Niadtong 1933, gihangyo ni Frank Rice si Theodorus (Theo) Ratu, nga taga-North Sulawesi, nga tabangan siya sa pag-atiman sa pondohanag literatura sa Jakarta. “Interesado kaayo ko sa buluhaton sa Gingharian ug misugod pagsangyaw kauban ni Brader Rice,” miingon si Theo. “Sa ulahi, mikuyog ko kang Bill Hunter sa pagsangyaw sa Java ug mikuyog sab ko sa mga igsoon sakay sa Lightbearer sa pagsangyaw sa Sumatra.” Si Theo ang unang taga-Indonesia nga na-Saksi, ug dugay siyang nagpayunir sa Java, North Sulawesi, ug Sumatra.

Pagkasunod tuig, natanyagan ni Bill Hunter ug pulyeto nga Where Are the Dead? si Felix Tan, nga nag-eskuyla sa Jakarta. Dihang miuli si Felix sa Bandung, West Java, iyang gipakita ang pulyeto sa iyang manghod nga si Dodo. Nahingangha sila sa ilang nabasa nga walay imortal nga kalag ang unang tawong si Adan. Siya mismo ang kalag. (Gen. 2:7) Napukaw ang interes ni Felix ug Dodo, maong giganid nilag adto ang mga tindahan sa segunda manong mga libro sa Bandung aron mangitag ubang publikasyon sa  Watch Tower. Gipaambit sab nila sa ilang pamilya ang ilang nakat-onan. Human mabasa ang tanang libro ug pulyeto nga ilang nakaplagan, misulat sila sa pondohanag literatura sa Jakarta. Nakurat sila kay giduaw sila ni Frank Rice ug gidad-ag bag-ong literatura.

Pamilyang Tan

Pagbalik ni Brader Rice sa Jakarta, ang bag-ong minyo nga si Clem ug Jean Deschamp ang mibisita sa Bandung sulod sa 15 ka adlaw. “Gipangutana ni Brader Deschamp ang among pamilya kon gusto ba ming magpabawtismo,” miingon si Felix. “Upat namo ang nagpabawtismo—si Dodo, akong manghod nga si Josephine (Pin Nio), akong Mama (Kang Nio), ug ako.” * Human sa ilang bawtismo, miuban ang pamilyang Tan kang Clem ug Jean sa siyam ka adlaw nga pagsangyaw. Gitudloan sila ni Clem sa paggamit sa  testimony card nga may simpleng mensahe sa Bibliya diha sa tulo ka pinulongan. Sa ulahi, ang gamayng grupo sa Bandung nahimong kongregasyon, nga ikaduha sa Indonesia.

Ang Kalo sa Papa

Tungod sa pag-uswag sa buluhatong pagsangyaw, namatikdan sa mga lider sa relihiyon ang mga Saksi. Sila ug ang ilang mga tigsuportar nagsulat ug mga artikulo diha sa mantalaan nga nagdaot sa mga pagtulon-an ug buluhaton sa mga Saksi. Tungod niana, gipatawag sa mga opisyales sa Department of Religious Affairs si Frank Rice aron imbestigahon. Kay nakombinsir sa iyang mga tubag, gitugotan sa mga opisyales nga magpadayon ang buluhaton. *

Sa unang bahin sa mga tuig sa 1930, kadaghanan sa opisyales sa gobyerno wala ra manghilabot sa buluhatong pagsangyaw. Pero, dihang ang Nazi Germany nahimong gamhanan sa Europe, ang ubang opisyales nahimong mga magsusupak ilabina kadtong debotadong mga Katoliko. “Wala gipalusot sa usa ka Katoliko nga opisyal sa customs ang mga libro kay kini naghisgot kunog kontra sa Nazi,” miingon si Clem Deschamp. “Dihang nanawag ko sa Customs Department aron ireklamo kini, nagbakasyon ang maong opisyal. Niadtong tungora, usa ka buotang opisyal pero dili Katoliko ang mipuli niya ug iyang gipalusot ang mga libro nga nag-ingon, ‘Dalha ang tanan ninyong madala samtang wala pa ang hingtungdan!’”

“Dihay higayon nga gipatangtang sa mga opisyales ang duha ka hulagway sa librong Enemies,” miingon si Jean Deschamp. “Nasuko sila sa drowing sa naglikos nga bitin (Satanas) ug sa hubog nga babayeng bigaon (bakak nga relihiyon), nga parehong nagsul-ob sa kalo sa papa. * Determinado ming ipanagtag ang libro. Busa giagwanta nako ug  sa duha nako ka kauban ang naglagiting nga kainit sa pantalan ug giusa-usa namog papas ang mga hulagway sa kalo sa papa diha sa libolibo ka libro!”

