BAHIN sa mapalampos sa Diyos pinaagi sa iyang Gingharian, ang Isaias 9:7 nag-ingon: “Ang kasibot [o, kadasig] mismo ni Jehova sa mga panon ang mobuhat niini.” Sa susama, gipasundayag ni Jesu-Kristo, ang Hari niana nga Gingharian, ang kadasig alang sa matuod nga pagsimba diha sa iyang ministeryo sa yuta. (Juan 2:17) Makita sa mosunod nga report kon giunsa pagsundog sa mga Saksi ang kadasig ni Jehova ug Jesus pinaagi sa pagtabang sa mga tawo nga mabati ang gugma sa atong langitnong Amahan.

El salvador: Rehiyonal nga kombensiyon, 2015