• KAYUTAAN 57

  • POPULASYON 982,501,976

  • MAGMAMANTALA 4,102,272

  • PAGTUON SA BIBLIYA 4,345,532

Nagtuon Diha sa Uma Panahon sa Kagabhion

Ang magtiayong espesyal payunir nga naasayn sa hilit nga teritoryo sa Brazil nakadungog bahin kang Valdira, nga nag-Bible study 13 ka tuig kanhi. Mibiyahe silag abog kaayong karsada ug mitabok ug peligrosong mga suba, ug unya ilang nailaila si Valdira. Gusto kaayo niyang ipadayon ang iyang pagtuon. Kay hilit  kaayo ang iyang gipuy-an, naghimo silag kahikayan aron matabangan siya. Naay cellphone si Valdira, pero makakuha lang siyag signal kon moadto siya sa uma nga layo sa ilang balay. Dugang pa, maka-Bible study lang siya human sa alas 9 sa gabii. Hunahunaa: Gabii na, naay dalaga nga nag-inusara sa uma, ug nag-Bible study gamit ang cellphone nga nagkandila ra.

Maminaw pod si Valdira sa tigom kada Dominggo gamit ang cellphone. Moadto siya sa uma, magdalag Bibliya, Bantayanang Torre, ug songbok. Kon mag-ulan, magpayong ra siya didto.

Niadtong Marso, si Valdira mibiyaheg mga 97 kilometros padulong sa Kingdom Hall aron motambong sa espesyal nga tigom diin gi-release ang rebisadong Portuguese nga Bag-ong Kalibotang Hubad. Nalipay kaayo siyang makadawat ug bag-ong kopya sa Bibliya. Dihang gidayeg sa iyang paningkamot, si Valdira miingon, “Ay, dili ra man kaayo to lisod!”

“Kabalo Kong Moabot ra Gyod Mo”

Yukpa ang tawag sa mga lumad sa America nga nagpuyo sa Colombia. Sa wala pa maadto sa espesyal payunir nga si Frank ang usa sa ilang mga baryo, gipasidan-an siya bahin kang John Jairo—lider sa tribo nga nag-abog sa daghang Protestante nga magwawali nga gustong mosangyaw sa ilang lugar. Dihay higayon nga nahibaloan ni John nga nangolektag ikapulo ang usa ka pastor maong iya kining gigukod ug pusil pinaagig pagpabuto nga gitunong sa langit.

Colombia: Si Frank, nga espesyal payunir, nag-Bible study sa mga Yukpa

Si Frank miingon: “Pag-abot namo sa baryo, ang unang naminaw mao mismo ang usa sa mga anak nga  babaye ni John Jairo! Human namo mapakita ang librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? siya miingon, ‘Mao ni ang gusto nakong relihiyon!’ Midagan dayon siya aron pahibaloon iyang Papa sa among pag-abot. Gipatawag dayon mi ni John. Gikulbaan mi, pero giatubang namo siya. Sa wala pa mi makasugod ug estorya, siya miingon: ‘Kabalo ko nga kamo ang tinuod nga relihiyon. Walo ka tuig kanhi, nakapunit kog libro didto sa basurahan sa Becerril nga pareho sa inyong gihatag sa akong anak. Gibasa nako to, ug sukad niadto, nagpaabot na gyod ko ninyo. Kabalo kong moabot ra gyod mo. Gusto nako nga tudloan ko ninyo sa Bibliya apil akong pamilya ug akong baryo. Malipay ming dawaton mo.’

 “Nakahilak mi sa iyang giingon. Ang tibuok baryo naminaw sa among pagsangyaw, ug si John Jairo ang nag-interpret sa among gisulti. Pag-uli namo, iyang gipahulam iyang asno aron kargahan sa among gamit. Gawas kang John Jairo ug sa iyang anak, nagdumala mi karon ug 47 ka Bible study ug 120 ka Yukpa sa lainlaing baryo.”

Maglulutos nga Nagbag-o

Si José nagpuyo sa Ecuador ug siya debotadong Katoliko sa una. Siya misulat: “Dulot sa bukog akong pagdumot sa mga Saksi. Gilutos nako sila sa 10 ka tuig. Mag-organisar kog grupo kontra sa mga Saksi, magmaltratar nila, ug mag-akusar nila nga kawatan. Diha sa presinto, gusto ko nga akoy magtrangka nila sa prisohan. Kausa,  giguba namo ang kotse sa Saksi. Sa laing higayon, among gilabay sa pangpang ang ilang motor.

“Pagka-2010, nasakit kog swine flu. Giingnan ko sa doktor nga aron maulian kinahanglan kong mobiya sa among lugar sa Andes ug moadto duol sa baybay nga dili kaayo bugnaw. Miestar ko sa uma sa akong paryente nga duol sa baybay ug akoy nag-atiman sa uma. Kay nag-inusara, gusto kaayo kog kaestorya. Kinsay mibisita nako? Mga Saksi ni Jehova! Kay nagmingaw, nakig-estorya na lang ko nila ug nakadayeg kaayo ko sa ilang paggamit sa Bibliya. Kay nahibulong pag-ayo, nagpa-Bible study ko. Human sa unom ka bulan nga pagtuon, mitambong kog tigom. Nakadayeg kaayo ko sa kabuotan ug sa pagkamatinagdanon nila maong nakahunahuna ko, ‘Sila man seguro ang tinuod nga mga alagad sa Diyos.’ Miuswag ko ug nagpabawtismo niadtong Abril 2014.

“Nagbasol ko kay gilutos nako ang mga Saksi. Pero gitagaan kog kahigayonan ni Jehova nga makabawi. Niadtong Oktubre 4, 2014 nga sirkitong asembliya, giinterbiyo ko bahin sa akong kaagi ingong maglulutos ug gipangutana, ‘Kon hatagan kag higayon, kinsay gusto nimong pangayoag pasaylo sa imong gipanglutos?’ Mitubag dayon ko nga si Brader Edmundo, pero wala koy ideya kon asa na siya karon. Wala koy kalibotan nga gipalingkod diay siya sa tigdumala sa sirkito sa likod sa entablado. Nakahilak ang mamiminaw dihang naggaksanay mi ug nanghilak diha sa entablado.”

“Jehova, Unta Makit-an Ko sa Imong mga Saksi”

Paraguay: Babaye nga nangutana sa mga sister kon Saksi ba sila

Udtong tutok sa Asunción, Paraguay, dihang nahumag kobre sa usa ka grupo sa mga sister ang ilang teritoryo. Pero nakadesisyon sila nga sangyawan ang pipila ka balay sa unahan. Usa nila ang miingon, “Basig naay  nag-ampo didto.” Sa balay nga naa sa kanto, may batan-ong babaye nga nangabri, mipahiyom, ug nangutana kon mga Saksi ba sila. Siya taga-Bolivia ug nag-Bible study na siya didto. Tungod sa iyang trabaho mibalhin siya sa Paraguay usa pa lang ka bulan ang milabay. Wala kabalo iyang mga silingan kon asa makakitag mga Saksi maong miampo siya, “Jehova, unta makit-an ko sa imong mga Saksi.” Nasugdan dayon siyag Bible study nianang adlawa.