Duha ka hulagway diha sa librong Enemies nga gipatangtang sa mga opisyales

Sa hapit nang miulbo ang gubat sa Europe, ang atong mga publikasyon way kahadlok nga nagpadayon sa pagyagyag sa pagpakaaron-ingnon sa Kakristiyanohan ug sa pag-apil-apil niini sa politika. Sa laing bahin, mas gisulsolan sa mga lider sa relihiyon ang awtoridad nga limitahan ang atong buluhaton, ug daghang publikasyon ang gidili.

Pero determinado ang mga igsoon nga ipadayon ang buluhaton, ug ilang gigamit ang makina sa pag-imprenta nga ilang nadawat gikan sa Australia. (Buh. 4:20) Si Jean Deschamp naghisgot sa usa sa ilang mga estratehiya: “Kon mag-imprenta mig bag-ong pulyeto o magasin, kinahanglan namo ning paaprobahan sa awtoridad. Sa unang pipila  ka adlaw sa semana, mag-imprenta ug managtag na mig publikasyon. Sa hinapos sa semana, hatdan namog kopya ang attorney general. Kon dili aprobahan ang publikasyon, maglingolingo kunohay mi sa kaguol ug mobalik sa imprentahan para mag-imprentag bag-ong publikasyon.”

Ang mga igsoon nga nanagtag sa gidili nga mga publikasyon pirmeng maglikaylikay sa mga polis. Pananglitan, samtang namalaybalay sa Kediri, East Java, wala tuyoa ni Charles Harris nga makasangyaw ug polis.

“Tibuok adlaw kong nangita ninyo,” miingon ang polis. “Taym pa, kuhaon nako akong listahan sa inyong mga basahon nga gidili.”

“Samtang tua siya sa sulod,” miingon si Charles, “akong gipangsuksok ang gidili nga mga publikasyon sa sekretong bulsa sa akong amerkana. Pagbalik niya, gihatag nako ang 15 ka pulyeto nga wala idili. Napugos siyag hatag sa iyang kontribusyon, ug gitanyag nako ang gidili nga literatura layolayo sa iyang balay.”

Nag-imprenta Bisag Gisupak

Dihang naapil sa Gubat sa Kalibotan II ang tibuok Europe, anam-anam nga naundang ang pagpadala ug literatura gikan Netherlands ngadto sa Indonesia. Pero gidahom na kini sa mga igsoon, maong naghikay sila nga ipaimprenta ang mga magasin sa komersiyal nga imprentahan sa Jakarta. Ang unang Indonesian nga isyu sa Consolation (Pagmata! na karon) maoy Enero 1939, ug wala madugay gisundan kini sa Indonesian nga Bantayanang Torre. Sa ulahi, nakapalit ang mga igsoon ug gamayng makina, ug sila nay nag-imprenta sa mga magasin. Pagka-1940, nakadawat silag mas dako nga makina gikan sa Australia ug nag-imprentag mga basahon nga Indonesian ug Dutch, ug sila ang nag-abaga sa tanang gasto.

Unang makina sa pag-imprenta nga miabot sa pondohanag literatura sa Jakarta

 Dayon, sa Hulyo 28, 1941, gidili na gyod ang tanang publikasyon sa Watch Tower Society. Si Jean Deschamp miingon: “Usa ka buntag niana, nagmakenilya ko sa opisina dihang nikalit ug sulod ang tulo ka polis ug usa ka taas ug ranggo nga opisyal nga Dutch. Ang maong opisyal kompletog uniporme—hasta medalya, guwantes nga puti, espada, ug kalo. Wala na mi matingala kay tulo ka adlaw una pa niana, nakadawat mig impormasyon nga idili ang among mga publikasyon. Gibasa sa garbosong opisyal ang taas nga proklamasyon ug dayon nanugo nga dad-on siya sa imprentahan aron iyang kandadohan. Pero giingnan siya sa akong bana nga ulahi na ang tanan kay gibaligya na ang makina sa milabayng adlaw!”

Pero wala idili ang Bibliya. Busa ang mga igsoon padayong nagsangyaw sa balay ug balay nga Bibliya ray gigamit. Nagdumala sab silag mga Bible study. Pero kay may purohan nga maapil sa gubat ang Asia, ang mga igsoon nga tagalaing nasod gipabalik sa Australia.

^ par. 1 Sa ulahi, na-Saksi ang amahan ug tulo ka manghod nga lalaki ni Felix. Ang iyang igsoon nga si Josephine naminyo kang André Elias ug nakaeskuyla sa Watchtower Bible School of Gilead. Ang asoy sa kinabuhi ni Josephine makita sa Septiyembre 2009 nga Pagmata!

^ par. 1 Human sa Gubat sa Kalibotan II, si Frank mibalik sa Australia ug nagminyo. Natapos ang iyang yutan-ong kinabuhi niadtong 1986.

^ par. 3 Ang mga hulagway gibase sa Pinadayag 12:9 ug 17:3-6.