Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

2015 Tinuig nga Basahon sa mga Saksi ni Jehova

 PAGSANGYAW UG PAGPANUDLO SA TIBUOK YUTA

Europe

Europe
  • KAYUTAAN 47

  • POPULASYON 741,311,996

  • MAGMAMANTALA 1,611,036

  • PAGTUON SA BIBLIYA 847,343

Mga Estudyante Mibisita sa Kingdom Hall

Finland: Grade four nga mga estudyante mibisita sa Kingdom Hall

Si Ines maoy usa ka grade four nga estudyante sa Finland. Pagkadungog niya nga hisgotan sa ilang leksiyon sa relihiyon ang bahin sa mga Saksi ni Jehova, nakahunahuna siya nga imbitahon ang iyang mga klasmet ug titser sa Kingdom Hall. Miuyon sila sa iyang giingon.

Pagkasunod semana, 38 ka estudyante ang nagbisikleta ug  kapig upat ka kilometro paingon sa Kingdom Hall. Miadto sab ang duha ka maestra ug ang prinsipal. Duha ka brader ug tulo ka sister ang naghulat nila sa Kingdom Hall. Samtang nagmeryenda, ang mga estudyante nangutana bahin sa Kingdom Hall ug sa mga Saksi: “Unsay inyong buhaton inigtigom?” “Unsa na diha?” Ilang gitudlo ang librarya. “Nganong ang ‘6 gi-divide ug 10’?” Ilang gitudlo ang tinuig nga teksto nga Mateo 6:10 diha sa bungbong.

Kay ang eskuylahan dunay programa bahin sa pagpang-bully, ang mga igsoon nagpasalida sa whiteboard animation video nga Sukli ang Bully nga Dili Makig-away, sa jw.org. Gipakita sab nila ang ubang bahin sa atong Web site ug gipatugtog ang usa ka awit sa songbok. Ang maong pagbisita gidangtag mga usa ka oras.

Ang prinsipal, mga maestra, ug mga bata nalipay kaayo sa ilang pagbisita. Nainteres ang prinsipal sa mga impormasyon diha sa Web site kay magamit kini sa leksiyon bahin sa relihiyon. Nalipay siya sa pagkahibalo nga puwede sab mobisita sa Kingdom Hall ang ubang klase. Pagkaugma dayon, ang maestra sa laing klase nakigkontak sa mga Saksi ug nangutana kon puwede ba sab silang mobisita sa Kingdom Hall.

Nakakitag Bahandi Diha sa Basurahan

Si Cristina, nga taga-Romania, wala gyod makaeskuyla ug dili kamaong mobasa ug mosulat. Pobre kaayo siya ug nanginabuhi pinaagi sa pagpamasurag lata ug plastik nga botelya. Usa ka adlaw niana samtang namasura siya, dihay nakadani sa iyang pagtagad—nakakita siyag literatura sa Bibliya nga may nindot nga mga larawan sa malipayong mga tawo. Siya nakaingon, ‘Naa gyod tingaliy ingon ani nga mga tawo sa kalibotan.’ Kay  gustong mahibalo sa mensahe sa publikasyon, naa siyay gihangyo nga mobasa niini kaniya. Pagkadungog niya nga ang publikasyon naghisgot bahin sa Bibliya, naguol siya kay gilabay ra sa mga tawo ang impormasyon bahin sa Pulong sa Diyos. Padayon siyang nangolektag mga brosyur, tract, ug magasin. Ang uban kompleto pa ug ang uban gisigisi na. Nagtuon siyag basa  aron makakat-on pa siyag dugang bahin sa mga publikasyon.

Sa ulahi, giduaw sa mga Saksi si Cristina ug nasugdan siyag Bible study. Nalipay kaayo siya sa pagkahibalo nga si Jehova gustong makigsuod niya pinaagi sa mga publikasyong gibalewala ra sa mga tawo. Nagtambongan na siya sa mga tigom ug nagustohan niya ang iyang nakat-onan. Nalipay kaayo siya kay naa na siyay bag-ong mga magasin, libro, ug brosyur. Dili na niya kini kinahanglang pangitaon sa basurahan. Sa pagkatinuod, si Cristina nakakaplag ug bahandi diha sa basurahan!

Bible Study Diha sa Kakahoyan

Germany: Si Margret nga nagdumalag Bible study diha sa kakahoyan

Sa Germany, isuroy ni Margret ang iyang iro sa kakahoyan kada buntag. “Makig-estorya ko sa mga naglakawlakaw didto,” siya miingon. “Kon wala sila magdali, makig-estorya ko nila bahin sa Bibliya.”

