• NATAWO 1906

  • NABAWTISMOHAN 1937

  • MUBONG IMPORMASYON Ansiyano nga nagmatinumanon bisan pa sa panag-away sa mga rasa.—Giasoy sa iyang anak, Thio Sioe Nio.

NIADTONG Mayo 1963, dihay mga rayot sa West Java kontra sa mga Insek. Kinagrabehan ang rayot sa siyudad sa Sukabumi, diin nagpaabang mig mga trak. Ang among balay gisulong sa daghang bayolenteng tawo, apil kanila ang uban namong silingan. Nangluklok mi sa kahadlok samtang giguba ug gikuha sa nanulong ang among gamit.

Paghawa sa nanulong, giadto mi sa uban namong silingan aron hupayon. Nangyaka sila uban ni Papa sa salog. Nagkayamukat ang balay, ug nakita ni Papa ang iyang dakong Bibliya nga Sundanese. Iya kining gibasa ug gisultihan sila nga gitagna na ang maong kagubot. Dayon iyang gisaysay ang makapalipay nga paglaom sa Gingharian.

Wala gyod unaha ni Papa ang pagtigom ug materyal nga bahandi. Kanunay mi niyang pahinumdoman: “Kinahanglang unahon ang espirituwal nga mga butang!” Tungod sa iyang kadasig, na-Saksi si Mama, akong lima ka igsoon, 90 anyos nga lolo, ug daghang paryente ug silingan.