• KAYUTAAN 49

  • POPULASYON 4,409,131,383

  • MAGMAMANTALA 718,716

  • PAGTUON SA BIBLIYA 766,364

Usa ka Gatos ka Oras sa Usa ka Gatos ka Tuig

Sa usa ka nasod sa Asia, nagpa-Bible study ang usa ka sikat nga artista ug model. Iya dayong gipadapat ang iyang nakat-onan ug giwagtang ang iyang mga basahon sa espiritismo ug mga rebulto sa Budhismo.

Giingnan siya sa iyang amiga: “Unsa kahag mohunong ka sa imong pagtuon ug magpokus sa  imong pagkaartista, bisag tulo lang ka tuig? Human ana, pagtuon lag balik.”

Siya mitubag: “Gipalabay nako ang 24 ka tuig ayha ko nangita kang Jehova. Unya, undangon na hinuon nakog tulo ka tuig ang akong pagtuon!”

Sa semana nga mihatag siya sa iyang unang bahin sa Teokratikanhong Tunghaan sa Ministeryo, gikontak siya sa usa ka kompaniya sa pelikula. Gitanyagan siyag upat ka tuig nga kontrata nga dakog suweldo, sa kondisyon nga dawaton niya bisag unsang papel. Iya ning gibalibaran. Pagka-Mayo 2014, nahimo siyang dili bawtismadong magmamantala. Sa hapit na ang Agosto, nakadesisyon siya nga moreport ug 100 ka oras anang bulana. Dihang gipangutana kon ngano, siya miingon, “Gusto nakong saulogon ang 100 ka tuig nga pagmando ni Jesus pinaagi sa pagsangyaw ug usa ka oras sa matag tuig sukad sa iyang pagmando!” Nahimo niya kana. Pagka-Enero 2015, siya nabawtismohan, ug karon oksilyare payunir na.

Nagsangyaw Bisag Napriso

Sa Sri Lanka, upat ka sister ang misangyaw sa lugar nga walay kongregasyon nga naasayn. Halos Budhista ang mga tawo didto. Sa ikaduhang adlaw sa ilang pagsangyaw, gikasab-an sila sa usa ka monghe ug sa drayber sa taxi. Dayon, gilibotan silag mga 30 ka tawo nga nangasuko. Miabot ang mga polis, sila gidakop ug giprisog usa ka gabii sa presinto bisag walay mipasakag sumbong. Sila gipriso kauban sa mga kriminal, gisultihag sakit ug bastos nga mga pulong, pero nakasangyaw na  hinuon sila didto. Usa sa mga sister miingon: “Gipriso ko kauban sa mga kriminal, pero nasangyawan nako sila sa kamatuoran. Natingala sila kon nganong napriso ko, ug daghan kaayo silag pangutana bahin sa akong tinuohan. Usa nila nangutana: ‘Nganong malipayon kaayo ka?’”

Sri Lanka: Upat ka sister nga padulong mosangyaw sa lugar nga walay kongregasyon nga naasayn

Gidawat sa Korte Suprema sa Sri Lanka ang atong gipasakang kaso batok sa mga polis nga nagpriso sa atong mga igsoon bisag walay pormal nga mikiha. Ang kaso pending pa gihapon.

Pagtabang sa Naglubog na nga Interesado

Ang payunir sa Japan nga si Michiko nagdumalag pagtuon pinaagig sign language sa edarang babaye diha sa ospital. Gipangutana niya ang mga nagtrabaho sa ospital kon naa bay laing pasyente nga puwede niyang maestorya. Gipailaila si Michiko kang Kazumi, nga makadungog pero dili makasulti. Tungod sa aksidente, naglubog na sa higdaanan si Kazumi sukad sa edad nga 23. Dili na sab siya makakaon ug makainom. Daghan siyag pangutana ug gusto niyang magpa-Bible study.

Japan: Si Kazumi naghimog makapadasig nga sulat

Mangutana si Michiko ug isulat ni Kazumi ang tubag o itudlo kana diha sa parapo. Dihang naa nay cellphone si Kazumi, mapaambit na ni Michiko kaniya ang inadlaw nga teksto kada buntag. Bisag luya sa pisikal, nagkalig-on ang relasyon ni Kazumi sa Diyos hangtod nga gusto na niyang mahimong Saksi ni Jehova. Human sa 13 ka tuig nga pagtuon, si Kazumi nahimo ra gyong dili bawtismadong magmamantala sa edad nga 61.

