ANG pagkaylap sa mensahe sa Gingharian didto sa Georgia susama sa gihisgotan ni Jesus sa iyang ilustrasyon bahin sa lebadura. (Mat. 13:33) Sama sa pagtubo sa lebadura, ang espirituwal nga pag-uswag sa Georgia wala dayon mamatikdi. Pero sa ngadtongadto, ang mensahe sa Gingharian nakaabot sa mas daghang tawo ug nakapausab sa ilang kinabuhi.

Basaha ang makalingaw ug makapadasig nga mga estorya bahin sa gugma, pagtuo, pagkamaunongon, inisyatibo, ug kaisog nga gipakita sa mga alagad sa Diyos sa Georgia sa paborable ug sa masamok nga panahon.2 Tim. 4:2.