• NATAWO 1954

  • NABAWTISMOHAN 1982

  • MUBONG IMPORMASYON Mitabang siya sa tinagotagong pag-imprenta. Nag-alagad sab siya kaniadto ingong traveling overseer sa Georgia, samtang nagpadakog upat ka anak.

DIHANG nahimo kong Saksi ni Jehova uban sa akong asawang si Tsitso, nasuko kaayo si Mama. Usa ka adlaw, gipatawag niya ang tanan namong paryente aron kombinsihon ko nga dili na makig-uban sa mga Saksi. Gipapili ko nila—moundang sa pagka-Saksi o dili na ilhong sakop sa pamilya.

Midesisyon ko nga mobiya sa among lugar. Nagplano kong mobalhin sa Kutaisi, ang ikaduha sa kinadak-ang siyudad sa Georgia, kay dali ra kong makakitag trabaho didto ingong metalworker. Nasayran sab nako nga dunay dakong panginahanglan sa mga magmamantala nianang siyudara, maong miampo ko nga unta giyahan ko ni Jehova.

Wala madugay, nagkita mi sa akong Bible study nga nagpuyo sa gamayng lungsod sa Jvari. Dihang iyang nahibaloan nga nagplano kong moadto sa Kutaisi, mihangyo siya nako nga didto na lang ko mobalhin sa ilang lungsod. Siya miingon: “Didto ta puyo sa balay. Mag-uban mi sa akong asawa ug mga anak sa usa ka kuwarto. Ikaw ug ang imong asawa magpuyo sa pikas kuwarto.”

 Gusto kong magpagiya kang Jehova, maong ako siyang giingnan nga mobalhin lang ko sa Jvari kon makakita kog trabaho ug kaugalingong puy-anan didto. Nakurat ko kay anang gabhiona mismo, mibalik siya nga nagdalag listahan sa mga kompaniya nga nangitag mga trabahante.

Human sa pipila ka adlaw, namalhin mi sa Jvari. Sa unang adlaw pa lang, nakasulod dayon kog trabaho nga dakog suweldo. Ang akong amo mitanyag nako ug dakong puy-anan nga gipanag-iya sa kompaniya. Dayon, gihangyo ko sa mga igsoon nga motabang sa tinagotagong pag-imprenta sa mga literatura sa Bibliya. Kay hawan kaayo among balay, misugot mi sa akong asawa nga gamiton ni alang niana nga buluhaton.

Sulod sa daghang katuigan, ang among dakong balay maoy gihimong tigomanan sa Memoryal ug sa ubang espesyal nga okasyon. Kapig 500 ka tawo ang nabawtismohan sa amo mismong balay! Nalipay kaayo ko nga nagpagiya kang Jehova!