 Kay naglubog na lang si Kazumi, gihikay sa kongregasyon nga madunggan gihapon niya ang programa sa mga tigom ug asembliya. Basahon pod sa lainlaing sister ang iyang giandam nga tubag.

Si Kazumi mohimog mga sulat aron dasigon ang matag Bible study nga nagtambongan sa tigom. Sangyawan sab niya ang mga nagtrabaho sa ospital ug ang mga mobisita niya. Ingnan sila ni Kazumi, “Malipay gyod mo kon tun-an ninyo ang Bibliya.”

Nakat-onan sa Monghe ang Kamatuoran

Sa usa ka nasod sa Southeast Asia, nagpa-check up sa mata ang usa ka sister diha sa ospital. Nakaestorya niya didto ang usa ka monghe ug iyang gipangutana, “Gusto ba nimo nga dili na masakit, unya magpuyo sa nindot  kaayong kalibotan sa walay kataposan?” Miresulta kinig maayong panag-estoryahanay ug nakatanyag ang sister ug brosyur nga Listen to God. Gihatag sa monghe ang iyang numero sa telepono ug gipasa pod ni sa sister ngadto sa brader. Gikontak dayon sa brader ang monghe ug giimbitar sa pagtambong sa espesyal nga pakigpulong. Giganahan ang monghe sa tibuok programa, ilabina ang pagkantag mga awit sa Gingharian. Nakadayeg pod siya kay giabiabi siya sa tanang igsoon.

Dihang nangutana ang monghe kon naa bay unibersidad o seminaryo ang mga Saksi, gisaysay sa brader nga nagdumala tag pagtuon sa Bibliya sa matag indibiduwal. Dayon gitanyagan sa brader ug pagtuon ang monghe. Pagkasunod semana, nahumag tuon sa monghe ang kapitulo 1 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? Siya nagpadayon sa pagtuon, mitambong ug mga tigom, ug mikomento pa gani sa Pagtuon sa Bantayanang Torre.

Dihang mitambong ang monghe ug sirkitong asembliya, giimbitar siya sa representante sa sangang buhatan nga mobisita sa Bethel. Pagkasunod semana, mibiyahe ang monghe ug mga 10 ka oras aron makaabot sa Bethel, ug didto giabiabi siya pag-ayo. Sa hinapos sa Pebrero 2015, miundang siya sa pagkamonghe ug gipadayon ang iyang pagtuon sa Bibliya ug pagpakigbahin sa Kristohanong mga tigom.

Nawala Pero Nakaplagan Pag-usab

Dili pa dugay, may mga payunir nga gipadala sa amihanan-sidlakang India, nga dugay nang wala masangyawi. Nakita sa mga payunir nga daghag interesado, ug nangita silag puwedeng himoong tigomanan. Dihay higayon sa pagpadulong nilag Bible study, nakakita silag bilding nga ginatukod ug gusto unta nilang mangutana.  Sa layolayo na sila, nakadesisyon silang mobalik ug mangutana. Sa likod sa bilding, nailaila nila ang edarang babaye ug nagpaila silang mga Saksi ni Jehova. Nalipay ang babaye ug miingon, “Saksi ni Jehova sab ko.” Gipasulod sila sa babaye ug gipakita ang iyang mga basahon nga gikan pa sa mga tuig 1970 ug 1980. Gitun-an siya sa mga payunir 30 ka tuig kanhi ug nakatambong nag tigom bisag gisupak sa iyang bana. Kombinsido siya nga nakaplagan na niya ang kamatuoran, pero nahunong ang iyang pagpakig-uban sa organisasyon dihang mihawa ang mga payunir. Nagpamembro sa lainlaing relihiyon ang tanang niyang anak, pero siya wala.

India: Interesadong babaye nga nagpakita sa iyang mga basahon nga gikan pa sa mga tuig 1970 ug 1980

 Dili pa dugay, gipugos siya sa iyang mga anak nga magpamembro sa Simbahang Katoliko aron mamisahan siya inigkamatay. Ang iyang manghod namugos pa ganing dad-on siya sa simbahan aron ipamembro. Pagpadulong nila, natanggong sila sa trapik maong nanguli na lang sila. Mamalik unta sila pagkaugma pero wala madayon kay nasakit iyang manghod. Nianang udtoha mismo, mibisita ang mga payunir! Nagpa-Bible study na sab, nagtambongan nag tigom, ug nagdasig sa iyang mga anak ug apo nga magtuon usab.