Mataktikanhong Nagsangyaw

Si Rafael Pared, nga nag-alagad sa Bethel uban sa iyang asawang si Francia, nahimong magmamantala sa 1957 dihang siya 18 anyos. Siya nahinumdom dihang sundan  siyag mga polis samtang nagsangyaw, nga nangitag higayon sa pagdakop kaniya ug sa iyang mga kauban. “Usahay, moikyas mi agi sa suok nga mga dalan, ug molayat sa mga koral aron dili madakpan,” miingon si Rafael. Si Andrea Almánzar miasoy kon unsay ilang gihimo aron dili madakpan: “Mag-amping gyod mi. Human makasangyaw sa usa ka balay, molaktaw mig napulo ka balay una mosangyaw pag-usab.”

Gawasnon na Gyod!

Pagka-1959, halos 30 ka tuig nang nagmando si Trujillo, pero nagkausab ang dagan sa politika. Sa Hunyo 14, 1959, misulong na sab ang gidestiyerong mga taga-Dominican Republic aron palagpoton si Trujillo. Napakyas gihapon ang maong plano ug ang mga rebelde gipamatay o gipangpriso. Pero nakita sa nagkadaghang kaaway ni Trujillo nga kaya nilang pukanon ang iyang gobyerno, maong gipangusgan nila ang pagsupak.

Sa Enero 25, 1960, human sa daghang tuig nga pakig-alyansa sa gobyerno ni Trujillo, ang Simbahang Katoliko nagpagawas ug sulat nga nagsaway sa pag-abuso sa tawhanong katungod. Ang historyanong si Bernardo Vega nga taga-Dominican Republic, miingon: “Tungod sa pagsulong sa mga rebelde niadtong 1959 ug sa pagsilot sa tanang miapil niana, ug sa ngadtongadto ang pagpig-ot sa gobyerno sa sekretong mga kaaway niini, ang simbahan napugos, sa unang higayon, sa pagkontra kang Trujillo.”

Makapainteres nga sa Mayo 1960, gitangtang ang pagdili sa mga Saksi ni Jehova. Human idili sulod sa daghang tuig, wala gyod damha nga si Trujillo pa mismo ang mohatag sa kagawasan, human madaot ang iyang relasyon sa Simbahang Katoliko.