• NATAWO 1957

  • NABAWTISMOHAN 1997

  • MUBONG IMPORMASYON Mibalik sa iyang hilit nga baryo sa Nias Island ug nakatukod ug kongregasyon.

NIADTONG 2013, nakadungog ug makapalipay nga balita ang among gamay nga kongregasyon sa Tugala Oyo—tukoran mig bag-ong Kingdom Hall! Giaprobahan sa lokal nga awtoridad ang proyekto ug 60 ka silingan ang mipirma sa aprobal. Usa sa mga silingan miingon: “Kon gusto pa gani mog 200 ka pirma, makuha nâ ninyo.”

Duha ka eksperyensiyadong mga boluntaryo sa pagpanukod ug Kingdom Hall ang miabot sa pagdumala sa konstruksiyon, nga nahuman pagka-Nobyembre 2014. Wala gyod mi magdahom nga matukoran mig nindot nga Kingdom Hall. Gipanalanginan mi ni Jehova, sobra pa sa among gidahom!