• KAYUTAAN 58

  • POPULASYON 1,109,511,431

  • MAGMAMANTALA 1,538,897

  • PAGTUON SA BIBLIYA 4,089,110

Miampo Siya nga Makakitag Amang

Si Crystal usa ka misyonaryo nga nag-alagad sa sign-language nga teritoryo sa Sierra Leone. Usa ka adlaw, sa wala pa siya mogawas sa pagsangyaw, miampo siya nga unta makakita siyag amang sa teritoryo. Nianang buntaga, samtang padulong siya sa iyang balikduaw, miagi siya sa laing ruta. Iyang gipangutana ang mga tawo kon naa ba silay nailhang amang  sa maong lugar. Gitultolan siya ngadto sa usa ka balay. Didto iyang nailaila ang usa ka batan-ong babaye nga buotan, interesado kaayo, ug gustong motambong sa sign-language nga tigom. Dayon giingnan siya sa mga tawo sa maong lugar nga naa pay laing amang. Nakailaila na sab siyag laing buotang amang nga interesado sa kamatuoran. Bisag nasangyawan na niya ang maong teritoryo sa una, karon pa niya sukad makit-i ang duha ka amang nga iyang nailaila. Kombinsido si Crystal nga gigiyahan gyod siya ni Jehova nga makit-an ang maong mga interesado.

“Para Gyod to Nako nga Diskurso!”

Si Emmanuel, nga nagpuyo sa Liberia, nagdrayb padulong sa Kingdom Hall aron motambong ug tigom. Iyang nakita daplin sa karsada ang tawong desenteg sininaan pero problemado tan-awon. Kay naluoy ug gustong motabang, gihunongan siya ni Emmanuel. Nag-ilaila sila ug iyang nasayran nga Moses ang ngalan sa tawo. Wala nay kuwarta si Moses kay gikawatan siya niadtong miaging gabii, maong gusto siyang maghikog. Naminaw si Emmanuel sa gisulti ni Moses ug dayon miingon: “Tara, kuyog ta sa Kingdom Hall.” Miuban si Moses sa Kingdom Hall. Nakahilak gyod siya sa iyang nadunggan didto. Pagkahuman sa diskurso, si Moses miingon: “Para gyod to nako nga diskurso! Lahi ra gyod mong mga Saksi ni Jehova.” Pagkahuman sa tigom, misugot si Moses nga  magpa-Bible study ug karon regular nang tigtambongan sa mga tigom.

“Dili Ko Pagano”

Si Aminata maoy 15 anyos nga estudyante nga nagpuyo sa Guinea-Bissau. Niadtong 13 anyos pa siya, ang ilang maestro sa art miingon nga magdrowing silag maskara ug ubang butang nga konektado sa mga pista sa karnabal. Pero nagdrowing si Aminata ug lugar nga dunay mga hayop ug tanom, ug gisulatan kinig “Paraiso.” Dihang gikolekta na sa maestro ang ilang drowing, iyang giingnan si Aminata nga zero iyang eskor kay lahi iyang gidrowing. Human sa klase, gipangutana ni Aminata ang maestro, “Sir, kinsay nagasaulog anang karnabal?”

“Mga pagano,” mitubag ang maestro.

Guinea-Bissau: Si Aminata nga nagdrowing ug “Paraiso”

Si Aminata miingon: “Dili ko pagano Sir, maong wala ko nagaapil ana nga mga selebrasyon. Dako akong pagtuo nga ang tibuok yuta himoon sa Diyos nga paraiso, maong mao nay akong gidrowing.” Ang maestro miingon nga maghatag na lang siyag laing test. Pilay eskor ni Aminata? Nakaeskor siyag 18/20.

Daghan ang Nanambong

Duna ray pito ka magmamantala sa usa ka gamayng grupo sa layong baryo sa Malawi. Ang ilang tigomanan maoy inayom-ayom ra nga payag. Nadasig sila dihang miduaw ang tigdumala sa sirkito, ug nagkugi pag-ayo sila nga maimbitar ang mga tawo sa pagtambong sa Memoryal sa kamatayon ni Kristo. Ang mamumulong sa  Memoryal nagpatungod sa gibitay nga lampara. Naghuot sila kay daghan kaayog interesado. Nalipay kaayo ang 7 ka magmamantala kay 120 ang nanambong!

Malawi: 120 ang nanambong

Ang Brosyur Nakatabang sa Iyang Kaminyoon

Ang special metropolitan public witnessing kasagarang dunay maayong mga resulta nga dili dayon mamatikdan. Sa Lomé, ang kaulohan sa Togo, dihay babaye nga miduol sa literature stand ug mikuhag brosyur nga Mahimong Magmalipayon ang Imong Pamilya. Dayon ang mga Saksi nakighisgot niya kadiyot bahin sa Efeso 5:3, ug gikuha ang iyang numero sa telepono. Gihatag sab sa mga Saksi ang ilang numero. Paglabayg duha ka semana, nanawag ang babaye ug miingon: “Dili baya ko ganahan sa mga Saksi ni Jehova. Pero gibasa nako ang inyong brosyur, ug giganahan kaayo ko. Nakatabang ni nako nga masulbad ang problema sa akong kaminyoon, ug nakatabang pod kog duha ka magtiayon. Sayop diay akong impresyon sa mga Saksi. Palihog anhia ko, kay gusto kong magpa-Bible study.” Nasugdan ang Bible study niini nga babaye apil sa usa sa mga magtiayon nga iyang natabangan.

Iyang Gihubad ang Brosyur

Ang Ankasie maoy usa ka gamayng baryo sa Ghana. Ang ubang negosyante magdispley sa ilang mga baligya kilid sa dalan. Kada Lunes, ang mga Saksi magbutang sab ug cart didto. Human masangyawi sa brader nga si Samuel, gidawat ni Enoch ang brosyur nga Pamati sa Diyos ug gipangutana si Samuel kon duna bay literatura sa Kusaal nga pinulongan.

Ghana: Iyang gihubad ang brosyur sa Kusaal

Si Samuel mitubag: “Wala ra ba, pasensiya kaayo. Pero duna miy brosyur sa pinulongang Frafra,” nga duolduol  sa Kusaal. Sa wala pa siya mouli sa ilang lugar, nangayo siyag literatura aron ihatag sa iyang mga paryente.

Pagbalik niya sa Ankasie, duna siyay gitunol nga papel kang Samuel. Gihubad diay ni Enoch ang brosyur nga Pamati sa Diyos ngadto sa pinulongang Kusaal! Tigtambongan na siya sa mga tigom ug nagpa-Bible study.