SI German Gomera ang ika-10 sa 11 ka managsoon. Human mamatay ang iyang amahan ug duha ka igsoong babaye, ang iyang inahan nga si Luisa midesisyon nga mamalhin silag puyo sa lungsod. Didto, sila nagpasakop sa Mennonite Church, diin membro ang mga magulang nga lalaki ni Luisa ug ilang pamilya.

“Sa 1962, usa ka magtiayong espesyal payunir ang miabot sa lungsod,” matod ni German. “Sila kuno nagpakaylap sa mga ‘pagtulon-an sa yawa.’ Pero dihang miadto sila sa balay sa pamilyang Piña, gipadayon sila. Dako ang pamilyang Piña. Nakadayeg kaayo sila sa kabuotan ug kamahigalaon sa mga payunir, maong naminaw sila pag-ayo kanila. Tungod sa maong pagduaw, nagpa-Bible study ang pamilyang Piña ug ang akong tulo ka magulang nga babaye.

“Kas-a dihang ang mga payunir miduaw sa pamilyang Piña,” sumala ni German, “ilang gidapit si Mama. Gibasa sa mga Saksi ang mga teksto bahin sa paglaom nga kinabuhing walay kataposan sa yuta. Si Mama nangutana, ‘Pero nganong gitudlo man sa among simbahan nga moadto mig langit?’ Gitubag sa brader ang iyang pangutana gamit ang Bibliya ug gipatin-aw kaniya ang paglaom sa pagkabanhaw.  Nainteres si Mama ug gisulti niya sa uban ang iyang nakat-onan.

“Dihang nahibaloan sa mga pastor nga nag-Bible study ang ilang mga membro uban sa mga Saksi ni Jehova, ilang gihadlok ug gihulga ang ilang mga membro aron moundang. Ang inahan sa pamilyang Piña nga si Maximina miingon sa mga pastor, ‘Tiguwang na ko, ako ang magdesisyon para sa akong kaugalingon!’

“Sa ngadtongadto,” matod ni German, “22 ka tawo ang mibiya sa Mennonite Church ug misugod ug tambong sa mga tigom diha sa giabangang balay. Si Mama nabawtismohan sa 1965. Upat ka tuig sa ulahi, sa 1969, ako nabawtismohan sa edad nga 13.”

Si German karon uban sa iyang mga igsoon. Sila matinumanong nag-alagad kang Jehova