Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

2015 Tinuig nga Basahon sa mga Saksi ni Jehova

 PAGSANGYAW UG PAGPANUDLO SA TIBUOK YUTA

Oceania

Oceania
  • KAYUTAAN 29

  • POPULASYON 40,208,390

  • MAGMAMANTALA 97,583

  • PAGTUON SA BIBLIYA 64,675

Nagbilin Silag mga Pinutos nga Literatura

Daghang isla sa Micronesia ang talagsa rang masangyawan. Busa usa ka grupo sa mga magmamantala sa Marshall Islands ang nagplano nga adtoon ang mga isla sulod sa duha ka semana. Gikan sa isla sa Majuro, sila nakaabot sa isla sa Wotje ug sa isla sa Ormed diha sa Wotje Atoll.

Aron masangyawan ang tanang tawo kutob sa mahimo, ang mga  magmamantala nag-andam ug mga pinutos nga literatura una sila migikan. Matag putos dunay upat ka magasin ug duha ka brosyur. Kay wala mahibalo kon kanus-a sila makabalik sa isla, ilang gibinlan ug pinutos nga literatura ang mga interesado ug gidasig nga ipaambit kini sa ilang pamilya ug mga higala. Sulod sa duha ka semana, ang mga magmamantala nakapahimutang ug 531 ka brosyur, 756 ka magasin, ug 7 ka libro.

“Salamat kay Wala Mi Nimo Kalimti”

Sa Pebrero 2014, unom ka Saksi sa Papua New Guinea ang migugol ug napulo ka adlaw nga pagsangyaw sa mga baryo sa Karkar Island. Sila daghag nakaplagang interesado ug nakapahimutang ug 1,064 ka publikasyon. Ang sister nga si Relvie miingon: “Sa unang adlaw sa among pagsangyaw, naabtan mig alas 3:00 sa hapon. Nahurot na among gidala nga tubig, nanghawoy na among apapangig, ug nauga na among tutonlan sa sigeg estorya. Dihay batang babaye nga akong gisangyawan. Gusto nako siya basahag teksto pero dili ko makahimo kay uhaw na kaayo ko. Maayo na lang kay gihatagan ko niyag tubig.”

Sa gabii una sila mibiya sa usa ka baryo, dihay gipahigayon nga dakong panagkatigom uban sa mga molupyo. Mitambong sila ug tua sab didto ang mga lider sa simbahan. Si Relvie nahinumdom: “Mora kog si Esteban nga nagdepensa sa kamatuoran atubangan sa Sanhedrin. Ang kalainan lang kay mahigalaon among mamiminaw.” Human makasulti ang unom ka magmamantala, ang koordinetor sa Sunday school sa Lutheran mitindog ug nagpasalamat sa iyang iyaan, nga usa sa mga magmamantala, sa pagpaambit sa kamatuoran sa ilang baryo.  Siya miingon: “Maayo kang panig-ingnan kay imong gisundog ang babayeng Samarianhon nga nagpaambit ngadto sa iyang pamilya sa maayong mga butang nga iyang nadungog kang Jesus. Salamat kay wala mi nimo kalimti.”

Dili pa Kamaong Mosangyaw kay Bata Pa?

Kiribati: Si Teariki ug Tueti

Usa ka adlaw niana, si Teariki, siyete anyos nga batang lalaki nga nagpuyo sa isla sa Tarawa, nga sakop sa Kiribati, nagsangyaw uban sa iyang papa nga si Tueti. Sa usa ka balay nga ilang giadto, dihay mga napulo ka lalaki ug babaye nga nag-edad ug mga 20. Human makasaysay si Tueti, usa sa mga batan-on miingon: “Nganong ikuyog man ninyo ang inyong mga anak kon manangyaw mo? Morag dili pa man sila kamaong mosangyaw bahin sa Diyos kay bata pa kaayo sila.”

Si Tueti mitubag: “Gusto ba ninyong mahibaloan kon kamao mosangyaw ang akong anak? Sige mogawas ko, unya siyay mosangyaw ninyo.” Sila mitubag, “Sige maminaw mi niya.”

Paggawas ni Tueti, gipangutana sila ni Teariki, “Kahibalo ba mo kon unsay ngalan sa Diyos?”

“Oo. Si Jesus!” tubag sa usa. Duna poy mitubag ug “Diyos,” ug ang lain mitubag ug “Ginoo.”

