Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

2016 Tinuig nga Basahon sa mga Saksi ni Jehova

Australia: Video nga Unsay Tinuod nga Higala?

 PAGSANGYAW UG PAGPANUDLO SA TIBUOK YUTA

Oceania

Oceania
  • KAYUTAAN 29

  • POPULASYON 40,642,855

  • MAGMAMANTALA 98,353

  • PAGTUON SA BIBLIYA 66,022

Pagsangyaw nga Walay Kahadlok

Ang 12 anyos nga si Emily nagpuyo sa Australia. Ang iyang maestra naghisgot sa kaimportante sa pagpilig maayong mga higala. Tungod niini, gipatan-aw ni Emily sa iyang maestra ang video nga Unsay Tinuod nga Higala? Dihang gipasalida kana sa tibuok klase, pokus kaayo ang mga estudyante. Unya, ilang gihisgotan kana sa usa ka oras. Gipasalida sab sa maestra ang maong  video sa ubang klase. Dayon, gipakita ni Emily sa iyang maestra ug mga klasmet ang jw.org. “Gitabangan ko ni Jehova nga dili mahadlok nga ipakita ang website sa daghang estudyante,” miingon si Emily. “Gipanalanginan gyod ko ni Jehova.”

Pagdispley ug Literatura Panahon sa Tabo

Lima ka igsoon ang mibiyaheg siyam ka oras agi sa lisod nga dalan sa kabukiran aron makaabot sa tabo sa Suai, Timor-Leste. Nagplastar sila didto ug displeyhanag literatura. Nasorpresa ang mga mitan-aw sa displeyhanan kay nakakita silag literatura diha sa 12 ka lokal nga pinulongan. Kadaghanan sa maong pinulongan diyutay lang o walay basahon nga naimprenta. Nakasinggit ang usa ka babaye dihang nakita niya ang ulohan sa usa ka brosyur, “Pinulongan man na nako!” Mao pay pagkakita niyag basahon sa iyang kaugalingong pinulongan, ang Bunak. Sa upat ra ka adlaw, ang mga igsoon nakatanyag ug 4,571 ka literatura ug daghan sab ang mihangyo nga magpaduaw sa ilang balay. Kadaghanan sa interesado wala pa sukad makaestoryag Saksi ni Jehova. Dugayng nagtan-aw ang mga bata sa Mahimong Higala ni Jehova nga mga video sa pinulongang Tetun Dili. Gimemorya ug malipayong gikanta sa ubang bata ang mga awit sa maong mga video.

Timor-Leste: Mga bata nga nalingaw pagtan-aw sa Mahimong Higala ni Jehova nga mga video

 “Gikinahanglan Ni sa mga Estudyante”

Nangayog permiso ang misyonaryong si Brian ug Roxanne nga magbutang ug cart sa literatura diha sa kolehiyo sa isla sa Palau. Ilang gipatan-aw sa presidente sa eskuylahan ang video diha sa jw.org bahin sa publikong pagsangyaw. Nagbilin sab silag pipila ka literatura nga gusto nilang idispley sa cart. Giingnan sa presidente si  Brian ug Roxanne nga kinahanglan nilang mananghid sa direktor sa eskuylahan. Human niadto, gipaadto na pod sila sa dean, o laing opisyal, sa eskuylahan.

“Maayo ang among estoryahanay sa dean,” miingon si Brian, “pero gipabalik mi niya sa presidente, unya gisugo mi nga mosulat aron mangayog permiso nga magbutang ug cart sa literatura. Mora mig gipasapasa ug medyo nadismaya mi, pero misulat ra gihapon mi.”

Palau: Si Roxanne ug Brian nakaestoryag daghang estudyante dihang nagbutang ug cart sa literatura duol sa kolehiyo

Aron sayron ang tubag, gibisita nila Brian ug Roxanne ang dean pero nagdahom na silang balibaran. “Puwerte namong kurata,” matod ni Brian, “dihang miingon ang  dean nga nabasa niya ang mga libro ug giganahan siya! Miingon siya nga gikinahanglan ni sa mga estudyante.” Nahatag ra gyod ang permiso!

