• NATAWO 1960

  • NABAWTISMOHAN 1982

  • MUBONG IMPORMASYON Sa bata pa si José, siya nainteres sa kamatuoran tungod sa gugmang gipakita sa mga igsoon bisag walay makamaong mo-sign language sa kongregasyon.

NAWALA ang akong pandungog niadtong bata pa ko, ug nakakat-on kog sign language sa eskuylahan sa mga amang. Sa edad nga 11, gidapit ko sa usa ka pamilyang Saksi sa among lugar sa pagtambong ug tigom. Bisag wala ko kasabot sa mga pakigpulong, mipadayon kog tambong tungod sa ilang kaayo. Daghan ang modapit nako sa pagpangaon ug sa uban pang kalihokan.

Sa 1982, nahimo kong magmamantala ug nabawtismohan sab ko nianang tuiga. Sa 1984 naminyo ko sa usa pod ka amang nga si Eva. Bisag wala kaayo namo masabti ang pipila ka kamatuoran sa Bibliya, nasayod mi nga mao ni ang organisasyon ni Jehova tungod sa gugma sa mga igsoon. Ganahan kaayo ming makig-uban nila.—Juan 13:35.

 Sa 1992, dihay gihimong kahikayan sa pagtudlog American Sign Language (ASL) ngadto sa pipila ka igsoon. Wala madugay, ilang gisugdan ang pagpangita sa mga amang aron sangyawan. Pagka-1994, ang pagsangyaw pinaagig sign language miuswag dihang usa ka magtiayon sa Puerto Rico ang gidapit nga moadto sa branch sa pagtudlog sign language sa 25 ka igsoon.

Nianang tuiga, nagsugod mig tambong ni Eva sa mga tigom sa bag-ong napormang grupo sa sign language. Didto namo bug-os nasabtan ang mga pagtulon-an sa Bibliya sama sa paghagit ni Satanas sa pagkasoberano ni Jehova ug ang papel sa Mesiyanikong Gingharian sa katuyoan sa Diyos.

Sa Disyembre 1, 1995, naporma ang ASL nga mga kongregasyon sa Santo Domingo ug Santiago. Pagka-Agosto 2014, duna nay 26 ka kongregasyon ug 18 ka grupo sa sign language.

Gimatuto namo ang among tulo ka anak gamit ang sign language. Ang among kamagulangang anak nga si Éber, nagboluntaryo sa sign language translation didto sa branch sa United States. Ako ministeryal nga alagad sa kongregasyon, ug si Eva regular payunir.