Kas-a, iyang naestorya ang usa ka babaye nga mga 70 anyos na, nga nagsuroy sab sa iyang iro. Ang babaye nalingaw sa ilang panag-estorya ug miingon nga adlaw-adlaw siyang mag-ampo ug magbasag Bibliya. Sukad niadto, adlaw-adlaw na silang magkita ug maghisgot bahin sa espirituwal nga mga butang. Usa ka adlaw niana, gipangutana sa babaye si Margret: “Nganong daghan man kaayo kag nahibaloan sa Bibliya?” Si Margret miingon nga siya Saksi ni Jehova.

Kadaghan hagara ni Margret ang babaye nga mag-Bible study, pero mobalibad siya. Hinuon, adlaw-adlaw gihapon silang mag-estoryahay. Paglabayg pipila ka bulan, gihagad na sab siya ni Margret nga mag-Bible study.  Nianang higayona, mitug-an ang babaye nga mahadlok siyang magpa-Bible study kay ang iyang kaipon dili ganahan sa mga Saksi ni Jehova.

Pagkasunod higayon, si Margret nagdala nag Bibliya ug librong Gitudlo sa Bibliya. Dihang nagkita sila sa babaye, si Margret walay pagduhaduha nga miingon: “Kon dili ta puwede mag-Bible study sa inyong balay, diri na lang ta mag-Bible study sa kakahoyan.” Nanglugmaw ang luha sa babaye, ug misugot dayon siya. Mag-Bible study sila sa kakahoyan unom ka adlaw kada semana. Usahay, depende sa panahon, si Margret magdumalag Bible study nga magpayong ug mag-flashlight.

Wala Masabti ang Iyang Paglingolingo

Sa Bulgaria, ang sister nga si Delphine nag-Bible study kang Irina. Nalipay si Irina sa iyang nakat-onan ug nagtambongan na siya sa mga tigom. Pero ang iyang bana dili gustong makig-uban siya sa mga Saksi. Namalhin sila sa usa ka gamayng baryo sa Sweden, maong naputol ang komunikasyon ni Irina ug Delphine. Didto, si Irina nahimamat sa duha ka payunir nga si Alexandra ug Rebecca. Kay dili man siya kamaong mosultig Swedish, gigamit sa duha ka sister ang pulyetong Good News for People of All Nations ug gipabasa kaniya ang mensahe sa pinulongang Bulgarian. Dayon, gamit ang pulyeto, ilang gipangutana si Irina kon gusto ba siyag literatura sa iyang pinulongan. Kusog kaayong milingolingo si Irina maong nagtuo ang mga sister nga dili siya interesado.

Nahinumdom si Alexandra nga ang Swedish nga sister nga ginganlag Linda, kinsa nag-alagad sa Bulgaria, hapit nang moabot aron mobakasyon. Naghunahuna  siya nga basig mausab ang reaksiyon ni Irina kon madungog niya ang kamatuoran sa iyang pinulongan. Pag-abot ni Linda, gikuyog siya ni Alexandra aron duawon si Irina. Si Irina miingon kang Linda nga mag-ampo siya kang Jehova kada gabii nga tabangan siyang makapadayon sa iyang pag-Bible study. Pirme niyang dad-on ang iyang Bulgarian nga librong Gitudlo sa Bibliya aron mapakita dayon niya kini sa mga Saksi enkasog magkita sila sa dalan. Pero wala gyod siya makakitag Saksi. Puwerteng lipaya ni Irina nga makadawat ug ubang literatura sa pinulongang Bulgarian!

Gipangutana ni Linda si Alexandra kon nganong nakaingon siya sa unang pagduaw nga dili interesado si Irina. Si Alexandra mitubag nga milingolingo si Irina, sa ato pa dili siya interesado. Si Linda mipahiyom ug miingon nga ang mga Bulgarian motando kon mobalibad ug maglingolingo kon mouyon. Kay dili pa man kamaong mosultig Swedish si Irina, nag-Bible study siya sa pinulongang Bulgarian. Sa unsang paagi? Nakontak siya pag-usab ni Delphine ug mag-study sila pinaagig video sa Internet.

Maayong Sulondan nga Amahan

Si Jemima, nga nagpuyo sa Spain, namatuto sa kamatuoran. Pero pag-edad niyag siyete, nahugno ang iyang kalibotan dihang ang iyang mama dili na gustong mag-Saksi ug nakigdiborsiyo sa iyang papa. Pag-edad ni Jemima ug 13, wala na siya makig-uban sa mga Saksi ug dili na siya magpatudlo sa iyang papa bahin sa Bibliya.

