyos

“Ayaw pagpahisalaag. Ang daotang pakig-uban makadaot sa mapuslanong pamatasan.”

Unsa ang Gingharian sa Diyos? Kon Unsaon Pagpaila nga Gusto Natong Moanhi Kini

Dihang si Jesus na ang magmando sa tanan dinhi sa yuta, daghan siyag himoong dagkong kausaban.

Kon Unsaon Nato Pagkaila nga Haduol na ang Armagedon

Makita nato sa atong palibot karon ang mga ilhanan.

Sa Unsang Paagi Makapuyo Ka sa Malinawong Bag-ong Kalibotan sa Diyos

Unsay imong himoon aron makapuyo niini sa walay kataposan?