Si Teariki miingon: “Atong tan-awon kon unsay giingon sa Bibliya. Kon atong paklion diri sa Isaias 42:5, atong mabasa.” Human mabasa ang teksto, siya nangutana, “Kinsa gani ang gihisgotan sa teksto?”

Ang usa kanila mitubag, “Ang Diyos.” Dayon si Teariki miingon: “Oo, ang matuod nga Diyos. Kon atong basahon sa bersikulo otso, unsay giingon sa matuod nga Diyos? ‘Ako mao si Jehova. Kana ang akong ngalan; ug dili ko ihatag kang bisan kinsa ang akong kaugalingong himaya.’ Sumala dinhi, unsay ngalan sa Diyos?”

 Sila mitubag, “Jehova.”

Kay nakuha na ni Teariki ang atensiyon sa tanan, siya nangutana: “Nganong importanteng gamiton ang ngalan nga Jehova? Mabasa nato ang tubag sa Buhat 2:21. Kini nag-ingon: ‘Ang matag usa nga magatawag sa ngalan ni Jehova maluwas.’ Nganong importanteng gamiton ang ngalan sa Diyos?”

Ang usa kanila mitubag, “Aron maluwas ta.”

Nianang tungora misulod si Tueti ug nangutana: “Komosta man? Kahibalo bang mosangyaw ang among mga anak? Puwede na ba namo silang iuban sa pagsangyaw?” Silang tanan miuyon nga maayo kaayong manudlo ang  mga bata ug puwede na silang mosangyaw. Dayon si Tueti miingon, “Makapaambit sab mo sa mensahe sa Bibliya sama kang Teariki, kon inyo ning tun-an.”

Ang Maayong Balita Nakaabot sa Bukid

Sa Nobyembre 2013, si Jean-Pierre, nga nagtrabaho sa remote translation office sa Port-Vila sa Vanuatu, miuli sa iyang probinsiya aron motambong ug circuit assembly. Pagkanaog niya sa eroplano, gisugat siyag usa ka grupo sa mga interesado gikan sa habagatang bahin sa isla aron mangayog literatura. Halos nahurot ang iyang dalang mga magasin. Dayon usa ka lider sa relihiyon ang miduol niya ug nangayo sab ug literatura. Iyang gihangyo si Jean-Pierre nga moadto sa ilang baryo, nga miingon: “Uhaw kaayo mi sa kamatuoran. Palihog, adto sa among baryo kay daghan mig pangutana.” Human sa asembliya, si Jean-Pierre migikag sayo sa buntag ug mibaktas padulong sa layong baryo nga anaa sa tuktok sa bukid. Pag-abot niya, giabiabi siya pag-ayo sa mga taga-baryo. Dayon iyang gihisgotan kanila ang Kingdom News Num. 38 nga may ulohang “Mabuhi ba Gyod Pag-usab ang mga Patay?” Iyang gidasig ang tanang mamiminaw, mga 30 ka tawo, nga sundan siya sa pagbasa sa mga teksto diha sa ilang Bibliya. Halos pito ka oras ang ilang panaghisgot. Giuhaw gyod diay ang mga taga-baryo! Usa ka 70 anyos nga lalaki miingon, “Sa tibuok nakong kinabuhi, karon pa gyod nako nasabtan ang kahimtang sa mga patay!”

Sa baryo na natulog si Jean-Pierre, ug usa ra silag kuwarto sa pastor. Pagmata niya pagkabuntag, iyang nakita ang pastor nga nagbasa sa atong magasin. Si Jean-Pierre nangutana kon bahin sa unsa iyang ginabasa, ug siya mitubag nga bahin sa Gingharian sa Diyos. Ang pastor miuyon nga ang Gingharian sa Diyos wala sa kasingkasing  sa mga Pariseo. Busa dili mahimo nga ang Gingharian sa Diyos anaa sa kasingkasing sa mga tawo, nga maoy gitudlo sa iyang simbahan. (Luc. 17:21) Pagbalik ni Jean-Pierre sa Port-Vila, kanunay niyang tawgan sa telepono ang mga interesado aron komostahon sila. Tulo ka brader gikan sa duol nga kongregasyon ang miadto sa baryo aron ipahigayon ang Memoryal, ug 109 ang mitambong!

Vanuatu