Si Brian midugang: “Dayon giingnan mi sa direktor nga ang mga estudyante nga naa sa dormitoryo makapili kon asa sila mosimba matag Dominggo. ‘Kon gusto nilang mosimba,’ ingon siya, ‘ihatod namo sila.’ Nahingangha mi ni Roxanne. Imbes balibaran mi, mitanyag na hinuon ang eskuylahan nga ihatod nila ang mga estudyante sa Kingdom Hall!”

Sa unang adlaw nga nagdispley si Brian ug Roxanne, nakatanyag silag 65 ka libro, 8 ka magasin, ug 11 ka brosyur. Nakaestorya pod silag daghang estudyante. Gidasig pa gyod sila sa dean ug sa direktor nga mobalik.

Kustomer Nanan-aw sa Atong mga Video

Ang Bethelite nga si Lipson pauliay na sa sangang buhatan sa Solomon Islands gikag sangyaw. Samtang nagbaklay, nakadungog siyag awit sa Gingharian sulod sa usa ka tindahan. Kay natingala, misulod siya. Nasorpresa siya pagkakita niya sa mga bata ug edaran nga nagtan-aw sa TV nga ang salida mao ang awit numero 55, “Kinabuhing Dayon na Gayod!” sa Mahimong Higala ni Jehova nga mga video. Pagkahuman sa awit, ang tag-iya sa tindahan miingon, “Naa pa koy gustong ipatan-aw ninyo.” Gipasalida niya ang video nga Daotan ang Pagpangawat. Pagkahuman sa video, iya silang giingnan nga dili mangawat sa iyang tindahan.

Kay daghan pa ang bag-ong nanulod sa tindahan, giingnan sila sa tag-iya, “Gusto nakong madunggan ninyo ang paborito nakong kanta.” Iya na pong gipasalida ang awit numero 55 ug gipasalida pod niya ang Nganong Tun-an ang Bibliya? ug Sa Unsang Paagi Ginahimo ang  Bible Study? diha sa pinulongang Solomon Islands Pidgin.

Solomon Islands: Gipasalida sa tag-iya ang mga video sa jw.org diha sa iyang tindahan

Daghang taga-Solomon Islands ang dili maka-Internet kay kini mahal ug pangitaonon. Pero ang tag-iya sa tindahan nga dili Saksi nakatabang nga mapugas ang binhi sa kamatuoran pinaagi sa pagpasalida sa atong mga video diha sa iyang tindahan.

Nakita Niya sa Libro ang Ngalan sa Diyos

Kada Lunes, may magtiayon nga ganahang magbutang ug cart sa literatura sa Nouméa, ang kaulohan sa New Caledonia. Usa ka adlaw, dihay babaye nga maulawon ug way tingogtingog nga miduol sa cart ug mikuhag librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? Paglabayg mga tunga sa oras, siya mibalik dala ang libro. Giingnan niya ang magtiayon, “Tan-awa ra god ninyo  ni.” Iyang gitudlo diha sa libro ang ngalan ni Jehova. “Ngalan nâ sa Diyos!” siya miingon. “Usa ka semana na kong nag-research sa librarya aron masabtan ang tinuod bahin sa Diyos. Mikuha ko sa inyong libro ug misakay sa kotse. Pagpakli nako, ang una nakong nakita mao ang ngalan sa Diyos nga Jehova. Busa nakahunahuna kong mobalik aron magpasalamat.” Maayo ilang estoryahanay ug gipakita sa magtiayon ang apendise sa maong libro nga “Ngalan sa Diyos—Ang Paggamit ug ang Kahulogan Niini.” Ang babaye miingon nga ipadayon niya ang pag-research sa librarya, pero kon nanginahanglan siyag impormasyon, kabalo na siya kon asa ang cart matag Lunes!