Sa nagdako si Jemima, nag-apil-apil siya sa mga kalihokan sa katilingban ug politika, sa tinguha nga mahatagag “hustisya” ang ordinaryong mga tawo. Dihang nawad-an siyag trabaho, gitanyagan siya sa iyang papa  nga si Domingo nga motrabaho uban niya sa pagpamintura.

Usa ka adlaw niana, samtang namintura sila, gihagad ni Domingo si Jemima nga mag-Bible study. Mibalibad siya pero miingon nga magpahibalo ra siyag magpa-study na siya. Batasan ni Domingo nga maminaw ug rekording sa Bibliya ug magasin samtang mamintura, pero ang iyang anak mas ganahang maminaw ug modernong mga kanta sa iyang earphone.

Sa Nobyembre 2012, si Domingo ug ang iyang ikaduhang asawa nakadawat ug imbitasyon sa Bible School for Christian Couples. Mibilib si Jemima pagkahibalo niya nga moeskuyla ang iyang papa ug duha ka bulan sa Bible school ug biyaan ang tanan aron moadto bisag asa siya ipadala. Sa unang higayon, naamgohan ni Jemima nga nakagamot pag-ayo ang kamatuoran sa kasingkasing sa iyang papa, ug gusto siyang mahibalo sa rason.

Si Jemima wala na maminaw sa iyang paboritong mga kanta ug nagsugod pagpaminaw sa mga rekording sa iyang papa. Nagsugod sab siya pagpangutana. Usa ka adlaw niana, samtang ang iyang amahan nagtungtong sa hagdan ug namintura, si Jemima miingon: “Pa, gusto na kong magpa-Bible study.”

Nalipay si Domingo sa iyang giingon. Sa Enero 2013, nagsugod silag Bible study kaduha sa usa ka semana. Ang tunghaan nagsugod sa Abril, pero sila padayong nagtuon pinaagig video sa Internet. Si Jemima mitambong sa graduwasyon ug nalipay kaayo sa programa. Sa Disyembre 14, 2013, siya nabawtismohan.

“Taas kaayog pailob si Jehova nako, ug nahibalo ko nga wala ko niya biyai,” miingon si Jemima. “Gihatag  niya nako ang wala mahatag sa kalibotan—tinuod nga mga higala. Mas naapresyar nako ang dakong gugma ni Jehova tungod sa tibuok kalibotang panag-igsoonay.”

Gamhanan ang Pagtahod

Si Vasilii dugay nang membro sa pamilyang Bethel sa Russia. Sa Marso 30, 2014, samtang nag-cart witnessing duol sa branch office, dihay miabot nga sakyanan sa polis. Dayon miduol ang polis ug matinahorong mihangyo nga ihunong ang iyang ginahimo kay may mga nagreklamo. Laing polis ang nag-video sa panag-estoryahay. Nakahukom si Vasilii nga mas maayong sundon ang polis ug dili na makiglalis. Nianang higayona, diha nay mga tawo nga nangusyoso. Si Vasilii mibiya, pero duha ka adlaw sa ulahi mihangyo siya nga makig-estorya sa hepe sa kapolisan, ug ang hepe misugot. Sa ilang panag-estoryahay, gipasalamatan ni Vasilii ang hepe sa serbisyo nga ginahimo sa kapolisan sa komunidad ug sa ilang pagkamatinahoron dihang giestorya nila siya sa miaging duha ka adlaw. Ang hepe milingi sa iyang assistant ug miingon, “Sa 32 ka tuig nako sa serbisyo, karon pa gyod ko kadungog nga may nagpasalamat nato sa atong trabaho!” Gipasabot sab ni Vasilii ang hepe nga gitugotan sa balaod ang atong pagsangyaw sa publiko. Gipangutana sa hepe si Vasilii kon nganong wala siya mangatarongan dihang gipahunong siya sa mga polis sa iyang pagsangyaw bisag nahibalo siya nga duna siyay katungod. Si Vasilii mitubag: “Gitahod nako ang kapolisan. Kon nangatarongan ko, basig maghunahuna ang mga tawong tua didto nga walay alamag sa balaod ang mga polis.” Nakadayeg kaayo ang hepe ug ang assistant, ug ilang gipasaligan si Vasilii nga wala nay mobalda niya kon mag-cart witnessing siya sa sunod.